Petra Lesjak Tušek
4.2.2019

Zastoj pri prodaji Rimskega vrelca: vsi potencialni kupci poniknili

Zastoj pri prodaji Rimskega vrelca: vsi potencialni kupci poniknili
Tomaž RANC Rimski vrelec.
Aktualno

Nihče se več resno niti ne zanima več za nakup Rimskega vrelca, kaj šele, da bi dal konkretno ponudbo. Obisk ravenskega župana Tomaža Rožena in občinskega svetnika Petra Stočka na Kitajskem sredi lanskega leta ni obrodil sadov, čeprav mu je sprva sledilo povpraševanje. Vsa nadaljnja povpraševanja so bila le načelne, poizvedovalne narave. Skrajni scenarij: sprememba namembnosti in opredelitev območja Rimskega vrelca za stanovanjsko gradnjo. 

Premikov pri poskusih prodaje Rimskega vrelca na Ravnah še kar ni, nasprotno, z novim letom je očitno napočil novi zastoj pri oživitvi ene od propadlih turističnih točk mesta. Nobeno od načelnih poizvedovanj oziroma zanimanj domačih in tujih interesentov pri občini Ravne se namreč ni prelevilo v konkretno ponudbo, po kateri bi lahko pričakovali nakup in s tem morebitne spremembe na Rimskem vrelcu.

Tako je zdaj tudi že mogoče zaključiti, da obisk ravenskega župana Tomaža Rožena in občinskega svetnika Petra Stočka na Kitajskem sredi lanskega leta nato ni obrodil sadov, čeprav mu je sprva sledilo povpraševanje enega od zainteresiranih, ki sta ga na delovnem obisku s predstavitvijo destinacije in njenih potencialov ob mineralni zdravilni vodi nagovorila. V zadnje pol leta so se, pojasnjuje Rožen, sicer pojavili še nekateri interesenti - še dva domača, in sicer eden iz medicinskih vrst, in še ena italijanska ponudba, ki naj bi imela v ozadju savdski kapital. Vse so o(b)stale samo na ravni okvirnih povpraševanj, ki se niso konkretizirala.

image
Tomaž RANC Rimski vrelec.

Medtem je županu sicer pobudo predstavila še ekološka civilna iniciativa, ki med drugim izpostavlja pomen vode kot javnega dobra in ki se zavzema za prostovoljne, udarniške akcije s ciljem obuditve Rimskega vrelca. Župan pravi, da možnosti, da bi občina kot lastnica obdržala Rimski vrelec, vsaj dolgoročno ni, deloma tudi zato, ker turistična dejavnost ni osnovno poslanstvo in ne sodi med naloge občin. V tem smislu je torej ta pobuda z vidika občine težko uresničljiva.

Kaj pravzaprav zdaj sledi in kakšne so sploh možnosti in nadaljnje ideje, ne le za Rimski vrelec, temveč tudi za javorniški grad in deloma tudi Ivarčko jezero, ki se običajno omenjajo v kombinaciji kot neizkoriščeni oziroma zapravljeni turistični potenciali občine? Rožen pravi, da bodo približno v pol leta morali razmisliti o namembnosti teh lokacij - v tem smislu bo potreben tudi razmislek, ali na Rimskem vrelcu sploh še vztrajati pri turistični vsebini. Ena od možnosti, ki se je že omenjala na tej lokaciji, je dom starejših, ki je sicer še vedno opcija tudi na Javorniku. Ni pa niti izključeno, da bi to območje opredelili za stanovanjsko gradnjo - kar je sicer za zdaj še skrajni scenarij, poudarja Rožen.