Jasmina Detela
14.2.2020

Zanimanje za Rimski vrelec se je povečalo

Zanimanje za Rimski vrelec se je povečalo
Jasmina Detela Rimski Vrelec
Aktualno

Za nakup se zanimajo v glavnem tujci, med drugim iz Rusije, Kitajske in Avstrije.

Potem, ko je občina Ravne do 25. februarja podaljšala rok za oddajo ponudb za nakup Rimskega vrelca, se je, kot kaže, povečal interes za nakup kompleksa v Kotljah, ki zajema 17.000 kvadratnih metrov veliko zemljišče s hotelskim in pomožnimi objekti, zelenimi površinami, parkiriščem in vrtino z izvirom zdravilne mineralne vode. Poleg potencialnega kupca iz Rusije sta se pojavila še dva, kitajska investicijska skupina, pogovore pa so opravili tudi že z družbo s sosednje Avstrije, ki ima manjše medicinske centre v Avstriji in tudi drugje.

Kot je znano, so se za podaljšanje roka med drugim odločili zaradi povečanega zanimanja za ogled nepremičnine. Ravenski župan Tomaž Rožen je pojasnil, da je za odlog prosil eden od potencialnih kupcev, ki se je v preteklosti že prijavil na razpis. "Zainteresiran je predvsem za polnilnico vode (butično polnitev), kar po obstoječem občinskem prostorskem načrtu ni možno, da ga spremenimo, bo trajalo vsaj dve leti. Še pred njeno izgradnjo mora začeti z obnovo Rimskega vrelca v turističnem smislu, zato nas je prosil za odlog, saj išče partnerja in za to potrebuje več časa."

Poleg Rusa, ki ima sicer podjetje v Sloveniji in ga v prvi vrsti zanima polnilnica vode, se za nakup Rimskega vrelca zanimajo še kitajski investitorji in podjetje s sosednje Avstrije.

"Upamo, da bodo do konca meseca prispele kvalitetne prijave, da bomo lahko izbirali med več dobrimi možnostmi, " izpostavlja ravenski župan.

To je že peti razpis občine Ravne v zadnjih desetih letih. V tokratnem razpisu so določili izhodiščno ceno v višini 300.000 evrov, dodali pa so tudi obrazec za predložitev ponudbe. lzbor najugodnejše ponudbe bo opravljen na osnovi meril za izbor. Pri vseh kriterijih se bo najboljša ponudba ovrednotila z maksimalnim številom točk posameznega kriterija. Posebna komisija bo po kriterijih ocenjevala načrtovana vlaganja, ponujene vsebine, število ustvarjenih delovnih mest in časovne roke pričetka obnove in začetka obratovanja. Največje skupno število točk je 100, od tega jih 50 predstavlja višina kupnine.

Spomnimo, da so na oktobra lani objavljen razpis pravočasno prispele štiri ponudbe, od tega sta bili dve formalno popolni. Formalne pogoje sta izpolnjevali Marjana Kaker in Branko Dervodel ter družba SNNIG. Občina je kasneje postopek prodaje Rimskega vrelca ustavila, razlog je v tem, da je prišlo do nekaterih pravnih nejasnosti. Oba omenjena potencialna kupca se na peti razpis doslej še nista prijavila.