N.S.
12.10.2021

Umrl je častni občan Črne na Koroškem

Umrl je častni občan Črne na Koroškem
Tomaž Ranc V etnološki zbirki, kjer se je tako dobro počutil.
Aktualno

Alojz Repanšek je umrl v 85. letu starosti. Pogreb bo v četrtek na pokopališču v Črni, od častnega občana se bodo poslovili tudi na žalni občinski seji.

Osnovno šolo je obiskoval v Črni, leta 1954 se je izučil za strojnega ključavničarja, nato pa leta 1959 končal srednjo tehniško šolo v Ljubljani. Leta 1960 se je zaposlil v konstrukcijskem biroju strojnega obrata Rudnika Mežica. Od leta 1983 do upokojitve leta 1993 pa je delal kot projektant-konstruktor in vodja konstrukcijskega oddelka v TAB-u. Naziv častni občan je na predlog Marijana Lačna, Petra Koprivnika in Nestrankarske liste Rajka Lesjaka prejel leta 2018. Alojz Repanšek je sodeloval v Planinskem društvu in Smučarskem klubu, najbolj viden in pomemben pa je njegov prispevek na komunalnem področju, kjer je deloval že v času Krajevne skupnosti Črna in potem tudi v občini - vse do leta 1995. Zaradi njegovega neumornega prizadevanja in aktivnega strokovnega sodelovanj so v Črni zgradili smučarsko vlečnico 13 mostov, čistilno napravo, tretjo v Sloveniji,  3 v Sloveniji, vodovodni rezervoar v Stanetovem, vodovod s Kavšakovega, vodovod z Mihevove žage, vodovod v Šmelcu in Podpeci, obnova vodovoda in kanalizacije v Rudarjevem, komunalno so uredili Radarjevo in območje pri Gasilskem domu, zgradili so javno cestno razsvetljavo Center - Rudarjevo, Pristava in Žerjav - Jazbina, uredili so kanalizacijo Potočnik - Pristava in Gasilski dom - Gone, uredili so hudournik mimo Slivnika ter kanalizacijo, vodovod in cesto Gasilski dom - Pogladič. "Fehtali smo. Težko si dobil kredite, občine in krajevne skupnosti niso imele toliko denarja, sta pa rudnik in železarna veliko pomagala, tudi gozdno gospodarstvo. Trinajst mostov sem sprojektiral, nadziral montažo in s tistim denarjem smo nekako spravili 40 odstotkov denarja za žičnico," je pred tremi leti dejal v intervjuju za Večer. 

Alojz Repanšek je dal pobude za izgradnjo 15 blokov v Črni, bil je aktivni član odbora za gradnjo Kulturnega doma, telovadnice, kabelsko-distribucijskega sistema. Projektiral in nadziral je izgradnjo TV stolpov na Šumahovem vrhu, v Žerjavu in Podpeci in otroška igrala v Rudarjevem. Izdelal je načrt pokopališča in oštevilčil grobove, dal pa je tudi idejo za ureditev Rudarskega muzeja v skali, za katerega je sam zbral opuščene rudarske naprave, orodja in pripomočke. Sam je tudi povabil akademskega kiparja Mirsada Begića, da je izdelal kipa rudarjev ter za to zbral 3 tone bronastih odpadkov. Še posebej pa je bil Alojz Repanšek ponosen, da je skupaj s sodelavci sprojektiral in zgradil Tovarno akumulatorjev v Mušeniku. Tudi po upokojitvi je bil še vedno aktiven v kraju, sodeloval je pri ureditvi Etnološke zbirke, ki jo je tudi predstavljal obiskovalcem.