Andreja Čibron Kodrin
24.12.2020

Kulturno društvo Mohorjan z zbornikom o 20-letnem delovanju

Kulturno društvo Mohorjan z zbornikom o 20-letnem delovanju
Andreja Čibron Kodrin Mohorjanovi predsedniki: Jožko Kert, Zlatka Lodrant in Boštjan Gorenšek.
Kultura

Kulturno društvo (KD) Mohorjan Prevalje je pred tremi leti praznovalo 20-letnico delovanja, letos je izdalo in založilo še obsežen zbornik, posvečen minulemu jubileju.

V publikaciji z naslovom Mohorjanovih dvajset let je skoraj na 130 straneh v besedi in sliki natančno dokumentirano delovanje društva, ustanovljenega leta 1997. Gradivo je zbral in uredil Jožko Kert, prvi in dolgoletni predsednik društva. Zbornik je razdeljen na več sklopov, pregledno predstavi celoten društveni program: glasbene abonmaje, založništvo, Sušnikove dneve, zborovske festivale ljudskih pesmi, likovno dejavnost, slovensko pevsko značko, izobraževanja oziroma romanja in izvajalce koncertov.
V Mohorjanu se lahko po dobrih dveh desetletjih pohvalijo z bogato ustvarjalno bero, zdaj tudi predstavljeno v zborniku, kakršnih v društvih ni prav veliko.

image
Leta 2012 so v KD Mohorjan začeli prirejati vsakoletni septembrski pohod po Slomškovi romarski poti. Del te poti vodi od Holmca do Poljane in Prevalj na Brinjevo goro.
Andreja Čibron Kodrin

Pripravili so 589 prireditev (povprečno 30 na leto), od tega 308 koncertov (v letih 1991–2017), 20 prireditev Sušnikovi dnevi, 69 likovnih razstav in 3 slikarske kolonije, 9 zborovskih festivalov ljudske pesmi ter izdali 67 knjižnih naslovov in vrsto drobnih tiskov.
Na njihovih prireditvah je sodelovalo 107 pevskih zborov (69 slovenskih, 21 iz zamejske Koroške in 17 zborov iz drugih držav), 7 orkestrov, 37 komornih skupin, 93 solistov instrumentalistov in 39 koncertnih pevcev solistov, pripravili so tudi 16 baletnih predstav in 6 folklornih prireditev. Njihovi člani so nastopili v 22 krajih v Sloveniji, 13 krajih v zamejski Koroški in v 17 krajih v drugih državah. Naročili so 61 glasbenih del – od tega 58 zborovskih oziroma vokalno-instrumentalnih skladb, 1 kantato, 1 kantatno suito in 1 instrumentalno skladbo. Sodelovali so s 17 skladatelji in 12 slovenskimi akademiki. Domača občina se je aktivnim članom Mohorjana poklonila s priznanji in nagradami, za častnega občana Občine Prevalje pa je bil imenovan Jožko Kert.

image
Ob izdani petdeseti knjigi so v KD Mohorjan pripravili razstavo svoje založniške bere.
Tevži Potočnik

V KD Mohorjan sicer deluje več kulturno-umetniških skupin, ki skupno štejejo 135 članov: Koroški otroški pevski zbor Mohorjan, Koroški akademski pevski zbor Mohorjan, Mešani zbor župnije Prevalje, vokalno-instrumentalna skupina in likovna skupina.

Iz nagovora predsednice Zlatke Lodrant
"Tudi izdaja tiskanega zbornika v teh časih, ko je s klikom miške dosegljivo skorajda vse, da o ekonomskih učinkih sploh ne izgubljamo besed, terja zelo resen premislek. Že po prvih nekaj straneh mi postane jasno, da je imel Horace prav, da 'Littera scripta manet', da zapisana beseda ostane. Natisnjena na papir, zvezana, polepšana z množico fotografij, ki govorijo same zase, otipljiva ... Z njo lahko opišeš množico dogodkov, spominov in tudi faktografskih podatkov, iz katerih se najlažje razbere res bogata in vsestranska bera delovanja Mohorjanov.
Dokončno potrditev, da je izdaja upravičena in še kako potrebna, pa mi da prav letošnje, tudi za kulturo res prelomno leto 2020.
Epidemija covid-19 je globoko zarezala v vse pore našega delovanja. Skorajda vse že dogovorjene dogodke, prireditve in razstave smo bili primorani odpovedati. Vsi trije zbori so prenehali z rednimi skupnimi vajami in se deloma preselili na splet, kjer po sekcijah vadijo preko Zooma. Malo zato, da ne bi čisto okoreli, še pomembnejša pa sta stik in občutek pripadnosti. In to pogrešamo prav vsi, člani društva, ustvarjalci in umetniki ter vsi naši dragi poslušalci, bralci in obiskovalci.
Obujanje spominov bo tako morda malce zapolnilo nastalo praznino in nam dalo novih moči za načrtovanje dela v prihodnje. Kot zmeraj so naši cilji zastavljeni visoko. Ohraniti kvaliteto dosedanjega dela in obdržati številno članstvo v vseh sekcijah ni prav enostavna naloga. Medse privabiti še več mladih, jih kulturno vzgajati in izobraževati že od mladih nog pa je naše osnovno vodilo, saj bo le tako zagotovljena tudi svetla prihodnost delovanja našega in vašega društva."
image
KAPZ Mohorjan po letnem koncertu, 2018.
Arhiv KD Mohorjan
image
Študentski pevski zbor Mohorjan, 2008. Iz njega je nastal Koroški akademski pevski zbor (KAPZ) Mohorjan.
Arhiv KD Mohorjan