A. Č. K.
23.11.2021

Filatelistični poklon stoletnici DPD Svoboda Črna na Koroškem

Filatelistični poklon stoletnici DPD Svoboda Črna na Koroškem
Borut Bončina

”Priložnostni poštni žig je okrogle oblike. Na zgornjem delu zunanje krožnice je zapis 100 LET – 26. 11. 2021, na spodnjem delu pa 2393 ČRNA NA KOROŠKEM; zapisa ločujeta okrasna elementa (ptici), povzeta iz društvenega žiga. V osredje žiga je vstavljen faksimile društvenega žiga, kot je v uporabi že od leta 1946,” je pojasnil soavtor Borut Bončina.

Popularno

Koroško filatelistično društvo (KFD) je v sodelovanju z Občino Črna na Koroškem jubilej zaznamovalo s priložnostnim poštnim žigom, poštnim sklopom in filatelistično razstavo.

Priložnostni poštni žig bo ta petek, 26. novembra, v uporabi na pošti 2393 Črna na Koroškem. Izšel bo tudi priložnostni poštni sklop, ki ga sestavljata priložnostna pisemska ovojnica in osebna poštna znamka. Sklop je oblikoval Borut Bončina, soavtor priložnostnega poštnega žiga je Peter Močnik. V prostorih črnjanske pošte bo do 10. decembra na ogled priložnostna filatelistična razstava s tematiko kulture, kulturnikov in kulturnih ustanov na Koroškem avtorja Jožeta Kebra iz KFD.

image

Borut Bončina: "Osebna poštna znamka je vodoravne postavitve, nominale A, s tipskim rdečim okvirjem Pošte Slovenije. Celotno ozadje plakete je rdeče barve. V zgornji tretjini je trikolonsko umeščen zapis 1921/–/2021, ki ga levo in desno podpirata goloba z razprtimi krili in s telesom, obrnjenim stran od napisa. Vsi elementi so bele barve, osrednji zapis je podložen s črno senco. V spodnjih dveh tretjinah je umeščen faksimile prvega društvenega žiga (iz leta 1921). Žig je bele barve in podložen s črno senco. Vzdolž spodnje stranice je postavljen kolofon bele barve."

Borut Bončina

Kot v knjigi 90 let DPD Svoboda Črna na Koroškem, izdani leta 2012, piše dr. Karla Oder, so društva Svoboda ustanavljali takoj po prvi svetovni vojni, tudi v Mežiški dolini. Podružnica Splošne delavske zveze Svoboda za Slovenijo v Črni je svoja pravila predložila 18. avgusta 1921. V okviru društev Svoboda so delovale različne skupine: dramska skupina, tamburaško društvo, knjižnica, čitalnica in tudi društvo prijateljev mladine. Najbolj dejavne so bile delavske telovadne enote, ki jih je banska uprava z odlokom 30. decembra 1929 prepovedala, ker ni želela konkurenta ob režimskem Sokolu. Sledilo je preimenovanje v Godbeno društvo Zarja, podružnica Ljubljana, leta 1936 pa v društvo Vzajemnost. V obdobju med obema vojnama so delovala še druga društva, med bolj množičnimi sta bila Sokolsko društvo in Telovadno društvo Orel. Druga svetovna vojna je njihovo delovanje presekala za skoraj celo desetletje. V drugi polovici petdesetih let prejšnjega stoletja so ponovno ustanavljali društva, tudi z imenom Svoboda. Leta 1949 je sledila ločitev vzgojno-telovadne sekcije ter pevske, folklorne in dramske sekcije; te tri so delovanje nadaljevale pod imenom Delavsko prosvetno društvo (DPD) Svoboda Črna na Koroškem. Slednje je v sodelovanju z Občino Črna na Koroškem leta 2012, po 90-letnici delovanja društva, izdalo obsežen zbornik (avtor Aleš Moličnik) z naslovom 90 let DPD »Svoboda« Črna na Koroškem: Sledimo tradiciji, zvesti svoji kulturi. Delavsko prosvetno društvo Svoboda Črna na Koroškem nadaljuje poslanstvo delovanja na področju kulture in izobraževanja. Zdaj društvo vodi Marija Petrič.

image

Opis priložnostne pisemske ovojnice z besedami Boruta Bončine: "Ilustracija/dotisk na levem spodnjem delu pisemske ovojnice je kvadratne oblike, v osredju je zeleno toniran krog. Preko njega je v navpični osi ilustracije vstavljen devetvrstični zapis 2021/100 LET/DELAVSKO/PROSVETNEGA/DRUŠTVA/»SVOBODA«/ČRNA NA/KOROŠKEM/1921. Datuma sta zelene barve, preostali zapisi pa bele. Levo in desno od zapisa »SVOBODA« je vstavljen po en golob (z razprtimi krili), s telesom obrnjenim proti napisu; vrh golobjega krila se le-tega dotika. Goloba sta zelene barve in podložena z belo megličasto senco. Kolofon zelene barve je umeščen ob levi stranici."

Borut Bončina