Petra Lesjak Tušek
22.5.2020

Vlada potrdila okoljski sanacijski program za zgornjo Mežiško dolino

Vlada potrdila okoljski sanacijski program za zgornjo Mežiško dolino
Boris KEBER Žerjav - industrijsko območje
Aktualno

Na včerajšnji dopisni seji je vlada sprejela nabor ukrepov v sklopu izboljševanja s težkimi kovinami obremenjenega okolja občin Črna in Mežica. Nadaljevali se bodo tudi odvzemi krvi otrokom za analize vsebnosti svinca.

Vlada je na včerajšnji dopisni seji pričakovano sprejela letošnji program ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v zgornji Mežiški dolini in se seznanila s poročilom o izvedbi programa ukrepov za leto 2019. Za izvajanje programa za leto 2020 je zagotovljenih 795.500 evrov, osrednji del še naprej zajema preplastitve javnih površin z asfaltom in mokro čiščenje površin, vse z namenom preprečevanja prašenja svinčevega prahu in s tem škodljivega vpliva zlasti na najmlajše prebivalce te doline.

​Medtem se porajajo pobude, da bi izvedbo petnajstletnega programa, ki se izteče v letu 2022, še podaljšali. Ob okoljskih ukrepih bo ravenski NIJZ letos nadaljeval tudi z odvzemi krvi otrokom iz Črne in Mežice, in sicer jih bodo predvidoma junija ali pa septembra povabili 142 (starih od 24 do 48 mesecev).

Leta 2019 je imelo višje vrednosti zgolj 4,6 odstotka otrok, kar že ustreza zastavljenemu cilju. "Nismo pa prepričani, da znižanje kaže samo uspešnost izvedenih ukrepov, ampak je verjetno tudi posledica deževnega obdobja pred vzorčenjem krvi. V deževnem času je prahu v okolju manj, otroci pa se manj časa zadržujejo zunaj. To znova potrjuje, da je zelo pomemben vir izpostavljenosti svincu onesnaženi prah in so ukrepi za omejevanje njegovega nastajanja in širjenja prava pot. Za nadaljnji napredek bo treba program okrepiti, okrepiti nadzor pri izbiri in izvedbi ukrepov, da bodo ti izbrani in izvedeni na način, ki ustreza osnovnemu namenu. Vključiti bi morali izvajanje ukrepov na zasebnih zemljiščih, omejiti širjenje industrije, prepovedati uporabo močno onesnaženega materiala za gradbene namene in omejiti nenadzorovano manipulacijo z onesnaženimi tlemi," pojasnjujejo na ministrstvu za okolje in prostor. Dodajajo, da so v letu 2019 preko inšpekcijskih služb izvedli več nadzorov nad aktualnimi onesnaževalci v zgornji Mežiški dolini, prav tako so bili izvedeni nadzori pri investitorjih v cestno in vodno infrastrukturo.