Andreja Čibron Kodrin
4.5.2021

(FOTO) Ravne: S projektom Čebela BERE med tudi do grajske kavarne v KOK in fotovoltaike na učnem čebelnjaku na Piglu

(FOTO) Ravne: S projektom Čebela BERE med tudi do grajske kavarne v KOK in fotovoltaike na učnem čebelnjaku na Piglu
Andreja Čibron Kodrin Koroška osrednja knjižnica bo končno dobila dolgo pričakovano grajsko kavarno.
Popularno

S projektom več LAS se bo povečala ponudba lokalnih knjižnic in zavedanje o pomenu čebel.

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, ki deluje v okviru Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) Republike Slovenije, je decembra 2019 objavila 5. javni razpis za podukrep 19.3 – Priprava in izvajanje sodelovanja lokalne akcijske skupine iz Programa razvoja podeželja RS 2014–2020. To je eden podukrepov v okviru pobude LEADER, namenjen pa je sofinanciranju aktivnosti v projektih sodelovanja med lokalnimi akcijskimi skupinami (LAS) znotraj Republike Slovenije in tudi sodelovanja s partnerji iz tujih držav.
Vloge je Agencija sprejemala do konca februarja 2020. Oddanih je bilo 132 vlog, v njih pa so vlagatelji zaprosili za 11 milijonov sredstev, medtem ko je bilo za operacije razpisanih 3,1 milijona evrov nepovratnih sredstev. Kot piše na spletni strani Agencije, je ta odobrila 37 vlog za 9 operacij sodelovanja LAS v skupni vrednosti dobre 3 milijone evrov. Odločbe za vloge je Agencija izdala julija lani.

image
Učni čebelnjak na Piglu
Andreja Čibron Kodrin


Sodelujeta tudi LAS Mežiške doline ter LAS Mislinjske in Dravske doline

Na 5. javni razpis MKGP za podukrep 19.3. – Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine se je prijavil tudi LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline. Skupaj z LAS Mežiške doline, LAS Spodnje Savinjske doline, LAS Raznolikost podeželja ter LAS Mislinjske in Dravske doline je pripravil operacijo sodelovanja Čebela BERE med.
"Operacija pomeni prispevek k razvoju lokalnih knjižnic, povečanju njihovih vsebin ter prenosu inovativnih znanj in dobrih praks. Z operacijo sodelovanja želimo med otroke in njihove starše prenesti zavedanje o pomenu čebel za naše okolje. Da so čebele res tako pomembne za naše okolje, bodo otroci in njihovi starši lahko spoznali v izdelanem čebelarskem kotičku – izobraževalno-didaktičnem pripomočku, ki bo gostoval v vseh vključenih knjižnicah pri partnerjih v operaciji," so pojasnili pri vodilnem LAS operacije.
Nastala je tudi tematska slikanica. Podarili jo bodo otrokom ob ogledu čebelarskega kotička ali pri kasnejšem obisku knjižnice.
V LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline poudarjajo pomembno vlogo čebelarjev: "Pri izvedbi obeh aktivnosti, čebelarskega kotička in slikanice, so s svojim znanjem o čebelah pomagala lokalna čebelarska društva. Obenem se je tako prenašalo znanje tudi med čebelarji, saj ima vsako območje svoje posebnosti in znanja, tudi na področju čebelarstva."
Čebelarski kotiček bo letos in prihodnje leto gostoval tudi na območju koroških LAS. Junija 2021 in 2022 na Ravnah na Koroškem v Koroški osrednji knjižnici dr. Franca Sušnika (LAS Mežiške doline), avgusta 2021 in 2022 v Knjižnici Vuzenica (LAS Mislinjske in Dravske doline) ter septembra 2021 in 2022 v Knjižnici Radlje ob Dravi (LAS Mislinjske in Dravske doline).
Kot so še pojasnili pri LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline (podrobneje je projekt predstavljen tudi na spletni strani Čebelarske zveze Slovenije), bodo za izvedbo vseh načrtovanih aktivnosti izpeljane tudi naložbe v posamezne knjižnice. Knjižnice bodo s kupljeno opremo in v na novo urejenih prostorih izvedle številne aktivnosti, od delavnic, izobraževanj, prireditev do literarnih natečajev in festivalov.

image
Učni čebelnjak na Piglu
Andreja Čibron Kodrin

Na Koroškem bodo s sredstvi operacije LAS Mežiške doline v Koroški osrednji knjižnici dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem uredili grajsko kavarno s čitalnico, torej nov prostor za aktivnosti, in kotiček za lahko branje v prvem nadstropju. Na učnem čebelnjaku na Piglu na Ravnah na Koroškem pa bodo namestili fotovoltaiko. LAS Mislinjske in Dravske doline bo v okviru operacije pridobljena sredstva namenil za dve knjižnici, Knjižnico Radlje ob Dravi in Knjižnico Vuzenica. Kupili bodo raznovrstno potrebno opremo.

