Jasmina Detela
31.1.2019
Petra Lesjak Tušek
31.1.2019
Hojka Berlič
31.1.2019
Barbara Bradač
31.1.2019
Ines Baler
31.1.2019

Vrtca v Slovenj Gradcu in na Ravnah kmalu dražja

Vrtca v Slovenj Gradcu in na Ravnah kmalu dražja
Karin POTOČNIK Starši v Slovenj Gradcu bodo po predlogu plačali od 4,8 do 6,7 odstotka več.
Aktualno

Po dogovoru o dvigu plač v javnem sektorju med vlado in sindikati se že vrstijo predlogi uprav vrtcev za dvig cen vrtcev, o prvih in neizogibnih podražitvah so ponekod občinski sveti že odločili.

V teh dneh se vrstijo odločitve o podražitvi vrtcev kot tudi napovedi, da bodo občinski sveti več občin predloge za podražitev vrtcev pretresali v kratkem. V začetku tedna so denimo o višji ceni odločili mestni svetniki na Ptuju, med mestnimi sveti je sledil še občinski svet v Velenju, poleg tega so vrtec že podražili še v nekaterih občinah, na primer v Šmarju pri Jelšah in Radljah ob Dravi. Na mizi v več občinah pa bo že kmalu še več predlogov za zvišanje cen, ki bo očitno bolj ali manj neizogibno, le časovnice odločanja so različne. Vsi dvigi cen imajo isti razlog - zvišanje plač zaposlenih v javnem sektorju, opredeljeno v decembrskem dogovoru med vlado in sindikati. Deloma so uprave vrtcev predloge za podražitev poleg z višjimi stroški dela pojasnjevale še s spremenjenimi normativi, a glavno izhodišče zvišanja cen je oprto na višje plače v javnem sektorju. Dosedanji sklepi o zvišanju cen predvidevajo nekje od pet- do desetodstotne podražitve vrtcev, odvisno tudi od starostnega obdobja otrok oziroma od denarja, ki ga glede na strukturo zaposlenih zdaj v vrtcih potrebujejo za dvig plač. Navajamo nekatere primere, ki so aktualni v teh dneh ali bodo kmalu. V Velenju bodo na primer starši morali plačevati od 3 do 32 evrov več, občina pa bo morala iz proračuna primakniti dodatnega pol milijona evrov, pri čemer za delovanje vrtcev že zdaj nameni pet milijonov evrov.

image
Andrej PETELINŠEK Dosedanji sklepi o zvišanju cen predvidevajo od pet- do desetodstotne podražitve vrtcev.

V Celju bodo odločali v aprilu, Slovenj Gradec in Ravne že februarja

V Celju bodo gradivo za obravnavo te tematike v mestnem svetu predložili aprila, pojasnjujejo na občini, že v februarju pa se bodo s temo soočili v Slovenj Gradcu in na Ravnah. Starši v Slovenj Gradcu bodo po predlogu plačali od 4,8 do 6,7 odstotka več, odvisno od starostnega obdobja. Spremembe cen mora potrditi občinski svet, veljati naj bi začele s prvim marcem. Je pa dvig cen že potrdila mislinjska občina, ki je soustanoviteljica vrtca. Polna cena za prvo starostno obdobje je zdaj 429 evrov in bo po novem višja za največ (6,97 odstotka). Od 1. marca, ko naj bi spremembe začele veljati, bo znašala 459 evrov. Za kombinirani oddelek naj bi se zvišala za 18 evrov na 378 evrov. Za oddelke od 3 do 4 leta bo polna cena po novem višja za 4,91 odstotka in bo znašala 378 evrov. Prav tako za oddelke od 3 do 6 let bo polna cena po novem višja za 15 evrov, znašala bo 339,73 evra. Polna cena za razvojni oddelek ostaja enaka, 872,25 evra.

image
Andrej PETELINŠEK

Maribor še računa, Ptuj že podražil

V mariborski občini načrtujejo preračun cen programov vrtcev po izplačilu januarskih plač. Februarja, ko bodo znane plače zaposlenih v javnih mariborskih vrtcih in bodo jasni tudi materialni stroški, bodo strokovne službe izračunale ceno javne vrtčevske oskrbe. "Če bo ugotovljeno, da so se stroški, ki predstavljajo elemente za oblikovanje cene programov vrtcev, bistveno spremenili, bomo predlagali prilagoditev cene programov," so odgovorili na mariborski občini, kjer bo torej od izračuna stroškov odvisno, ali bodo strokovne službe predlagale povišanje. Morebitni predlog spremembe cene naj bi predvidoma oblikovali za majsko sejo občinskega sveta, kot je to v mariborski občini že v navadi. Cena programa za prvo starostno obdobje je zdaj 469,11 evra, za drugo 338,84 evra, v kombiniranem oddelku pa 371,95 evra. Povprečno plačilo starša je 94 evrov. Nazadnje so mestni svetniki potrdili podražitev lani, ko so se vrtci podražili od evra do devet evrov.

