Andreja Čibron Kodrin
1.4.2021

Tudi Korošci med obrazi slovenskih pokrajin

Tudi Korošci med obrazi slovenskih pokrajin
Foto: Simona Vončina, KOK Simona Šuler Pandev, urednica portala Obrazi slovenskih pokrajin – Korošci.
Kultura

V lani vzpostavljenem portalu Obrazi slovenskih pokrajin, spletnem biografskem leksikonu znanih osebnosti slovenskih pokrajin ter Slovencev v zamejstvu in po svetu, je vključen tudi Koroški biografski leksikon.

Na povezavi https://www.obrazislovenskihpokrajin.si je na voljo biografski leksikon znanih osebnosti slovenskih pokrajin ter Slovencev v zamejstvu in po svetu. Na portalu Obrazi slovenskih pokrajin so združene biografije, objavljene v regijskih spletnih leksikonih (Celjskozasavski.si, Dolenjski biografski leksikon, Gorenjci.si, Koroški biografski leksikon, Pomurci.si, Primorci.si, Spodnjepodravci.si in Štajerci.si), ki nastajajo v osrednjih območnih knjižnicah. V teh leksikonih so predstavljene pomembne osebnosti, ki so s svojim življenjem in delom zaznamovale razvoj posameznih pokrajin ali občin v preteklosti in sedanjosti ter so tako soustvarjale njihovo podobo. Razdrobljenost vsebin, njihovo podvajanje, želja po standardizaciji zapisov, zmanjševanju stroškov in enotni uredniški politiki pa so bili razlogi za vzpostavitev skupnega biografskega leksikona, razložijo snovalci portala, ki je zaživel lani. Upravlja ga Mestna knjižnica Kranj v sodelovanju z osrednjimi območnimi knjižnicami.

Leksikon, ki raste iz dneva v dan

image
Uvodna stran Koroškega biografskega leksikona.
Vir: Obrazi slovenskih pokrajin
"Portal Obrazi slovenskih pokrajin vključuje biografije osebnosti, ki so bile rojene v posamezni pokrajini ali v zamejstvu, so tam živele in/ali se šolale, predvsem pa so s svojim delom na katerem koli področju pomembno zaznamovale svoje okolje: pisatelji, pesniki, literarni ter umetnostni zgodovinarji in kritiki, novinarji, slikarji, glasbeniki, arhitekti, igralci, duhovniki, znanstveniki, raziskovalci, profesorji, učitelji, gospodarstveniki, politiki, športniki itd.," je izbor predstavljenih osebnosti razložen v predstavitvi portala. Spletni biografski leksikon nastaja sproti in se dopolnjuje s podatki o znanih osebnostih iz zgodovine in sedanjosti vsak dan, tako da njegova vsebina nikoli ni dokončna, število predstavljenih osebnosti se nenehno povečuje. Konec marca je leksikon denimo vseboval 6471 gesel.
Predstavitve osebnosti pripravijo osrednje območne knjižnice (Mestna knjižnica Kranj, Osrednja knjižnica Celje, Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper, Mariborska knjižnica, Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota, Goriška knjižnica Franceta Bevka, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj, Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem/KOK), v skladu z vsebinsko zasnovo združenega biografskega leksikona pa vsebine prispevajo tudi druge knjižnice in ustanove s posameznih območij. Meje posameznih pokrajin so določene z območji delovanja posameznih območnih knjižnic, ki na portal tudi dodajajo vsebine.

Kdo in kaj je kdo

Uvodna stran portala ponuja predstavitev leksikona, našteje deset leksikonov (Celjskozasavski, Dolenjci, Gorenjci, Korošci, Osrednjeslovenski, Pomurci, Primorci, Spodnjepodravci, Štajerci, Slovenci v zamejstvu in po svetu) – odprejo se s klikom na ime, v treh preglednih kolonah pa se zvrstijo rubrike: Zadnji vnosi, Na današnji dan in Naključno izbrane osebe. Osebe je mogoče poiskati tudi po abecednem seznamu, po poklicih oziroma dejavnostih ali z vnosom v iskalno vrstico, v pomoč pa so dodatni kriteriji.
Vsaka oseba je predstavljena po enotnem načinu. Fotografiji (vsaj v večini primerov) so dodani osnovni podatki: datum in kraj rojstva, opis poklica in dejavnosti, kraji delovanja oziroma občina ter izvorni leksikon. Portretiranec je predstavljen z zavihki: Življenjepis, Dela, Nagrade ter Viri in literatura.
S posebnima obrazcema sta mogoča tudi prijava napake in vnos novih podatkov o doslej še nevključenih osebah. Uredniški odbor, ki ga sestavljajo predstavnice območnih knjižnic, namreč vabi tudi k sodelovanju: "Želite predlagati novo biografijo? Ste opazili, da na našem portalu manjka pomembna oseba? Izpolnite obrazec in nam pošljite njen življenjepis."

