N.S., STA
10.6.2021

Zakaj se Slovenj Gradcu obeta boljša pitna voda?

Zakaj se Slovenj Gradcu obeta boljša pitna voda?
MO Slovenj Gradec Župan Mestne občine Slovenj Gradec Tilen Klugler je podpisal pogodbo z izvajalci.
Aktualno

Prebivalcem Mestne občine Slovenj Gradec se v prihodnje obeta boljša kakovost pitne vode. Župan Tilen Klugler je danes s predstavniki izbranih izvajalcev podpisal pogodbo za izgradnjo infrastrukture za ultrafiltracijo pitne vode. Projekt je vreden dobre štiri milijone evrov, od tega dobi občina tri milijone državnih in evropskih sredstev.

Cilj projekta, s katerim bodo uredili obdelavo pitne vode na zajetju in distribucijo v vodovodnem omrežju mestne občine, je zagotoviti dolgoročno varno, zdravstveno ustrezno in zanesljivo oskrbo s pitno vodo na območju celotne občine, so sporočili z Mestne občine Slovenj Gradec.

V okviru projekta bodo dogradili 10,5 kilometra manjkajočih vodovodov na območjih Mrakov hrib, Gmajna, Legenska planota in Brda, s katerimi bo na omrežje dodatno priključenih 457 prebivalcev. Z izgradnjo vodovodne povezave Suhi dol-Mislinjska Dobrava pa bo na ta sistem priključenih še dodatnih 518 prebivalcev. Zgrajena bo tudi čistilna naprava za pitno vodo na vodnem viru Suhi Dol ter dodatna tri črpališča in vodohram.

Za izvedbo projekta sta bili na javnem razpisu izbrani podjetji Kolektor Sisteh in IVC. Uvedba v delo je predvidena s 1. julijem, zaključek projekta pa junija 2023.