Kovačnica idej - krepitev socialnega podjetništva na Koroškem

Ana Pisar Čivčić
Ana Pisar Čivčić
22.04.2020, 14.29

Koroška je bogatejša za projekt Kovačnica idej, cilj katerega je dvig kompetenc samozaposlenih in zaposlenih v malem gospodarstvu skozi izobraževanja in usposabljanja.

Partnerji na projektu in njegovi izvajalci – Zavod KONC, A.L.P. Peca d. o. o. in Mladinski svet Ravne na Koroškem menijo, da socialno podjetništvo v Mežiški dolini praktično ne obstaja, prav tako je premalo izkoriščen potencial medsektorskega in znotraj sektorskega sodelovanja. Že par desetletij se slabša demografska slika Mežiške doline, saj se mladi zaradi pomanjkanja ustreznih delovnih mest izseljujejo čez mejo in v večja slovenska mesta. “V okviru projekta je v teku analiza socialnega podjetništva na Koroškem. Po dosedaj zbranih podatkih je socialno podjetništvo na Koroškem slabše razvito kot na primer lokalna samouprava. Socialnih podjetij je 7, občin pa 12. Glede nato, da je namen socialnega podjetništva, da svojimi proizvodi in storitvami odgovarja na družbene probleme ter ustvarja družbeno korist, menim da se bo z obstoječo krizo epidemije pomen in priložnost socialnega podjetništva še povečal,” pravi Janko Pešl iz Zavoda KONC, ki je prijavitelj operacije.

Na vprašanje, zakaj je za neprofitne pravne osebe priporočljivo, da pridobijo status socialnega podjetja, Pešl odgovarja. “V preteklosti se je obljubljalo veliko spodbud s strani države za razvoj socialnega podjetništva, a razen nekih mentorskih razpisov le teh potem ni bilo. Zato bomo 14. maja organizirali konferenco o socialnem podjetništvu na Koroškem, na kateri bodo sodelovali tudi relevantni sogovorniki, ki bodo znali povedati kaj več na to temo. Trenutno status socialnega podjetja žal pripomore bore malo k razvoju neprofitnih pravnih oseb, upamo pa, da se situacija v prihodnje obrne.”

image
Korociv

Kot odgovor na omenjene težave oz. pomanjkljivosti projekt Kovačnica idej, partnerstev in produktov za boljši jutri zajema številna brezplačna izobraževanja in usposabljanja. “Načrtujemo izvedbo štirih delavnic na temo priprave projekta. Na štirih srečanjih bomo udeležence popeljali skozi proces priprave projekta od teoretičnih osnov do praktičnih nasvetov pri izvedbi projekta. Teme štirih predavanj si sledijo in so med seboj povezane. Udeleženec, ki bo sledil vsem temam, bo spoznal korake priprave projekta od same zamisli oz. projektne ideje, preko pravilne priprave projekta z vsemi potrebnimi elementi, do problematike izvajanja projekta. S pridobljenim znanjem se bo lahko lotil samostojne priprave projekta in tudi priprave vloge na javni razpis za pridobitev sredstev za izvedbo načrtovanega projekta,” razlaga Viktorija Barbič iz A.L.P. PECA.

S projektom bodo nagovarjali tudi mlade: uporabili bodo družbena omrežja, s katerimi razpolagajo mladinske organizacije, pravi Aljaž Verhovnik iz Mladinskega sveta Ravne. “Projekt bomo predstavili tudi neposredno našim članom na srečanju,” še dodaja.

Prva delavnica se bo odvila ta četrtek, 23. aprila ob 11.00. Udeležba je brezplačna, potekala bo na daljavo preko orodja Zoom. Več informacij na www.kovacnicaidej.eu.

Kovačnica idej je operacija, financirana iz sredstev EKSRP na območju LAS Mežiške doline.

image
Korociv