Predstavljenih tudi že 190 Korošcev

image
Tako je predstavljen pisatelj Lovro Kuhar - Prežihov Voranc.
Vir: Obrazi slovenskih pokrajin
Vir: Obrazi slovenskih pokrajin
Spletni vzajemni biografski leksikon znanih Korošic in Korošcev, ki je del portala Obrazi slovenskih pokrajin, vključuje podatke o osebnostih, ki so rojene na Koroškem, so tukaj živele in/ali se šolale, predvsem pa so s svojim delom zaznamovale razvoj pokrajine v zgodovini in sedanjosti. Ne glede na zgodovinske meje Koroške so v leksikon zajete osebnosti s širšega območja regije in zamejstva, spletno stran opišejo v Koroški osrednji knjižnici dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem, ki leksikon Korošci tudi upravlja. Podrobneje ga je za Večer predstavila urednica, bibliotekarska specialistka Simona Šuler Pandev.

V leksikonu Obrazi slovenskih pokrajin je doslej (podatek se dnevno spreminja) predstavljenih več kot 6400 osebnosti, od tega skoraj 200 Korošcev. Koliko predvidevate v prihodnjih letih še predstaviti Korošcev? Ali imate kakšne posebne, še specifične kriterije pri izboru?
"Leksikon je v celoti sestavljen iz že prej nastalih spletnih leksikonov osrednjih območnih (pri nas Koroški biografski leksikon) in drugih knjižnic ter prenesen na novi portal v drugi polovici prejšnjega leta. Lani smo se uredniki po večini ukvarjali s prenosi gesel, popravljanjem, dopolnjevanjem, razreševanjem dvojnikov … V naši knjižnici je za to delo za celotno območje (Koroška in zamejska Koroška v Avstriji) za zdaj na voljo samo ena oseba (kot urednik, vnašalec, pisec gesel), pa še to v manjšem deležu svojih opravil in zadolžitev.
Število gesel v leksikonu se dnevno spreminja, gesla vnašalci vseh zainteresiranih knjižnic vsakodnevno dodajajo.
Na današnji dan (29. marca) je v leksikonu 6663 vseh gesel (uporabnikom jih je vidnih nekoliko manj, številka velja za administratorje sistema, op. AČK), od tega je naša knjižica doslej prispevala 190 gesel. Seveda si želimo, da bi lahko letno dodali več gesel, kot nam uspeva do sedaj. Z dopolnitvijo kadra oziroma reorganizacijo dela bomo lahko strategijo na tem področju bolj smelo začrtali. V prihodnjih letih si želimo dodati več gesel, je pa težko napovedati, koliko. Kriteriji za izbor osebnosti so za naše območje določeni, kot velja tudi za druga območja: v leksikon se vključujejo osebnosti, ki so rojene, so živele ali še živijo na območju Koroške in tudi zamejske Koroške v Avstriji. Seveda pa gre za osebnosti, ki so prispevale svoj delež oziroma so dodale neki 'presežek' na lokalnem nivoju na različnih področjih znanstvenega, družbenega, kulturnega, literarnega, športnega in drugega delovanja."

Dajete večji poudarek osebnostim iz preteklosti (pokojni) ali sedanjosti? Če bi označili doslej predstavljene Korošce, ali gre za posebno skupino ali pa so zastopane različne osebnosti glede na kriterije?
"V začetku smo dajali oziroma še vedno dajemo poudarek na osebnosti iz preteklosti (že pokojne osebnosti). Kar pa ne pomeni, da ne dodajamo tudi še živečih, mlajših oseb, ki so uspešne na svojih področjih. Za še živeče osebnosti so potrebna soglasja za objavo, tudi osebni podatki posameznikov o njihovem življenju in delu. Prednost dodajanja gesel že preminulih osebnosti je v tem, da v štartu ni bilo potrebnih posebnih soglasij glede objave. O starejših osebnostih, ki jih ni več med nami, je dosegljivih več virov za pridobitev vseh podatkov, ki jih za geslo potrebujemo. V leksikonu so do sedaj zastopane različne osebnosti glede na omenjene kriterije in se ne omejujemo samo na določene skupine. Pestrejša je bera z različnih področij, bolje je. Cilj za prihodnost pa je vsekakor dodati vsa gesla (že preminulih) in ves čas dodajati sproti tudi nova gesla še živečih osebnosti."

image
Simona Šuler Pandev, urednica portala Obrazi slovenskih pokrajin – Korošci.
Foto: Simona Vončina, KOK


