M.R.
3.5.2021

Višje sodišče ustavilo postopek zaradi nenošenja zaščitne maske. Teršek: Vsi, ki so plačali globo, lahko zdaj zahtevajo vračilo

Višje sodišče ustavilo postopek zaradi nenošenja zaščitne maske. Teršek: Vsi, ki so plačali globo, lahko zdaj zahtevajo vračilo
Sašo Bizjak Fotogragija je simbolična
Aktualno

Koprsko višje sodišče je ustavilo postopek proti človeku, ki je konec oktobra lani od policistov dobil kazen zaradi neuporabe zaščitne maske na počivališču Mlake.

Na odločitev višjega sodišča je na Facebooku opozoril ustavni pravnik Andraž Teršek. Okrajno sodišče je namreč zavrnilo pritožbo oglobljenega človeka, višje sodišče pa je sedaj presodilo drugače. Sodba je tudi že pravnomočna in je lahko tudi podlaga za nadaljnjo sodno prakso. Teršek zato pravi, da lahko vsi, ki so bili zaradi neuporabe zaščitne maske, zdaj zahtevajo vračilo že plačane globe. 

Višje sodišče v Kopru je namreč ugotovilo, da odlok, ki predpisuje obvezno uporabo zaščitnih mask presega napotitev iz zakona o nalezljivih boleznih, ki je podlaga za odlok. Država mora biti po mnenju sodišča pri sankcioniranju državljanov izrecna in natančna. 

"Vlada v odloku ni odločila za uporabo besedne zveze 'prepove se gibanje osebam, ki ne uporabljajo zaščitnih mask, na odprtih javnih prostorih' ali 'na odprtih javnih prostorih se lahko gibljejo samo osebe, ki uporabljajo zaščitne maske'. Podobnih primerov, ko je določena na primer obvezna uporaba varnostnih pasov med vožnjo ali obvezna uporaba čelad na gradbiščih, ne razlagamo kot poseg v svobodo gibanja, zato po prepričanju pritožbenega sodišča nič drugače ne velja tudi za obvezno nošenje zaščitnih mask. Razlaga, da gre pri obvezni uporabi zaščitnih mask za omejitev gibanja, je zato po prepričanju pritožbenega sodišča, preširoka," je sodni senat višjega sodišča med drugim zapisal v svoji odločitvi.

Na koncu je še ugotovilo, da kršitev pravil o uporabi mask v nobenem predpisu ni določena kot prekršek in je zato pritožbeno sodišče ob reševanju pritožbe postopek ustavilo.

Teršek je v svojem zapisu pozval ljudi, da pred vhod sodišča simbolično odnesejo cvetje. "Jaz ga bom," je dodal.