Kmalu fotovoltaika na učnem čebelnjaku na Piglu

V operaciji sodelovanja Čebela BERE med pod okriljem LAS Mežiške doline ob Občini Ravne na Koroškem sodeluje tudi Čebelarsko društvo (ČB) Ravne. Kot navajajo pri A.L.P. Peca, vodilnem partnerju LAS Mežiške doline, bo na učni čebelnjak na Piglu postavljena fotovoltaika, s tem pa bodo čebelarji pridobili možnost uporabe IKT-vsebin pri izobraževanju otrok in mladostnikov.
Čebelnjak na Piglu je ČB Ravne postavilo leta 2015, pozneje so s pomočjo LAS Mežiške doline uredili še kozolec in namestili ograjo.

image
Čebelarski kotiček
www.czs.si

"Fotovoltaika bo za ravensko čebelarsko društvo velika pridobitev, saj bo učni čebelnjak zdaj urejen v celoti. Na Piglu je zelo lepa lokacija, tu je tudi dobro pašno območje za čebele. Nova pridobitev, lastna sončna elektrarna, ki jo pridobivamo preko LAS Mežiške doline, nam bo zagotavljala potrebne higienske in splošne pogoje za čebelarsko in izobraževalno delo z mladimi," je o naložbi, vredni 8.000 evrov, povedal predsednik ČB Ravne Ludvik Kordež. Čebelarji se že veselijo tople vode, razsvetljene notranjosti čebelnjaka in možnosti za nadgradnjo posredovanja znanja mladim iz čebelarskih krožkov. Dela se bodo kmalu začela, odprtje sončne elektrarne bo 22. maja.

KOK: čebelarski kotiček, kotiček Berem zlahka in grajska kavarna

Operaciji LAS Mežiške doline se je pridružila tudi Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika (KOK) Ravne na Koroškem. Čemu in zakaj, je pojasnila direktorica mag. Irena Oder: "V skladu z organizacijo IFLA (International Federation of Library Assotiations and Institutions), ki s smernicami Dostop in priložnost za vse spodbuja knjižnice, naj s svojim delom prispevamo k izboljšanju razmer v svetu, se v zadnjem letu vse bolj uveljavlja koncept zelenih knjižnic, ki skuša tudi slediti ciljem Agende Združenih narodov 2030. In tudi v KOK verjamemo, da lahko s svojim delovanjem v lokalnem okolju prispevamo k uresničevanju ciljev, ki se nanašajo na ekologijo. Naš cilj je čim bolj se približati konceptu zelene knjižnice. Projekt Čebela BERE med je pomemben korak k temu cilju."

image
Del čebelarskega kotička
www.czs.si

V KOK so k sodelovanju povabili lokalne čebelarje in ti bodo predstavljali pomen čebelarstva za ohranjanje okolja in biodiverzitete. "Njihovo delovanje je namenjeno vsem generacijam, in sicer informiranje in oblikovanje pozitivnega odnosa vseh, še posebno mladih, do kulture čebelarstva, tradicije in ohranjanja narave. Temu cilju bo sledil tudi 'potujoči čebelarski kotiček', ki ga bomo gostile vse knjižnice tega medlasovskega projekta," je razložila direktorica KOK. Ta izobraževalno-didaktični pripomoček o čebelah, čebelarjenju in medovitih rastlinah bo v KOK gostoval junija, obogaten bo s tematsko istovrstnimi predavanjem, delavnico in pravljično urico za najmlajše.
Za najvidnejšo pridobitev operacije na območju LAS Mežiške doline velja grajska kavarna. Kdaj bo obiskovalcem omogočila branje ob dobri kavi na terasi, s pogledom na grajski park?
"Odprtje grajske kavarne s čitalnico, ki bo preko vrta z magnolijo povezala časopisno čitalnico z grajskim parkom, se bo zaradi zahtevnih usklajevanj najbrž pomaknilo na jesen 2021. Ta idealna lega daje možnosti za povezane aktivnosti znotraj knjižnice in zunaj v parku, v naravi," je napovedala Odrova.
Že 25. maja pa bodo odprli kotiček z gradivom, prilagojenim uporabnikom ranljivih ciljnih skupin. "V njem boste našli gradivo z večjim tiskom, zvočne knjige in gradivo za uporabnike, ki stalno potrebujejo lahko berljive informacije, ter gradivo za bralce, ki imajo slabše razvito veščino branja ali slabo poznajo jezik …, skratka: gradivo z motom: Berem zlahka," je predstavitev načrtovanih pridobitev zaokrožila direktorica KOK. Celotna naložba je vredna približno 100.000 evrov; 85 odstotkov jih prispeva LAS Mežiške doline, 15 odstotkov pa Občina Ravne na Koroškem.

image
Del čebelarskega kotička
www.czs.si