Se pojavljajo kakšne posebne težave? Po drugi strani pa so verjetno v pomoč že obstoječi leksikoni.
"V veliko pomoč pri delu so nam že obstoječi leksikoni, ki so bili izdelani v fizični obliki za manjša območja ali občine v naši regiji. V pomoč nam so tudi naš lokalni biografski register, ki ga je knjižnica vodila vse od nastanka v listkovni obliki, in posamezniki, ki prispevajo svoja gesla …
Seveda pa so tudi težave, ker pri nekaterih še živečih osebnostih ni pravega odziva. Tukaj so zelo pomembni naš osebni pristop, podrobnejše razlage o namenih leksikona in še marsikaj drugega. Samoiniciativnih odzivov je na žalost zelo malo. Do ljudi pristopamo z raznimi dopisi in vprašalniki, po telefonu, z osebnimi ali službenimi poznanstvi ….
Moramo pa vedeti, da je treba vsa gesla letno tudi ažurirati, to pomeni, pri že obstoječih geslih dodajati nova dela, nove dosežke, dopolnjevati bibliografijo, pridobivati portrete (fotografije) … Več je torej gesel na posameznem območju, več je dopolnjevanja, ažuriranja. Pravzaprav ob aktivnem dodajanju (velika številčnost) gesel postane to delo zadostno opravilo za vsaj eno osebo v knjižnici (brez drugih zadolžitev), ki potem koordinira, ureja, dopolnjuje, pregleduje gesla vseh vnašalcev (ki jih pa pri nas v drugih knjižnicah na območju na žalost nimamo – tudi zaradi njihove kadrovske podhranjenosti). Se pa z rednimi koordinacijami, srečanji in predstavitvami leksikona, tako drugim knjižnicam na območju kot tudi javnosti, trudimo s spodbujanjem teh k prispevanju njihovega deleža."

Koliko je samoiniciativnega odziva glede na možnost sodelovanja z objavljenim obrazcem ali po e-pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..si?
"Pri sedanjem leksikonu Obrazi slovenskih pokrajin je zelo dobro urejena možnost za pridobivanje novih gesel, in sicer na samem portalu Obrazi slovenskih pokrajin-Korošci je mogoče dostopati do spletnega obrazca, ki ga lahko oseba izpolni, predlaga nova gesla in se seveda tudi seznani s pogoji uporabe vsebin. Za zdaj to za naše območje še ni popolnoma zaživelo, in preko spletnega obrazca še nismo pridobili kakšnega novega gesla, a se trudimo predvsem s promocijo Obrazov slovenskih pokrajin – Korošci (spletna stran, Facebook, zapisi v medijih, radio), in upamo, da bo odziv v prihodnje. Na tem mestu bi dodala še povabilo oziroma poziv vsem našim 'obiskovalcem' spletnega leksikona, naj nam predlagajo nova gesla, poskušajo pridobiti podatke o pomembnih osebnostih, mogoče samo dodajo kakšno zanimivo pobudo. Vsakega namiga bomo veseli."

Bralci so si na podlagi vaše predstavitve že lahko ustvarili vtis o leksikonu, pa vseeno za konec kot povzetek: Kakšen je torej pomen tega leksikona za Koroško?
"Spletni leksikon Obrazi slovenskih pokrajin pomeni za knjižnice predstavljanje osebnosti, ki so pomembne za lokalno okolje in so 'izpadle' iz Slovenskega biografskega leksikona. Z leksikonom knjižnice tudi promoviramo lastno domoznansko dejavnost, krepimo vlogo knjižnice v svojem okolju, tudi kot ponudnice digitalnih vsebin. Take vsebine se lahko medsebojno povezujejo z drugimi zbirkami in vsebinami na spletu (Kamra, dLib, Cobiss+ …). Pomeni tudi priložnost za pridobivanje novih sodelavcev in povezovanje z drugimi ustanovami, društvi, posamezniki. Vse, kar knjižnice počnemo na tem področju, oziroma vsi digitalni portali (Kamra, Obrazi, dLib, knjiznice.si, Dobre knjige …) pa so namenjeni vsem našim in tujim uporabnikom, tako knjižnic kot tudi svetovnega spleta. Prav tako želimo te osebnosti približati mlajši generaciji (učenci, dijaki, študenti), saj na ta način spoznajo posameznike, ki so nekdaj prispevali in še danes prispevajo k razvoju in prepoznavnosti našega lokalnega okolja. Spletni portal lahko za knjižnico pomeni komunikacijo z uporabniki portala, ki lahko predlagajo nove osebe, zbirajo podatke in slikovno gradivo, predlagajo popravke in dopolnitve, možne so spletne povezave za nadaljnje in natančnejše preučevanje osebnosti, leksikon pa ponuja tudi zanimive predstavitve nabora oseb, ki pritegnejo več obiskovalcev, kot sta rubriki Zadnji vnosi in Rojeni/Umrli na današnji dan."

image
Logotip leksikona Obrazi slovenskih pokrajin.
Vir: Obrazi slovenskih pokrajin