V Črni na Koroškem združujejo zdravje in šport

”Zaključna prireditev Okrog Slovenije 2019 - za male viteze v športnem parku Črna na Koroškem”Jure Lesjak
Jure Lesjak
Jure Lesjak
27.02.2020, 15.34

V mesecu marcu in aprilu bodo v Črni na Koroškem potekale številne aktivnosti na področju zdravja in športa. Poleg rednih dejavnosti, ki se izvajajo v okviru projekta Zdrava Črna, bodo od 18. do 21. 3. 2020 potekali Dnevi za zdravje in šport. Ob svetovnem dnevu zdravja, 7. 4. 2020, bo organiziran že tradicionalen dogodek Dan za zdravje v občini Črna na Koroškem.

Prireditvi bosta povezovali vsebine s področja zdravja in športa. Namenjene bodo vsem občanom, poseben poudarek pa bodo namenili otrokom in njihovim staršem. Na različnih prizoriščih v kraju (stadion, šola, telovadnica, kulturni dom, medgeneracijski center, šolsko igrišče, športno igrišče v Rudarjevem, CUDV) bodo športno-rekreativne vadbe, predavanja, delavnice ter promocijske aktivnosti preventivnih in drugih zdravstvenih programov.

V Črni na Koroškem se od leta 2017 izvaja projekt Zdrava Črna, v katerem sodelujejo Občina Črna na Koroškem, NIJZ - Nacionalni inštitut za javno zdravje OE Koroška, KOROCIV - Koroško regionalno stičišče nevladnih organizacij, Zdravstveni dom Ravne na Koroškem, OŠ Črna, Vrtec kralj Matjaž, CUDV - Center za usposabljanje delo in varstvo, CSD - Center za socialno delo Koroška ter druge nevladne organizacije in posamezniki s področja zdravja in športa v občini.

V lanskem letu je projektni svet Črna - zdravo mesto izdelal strateški načrt z akcijskim planom na področju zdravja za obdobje 2019 - 2024. Občina Črna na Koroškem je bila vključena tudi v Slovensko mrežo zdravih mest. V mesecu aprilu bo izdelan nov katalog aktivnosti na področju zdravja in športa, ki bo enako kot leta 2018 izšel kot priloga Črjanskih cajtng.

Kot novost bo v letu 2020 vsako tretjo sredo v mesecu v Črni na Koroškem potekal Dan za zdravje in šport, ki bo namenjen vsem občanom z željo po aktivnem preživljanju prostega časa. Informacijam lahko vseskozi sledite na facebook strani Zdrava Črna.