Andreja Čibron Kodrin
28.11.2021

Mežica: Filatelistični poklon zaslužnemu čebelarju Rudolfu Galobu

Mežica: Filatelistični poklon zaslužnemu čebelarju Rudolfu Galobu
Borut Bončina

”Priložnostni poštni žig je pravokotne (v razmerju 7: 10) navpične oblike. Zgoraj je dvovrstično umeščen zapis »RUDOLF GALOB/zaslužni čebelar), spodaj pa dvovrstični zapis »1. 12. 2021/2392 Mežica«. Oba napisa sta široka ½ višine žiga. V osredju sta dvonivojsko umeščena faksimila slavljenčevega podpisa, pod njim pa je črtno stilizirana satnica, v njej pa je trivrstični zapis »1900/1921/1986«; letnice so medsebojno ločene še s petpikčno daljico. Datumi simbolizirajo rojstno leto, leto prihoda v Mežico in začetek delovanja kot čebelarja in prosvetnika ter letnico smrti. Vsaka od pik pa simbolizira eno desetletje, ko obhajamo Galobovo osredinjenje v življenjski krog Mežice in Mežičanov. Podpis je enako širok kot žig – 7/10 njegove višine,” pravi avtor Borut Bončina.

Popularno

To sredo, 1. decembra, bo na mežiški pošti v uporabi priložnostni poštni žig, tam bo na ogled tudi filatelistična razstava s čebelarsko tematiko, izšla sta tudi priložnostna pisemska ovojnica in osebna poštna znamka.

Pred stoletjem se je iz Brnce pri Beljaku/Fürnitz, vasi v Ziljski dolini, v Mežico preselil Rudolf Galob (1900–1986) in nastopil službo učitelja, kasneje tudi šolskega upravitelja. Bil je ljubitelj čebel in kot navdušen in napreden čebelar je kmalu postal tajnik čebelarskega društva ter v obdobju 1921–1968 soustvaril, uredil in ohranil obsežen arhiv, pomemben za zgodovino čebelarjenja v Mežici, Mežiški dolini in širše. Ob trisu obletnic (121. obletnici rojstva, 100. obletnici naselitve in 35. obletnici smrti zaslužnega čebelarja) je Koroško filatelistično društvo (KFD) v sodelovanju z Občino Mežica v njegov spomin pripravilo priložnostni poštni žig, ki bo v sredo, 1. decembra, v uporabi na pošti 2392 Mežica, so sporočili iz KFD....