Vrtec se draži, otroški dodatek polzi
"V zadnjem času se je vrtec podražil že drugič, čeprav že tako ni ravno med najcenejšimi. Za dva otroka zdaj plačujemo 180 evrov vrtca. V bistvu nam gre otroški dodatek navzdol, vrtec pa se draži. Ne zdi se mi primerno, da država zvišuje plače, nato pa položnice dostavi staršem," meni mamica s Ptuja Urška Roganov.

Pred tem se cene znatneje niso spremenile več let. Leta 2017 je odpravo plačnih anomalij v javnem sektorju krila občina, ki je mesečno iz proračuna za pokritje nastale razlike zagotovila tri odstotke dodatnih sredstev.

image
Andrej PETELINŠEK

Če so že lanske podražitve ptujskega vrtca močno razburile starše, ki so se spraševali, zakaj morajo za vrtec plačevati več kot marsikje drugod po Sloveniji, ptujskim mestnim svetnikom že kar na drugi seji ta ponedeljek ni preostalo drugega, kot da znova potrdijo povišanje cen. Starši bodo tokrat prejeli v povprečju za osem odstotkov višje položnice. "Dejansko s sedanjo ceno ne zberemo dovolj denarja za normalno poslovanje. Strošek dela predstavlja od 80 do 84 odstotkov vseh stroškov," je pojasnila ravnateljica Vrtca Ptuj Marija Vučak. Predlogi, da bi tokratno povišanje krila občina iz proračuna, kar bi občino stalo dobrih 413 tisoč evrov, naj ne bi bili realni. "Iz proračuna za vrtec že namenjamo 3,4 milijona evrov. Dodaten denar bi bilo mogoče zagotoviti le, če bi neposredno posegli v investicijski denar, za katerega pa vemo, da ga je že tako premalo," je pojasnila županja Ptuja Nuška Gajšek. Tudi po izračunih Vrtca Ormož bi bil zaradi dviga plač potreben štiriodstoten dvig cen. Ker so cene dvignili že avgusta lani, računajo na dogovor in pomoč občine. "Ta težava se zdaj pojavlja po vsej Sloveniji. Bodo pa nastale velike razlike v cenah, vse dokler metodologija oblikovanja cen ne bo enotna. Nekateri vrtci imajo namreč v cenik vključeno vse, poznam pa vrtce, ki imajo že leta iste cene, saj jim vse dodatne stroške krijejo občine," pojasnjuje težave ravnateljica Simona Meško.

image
Andrej PETELINŠEK

Tudi v Murski Soboti dvig cene neizogibna poteza

V Vrtcu Murska Sobota so predlog za višjo ekonomsko ceno vrtca na mestno občino podali zaradi več dejavnikov. Kot pojasnjuje ravnatelj Borut Anželj, je dvig ekonomske cene za osem odstotkov neizogiben, saj zajema napredovanje 65 delavcev za en ali dva plačna razreda, poleg tega so se vsa delovna mesta s 1. januarjem uvrstila za plačni razred višje, kar je štiri odstotke. Svet bo o predlogu odločal na februarski seji, tako da bo sprememba uveljavljena takoj. V Rogaševcih bodo danes obravnavali predlog, da bi se cena s 373 evrov povišala na 404 evre, novo ekonomsko ceno za vrtec Hodoš pa so že potrdili. V radenski občini na primer je dvig ekonomske cene predviden z aprilom.

Primer zvišanja v Murski Soboti
Ravnatelj Vrtca Murska Sobota Borut Anželj podrobneje pojasni napovedani dvig cene. "Pri spremembi cene so upoštevana določila iz dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, ki so ga dosegli vlada in reprezentativni sindikati javnega sektorja. V letu 2019 predvidevamo tudi dvanajst upokojitev, iz tega naslova je skupni strošek odpravnin predviden v višini okrog 83.000 evrov," je dejal Anželj. Obenem navaja še povečanje regresa za letni dopust, ki se uvrščenim v 17. in nižji plačni razred poveča na 1050 evrov, ter uveljavitev izplačila jubilejne nagrade za 40 let delovne dobe v javnem sektorju v višini 577 evrov za delavce, za člane sindikate pa 693 evrov. "Skupni znesek teh jubilejnih nagrad v letu 2019 je predviden v višini 13.340 evrov," še dodaja. So pa v murskosoboškem letu ekonomsko ceno nazadnje uskladili leta 2016. "V vmesnem času se je spremenilo precej dejavnikov, kot so odprava plačnih anomalij v letih 2017 in 2018, zvišanje regresa za letni dopust, zvišanje dodatnega pokojninskega zavarovanja javnih uslužbencev, rast cen življenjskih potrebščin, ki pa jih je Vrtec Murska Sobota nadomestil z iskanjem notranjih rezerv."