Andreja Čibron Kodrin
19.1.2021

KOK: O otroškem in mladinskem oddelku v publikaciji Knjigarije

KOK: O otroškem in mladinskem oddelku v publikaciji Knjigarije
KOK Bralni nahrbtniki vsebujejo izbor gradiva za začetnike v branju.
Kultura

Koroška osrednja knjižnica (KOK) dr. Franca Sušnika Ravne na Koroškem je izdala in založila knjižico o delu svoje enote, imenovane Pionirska knjižnica Leopolda Suhodolčana. V njej predstavlja dejavnosti za mlade.

Kot pišeta avtorici publikacije Knjigarije, mag. Jelka Kos in Lea Vaukan, se je delo z mladimi v programih KOK začelo omenjati leta 1975, od leta 1980 pa Pionirska knjižnica Leopolda Suhodolčana deluje kot notranja knjižnična enota. Poleg izposoje knjig je njena glavna naloga bibliopedagoško delo z vsemi starostnimi skupinami mladih, torej vzgoja kompetentnih uporabnikov knjižnice in bralcev.

image
Naslovnica nove publikacije KOK.
Andreja Čibron Kodrin

"Razvoj družbe in knjižničarstva je narekoval, da so se do danes (najbolj v zadnjih dvajsetih letih) v Pionirski knjižnici Leopolda Suhodolčana razvile številne nove dejavnosti, ki mladim bralcem odstirajo bralna obzorja, jih povabijo k branju in privabijo k bralni, h knjižnični, pa tudi k splošni funkcionalni pismenosti. Teh dejavnosti je v vseh teh letih bilo veliko (npr. Najstniška čvekalnica, vpis novorojenčkov, Glinena pravljica, videoure), precej več, kot jih je opisanih v publikaciji. Samo aktualne, ki se redno in uspešno izvajajo že več let, so našle mesto v njej," piše v predgovoru več kot 60 strani obsegajoče brošure.

image
Čarobni nahrbtniki so namenjeni dislektikom.
KOK

V KOK poudarjajo, da poleg bralnih akcij mladim ponujajo tudi "nebralne projekte" (ustvarjalnice, raziskovanja, razne prireditve), s katerimi tkejo medsebojno vez. "Seveda dejavnosti za mlade iz 'železnega repertoarja' večine splošnih knjižnic izvajamo tudi pri nas, pomembno pa je, da smo posebni, po svoje inovativni, pri izvedbi tako pravljičnih kot bibliopedagoških ur, organiziranih ogledov, razstav idr.," pravita avtorici in pri tem poudarita še dobro sodelovanje z drugimi knjižnicami, posamezniki, društvi ter javnimi zavodi.

Od Dopoldanskih igralnih uric do Knjižnih mišic

Kosova in Vaukanova sta dejavnosti umestile v tri sklope.
V prvem, predbralnem in zgodnjem bralnem obdobju, v KOK za predšolske otroke (in njihove spremljevalce) pripravljajo dopoldanske igralne urice Križ kraž kralj Matjaž, v sodelovanju z vsemi vrtci Mežiške doline pa poteka projekt Predšolska bralna značka Petra Nosa. V vseh krajih Mežiške doline pripravijo ure pravljic tudi v vrtcih, kjer si to želijo, sicer pa pravljične ure z ustvarjalnimi delavnicami potekajo v mladinskem oddelku v pravljični sobi že vrsto let ob sredah popoldan, po dogovoru z vrtci in šolami pa tudi dopoldan. Nekajkrat na leto v KOK povabijo v goste izvajalce lutkovnih in dramskih predstav za otroke, izbirajo pa take, ki so povezane s knjigo.

image
Notranjost knjižice je igriva, takšno je tudi besedilo.
Andreja Čibron Kodrin

Med dejavnosti, prilagojenim vsem skupinam mladih bralcev, sodijo bibliopedagoške ure in vodeni ogledi knjižnice, razstave, Ustvarjalnice (najbolj množično je obiskana ustvarjalnica Okrasimo praznično drevo) ter motiviranje bralcev s posebnimi izbori gradiva. Sem se uvrščajo projekti Kovčki presenečenja (pet kovčkov je napolnjenih s po sedmimi izbranimi knjigami), Bralni nahrbtniki (vsebujejo izbor gradiva za začetnike v branju in risanko za vnos vtisov ob branju), Čarobni nahrbtniki (v njih je leposlovje za dislektike, dodani sta bralni ravnili) in Izberi me – grajski "žakeljčki"(s paketi počitniškega branja in darilci za dve starostni skupini).
Tudi za "bralno obdobje od začetnikov do najstnikov" imajo v KOK pisan nabor dejavnosti. Knjižna uganka je namenjena osnovnošolcem do 5. razreda, zastavijo jim jo 10-krat letno. Akcija Moja naj knjiga traja od septembra do junija v sodelovanju s šolskimi knjižničarji, mladi bralci izpolnijo glasovnice, izbrane knjige so razstavljene, na koncu je srečanje sodelujočih s knjižnim ustvarjalcem. Noč knjige v KOK praznujejo s prireditvijo Noč v knjižnici z družabnimi igrami, druženjem z literarnim ustvarjalcem, brskanjem po knjižnici in branjem. Poletnice so projekt poletnega branja za mlade, tudi ta se sklene z zaključno prireditvijo z žrebanjem nagrad in v družbi književnega ustvarjalca. Raziskovalne delavnice so večinoma zgodovinsko-domoznansko obarvane, potekajo pa v glavnem tradicionalno oktobra ob krajevnem prazniku. V festival Čiči je umeščeno Iskanje knjižnega zaklada, ko se učenci v skupinah pomerijo v poznavanju knjižnice, književnosti in aktualnih dogodkov, na voljo jim je gradivo v knjižnici, vse pa poteka v obliki miselne igre. V KOK že 14 let poteka Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz, ki spodbuja k raziskovanju in spoznavanju naravne in kulturne dediščine ter branju in obiskovanju kulturnih ustanov. Vseslovenski projekt je tudi Rastem s knjigo, ko sedmošolci in dijaki prvih letnikov prejmejo na razpisu izbrano delo slovenskega avtorja, ob tej priložnosti po navadi tudi obiščejo KOK in si jo ogledajo. Od leta 2017 v knjižnici spodbujajo tudi branje pri najstnikih, akcijo so poimenovali Bodi kul, beri ful. K obisku knjižnice mlade spodbujajo tudi z aktivnimi igrami s knjigami za mlade, s Knjižnimi mišicami.