STA, J.D.
14.11.2021

V načrtih za vetrne elektrarne Dem najdlje s postopki za Ojstrico

V načrtih za vetrne elektrarne Dem najdlje s postopki za Ojstrico

vetrne elektrarne

Aktualno

V prvi polovici 2022 bi lahko bila javna razgrnitev dokumentacije postopka umeščanja v prostor. Vetrnice bi se tam lahko zavrtele v letu 2025.

Dravske elektrarne Maribor (Dem) izvajajo tri projekte za postavitev vetrnih elektrarn, in sicer za Ojstrico, Rogatec in Paški Kozjak. Najdlje so postopki za Ojstrico nad Dravogradom, za katero Dem pričakuje, da bo v prvi polovici 2022 javna razgrnitev dokumentacije postopka umeščanja v prostor. Vetrnice bi se tam lahko zavrtele v letu 2025.

Za vse tri vetrne elektrarne, to so vetrna elektrarna Ojstrica, vetrna elektrarna Rogatec in vetrna elektrarna Paški Kozjak, je v teku pridobivanje strokovnih podlag v okviru okoljskega poročila, saj je za vse tri projekte potrebna celovita presoja vplivov na okolje.

Vzporedno teče izdelava idejnih zasnov in postopek državnega prostorskega načrtovanja. "Za vetrno elektrarno Ojstrica pričakujemo, da bo v prvi polovici leta 2022...