Jasmina Detela
26.8.2019

Vrniti duh življenja v središče Dravograda

Vrniti duh življenja v središče Dravograda
Metka Jeromelj Občani pogrešajo živahnejše dogajanje v centru kraja.
Aktualno

Mnogi občani si želijo, da bi se občina pri nekaterih aktivnostih zgledovala po sosednjem Slovenj Gradcu, kjer je to poletje zlasti ob koncih tedna pestro dogajanje

Po objavi članka, da je v Slovenj Gradcu letošnje poletje zlasti ob koncih tedna pestro dogajanje in da se mestno jedro tudi vsebinsko oživlja s sofinanciranjem najemnin praznih poslovnih prostorov, se je na naše uredništvo obrnilo nekaj občanov Dravograda v želji, da se tudi pri njih kaj premakne v tej smeri. Na dravograjski občini jim odgovarjajo, da v trškem jedru ne vlada mrtvilo. V preteklosti se je sicer zaprlo nekaj gostiln, a na to nimajo vpliva.

Želijo si več dogajanja

"V Dravogradu je vsaj dvanajst praznih lokalov, zapuščenih. Lahko bi napisali kaj o tem in spodbudili občino, da se kaj premakne na način, kot se je v Slovenj Gradcu," je zapisal občan (ime in priimek hranimo v uredništvu). Prazne lokale na različnih lokacijah je tudi naštel, v trgu jih je po njegovih ugotovitvah okoli deset; štiri nekdanje gostilne oziroma bari, en prazen lokal je v centru Traberg, dva sta v podhodu, Vaingerlova hiša ...

Da je trško jedro ob večerih prazno, izpostavljajo tudi drugi Dravograjčani. "V večernem času in ponoči je Dravograd mesto duhov," razlaga občan. Po njegovi oceni je problem tudi v premajhnem številu parkirišč, pa še obstoječa so nefunkcionalna (veliko je poškodb koles in platišč na ostrih robnikih).

image
Metka Jeromelj Do neke mere otežuje organizacijo prireditev tudi državna cesta skozi staro jedro.

Da je v središču Dravograda iz leta v leto manj prireditev, ki so menda tudi vedno slabše obiskane, še povedo: "Po 4. juliju, ko se zaključijo prireditve ob občinskem prazniku, je trško jedro prazno. Skozi trg je speljana državna cesta in kot tak morebiti res ni primeren za prireditve, a imamo prireditveni prostor Lukna, dvorano Špic D, tudi pri Trabergu je veliko parkirišče, vse te lokacije bi se lahko izkoristile za organizacijo raznih dogodkov. Tudi za zabavo mladih je v občini slabo poskrbljeno."

Na drugi strani pa pohvalijo prizadevanja javnega zavoda Dravit, ki po večini kulturne dogodke organizira pri dvorcu Bukovje, kjer pa se pojavlja problem dostopnosti oziroma odmaknjenosti.

Razmišljajo o subvencijah

Za komentar smo zaprosili tudi občino. "Ne moremo se strinjati s tem, da v trškem jedru vlada 'mrtvilo'. Obratuje kar nekaj trgovin s tekstilom, obutvijo, živilskimi in tehničnimi izdelki, dva bara, banka, frizerstvo in mrežni podjetniški inkubator. V (bližnji) preteklosti se je res zaprlo nekaj gostiln (Kaiser, Paternuš, Lovski rog ...), kar sicer obžalujemo, vendar občina na to ni imela vpliva. Imetniki gostinske dejavnosti so pač presodili, da se jim omenjena dejavnost očitno finančno ne izide," so zapisali.

image
Metka Jeromelj Dravograjsko trško jedro je vse manj obljudeno.

Pojasnjujejo še, da so glede zapolnitve poslovnih prostorov in lokalov v mestnem jedru v preteklosti že poskusili s podobnimi ukrepi, kot jih izvajajo v Slovenj Gradcu, vendar pričakovanega odziva ni bilo. So pa prazni lokali v zasebni lasti, občina jih za zdaj še ni evidentirala.

Obvoznica mimo centra
Morebitnemu pomanjkanju ljudi v trškem jedru zagotovo botrujejo tudi spremenjene nakupovalne navade. Kupci se namreč že nekaj let po nakupe odpravijo v večje trgovske centre, manjše trgovine pa ob tem čutijo negativne finančne posledice, menijo na občini. Prepričani so, da bi se po izgradnji dravograjske obvoznice stvari zagotovo obrnile na bolje. To je sicer za zdaj še ideja, ki ni potrjena, gradila bi se kot navezovalna cesta na tretjo razvojno os. Dravograjska obvoznica bi od Otiškega Vrha tekla po zahodni strani Dravograda z novim mostom preko Drave na lokaciji starega bombardiranega mosta nad elektrarno proti Viču. S tem bi se izognili centru Dravograda.

​Razmišljali so tudi o uvedli subvencij za najemnine, vendar bi bilo na občinskem svetu treba sprejeti ustrezen pravilnik. Se jim pa zastavlja vprašanje legitimnosti takšnih odločitev, saj bi s takim ukrepom v neenakopraven položaj postavili podjetnike, ki delujejo zunaj trškega mestnega jedra.

Zvečer in ponoči je Dravograd mesto duhov

Prav tako izpostavljajo problem državne ceste, speljane skozi trško jedro. "Javne prireditve se zato zaradi lažje izvedbe in večje varnosti udeležencev organizirajo v dvorcu Bukovje, dvorani Špic-D in prireditvenem prostoru Lukna. Nabor je zelo širok (proslave, kulturne, športne, zabavne, otroške umetnostne in gospodarske prireditve ...). Gotovo se za vsakega nekaj najde. Mesečno izhaja tudi časopis Stičišče s koledarjem dogodkov, ki ga izdaja javni zavod Dravit," še dodajajo. Vse občane in tudi širšo javnost vabijo, da na njih redno sodelujejo, saj jim prav številčna udeležba daje dodaten čar.