Tomaž Ranc
23.2.2021

Tretja razvojna os: Država predlaga prevaljski tunel

Tretja razvojna os: Država predlaga prevaljski tunel
Petra Lesjak TuŠek Dela na trasi tretje razvojne osi pri Gaberkah 
Aktualno

Kaj je novega pri projektu tretje razvojne osi? V sredo javna razgrnitev trase od Otiškega Vrha do meje z Avstrijo. Pri Gaberkah gradijo in predvidevajo zaključek del konec leta, za odseke Jenina, Škale in Konovo izbire med štirimi priznanimi ponudniki še ni.

Prva lopata za severni del tretje razvojne osi je bila simbolično zasajena oktobra, in sicer pri Gaberkah, na velenjskem koncu. Izbrani izvajalec 8,4 milijona evrov vrednega odseka, Kolektor CPG v sodelovanju s CGP Novo mesto in Voc Celje, bi dela moral končati v 14 mesecih. Tako pri Darsu kot na ministrstvu za infrastrukturo pravijo, da se dela izvajajo skladno s terminskim planom, po katerem je predviden njihov zaključek konec letošnjega leta. In kaj se dogaja na gradbišču? Trenutno opravljajo dela za gradnjo nadvoza čez hitro cesto in za pilotno steno ob deviaciji regionalne ceste. "Za nadvoz je v zaključni fazi izvedba pilotov za globoko temeljenje krajnih in vmesnih opornikov nadvoza. V izvajanju so temeljne blazine stebrov, za stebre v dveh oseh pa že potekajo dela za izvedbo prvih kampad, medtem ko dela na pilotni steni ob deviaciji regionalne ceste trenutno zajemajo predvsem izkop, vgradnjo armaturnih košev ter betoniranje pilotov. Ureja se tudi dostopna transportna pot do premogovnika Velenje, kjer je predvideno odlaganje viškov izkopnih materialov, ki bodo nastali pri gradnji. Na območju, kjer je predvidena deviacija obstoječe regionalne ceste, pa je bila izvedena prestavitev vodovoda," v en glas sporočajo iz Darsa in z ministrstva za infrastrukturo (MZI).

Jenina: Izbranci bodo pozvani k oddaji ponudb

In kdaj se bodo dela začela na Koroškem, kjer je bil za začetek gradnje prioritetno izbran odsek Jenina v mestni občini Slovenj Gradec? Dars je januarja sposobnost za sodelovanje priznal štirim od šestih prijavljenih ponudnikov. Gre za avstrijsko-slovensko Strabagovo navezo, nadalje za dve slovenski kombinaciji - prvo tvori murskosoboški Pomgrad (v sodelovanju s kranjskim Garnolom, kranjsko Gorenjsko gradbeno družbo in celjskim Vocem), drugo novogoriški Kolektor CPG (v sodelovanju z idrijskim Kolektor Kolingom in novomeškim CGP) -, četrti zainteresirani ponudnik pa je hrvaško podjetje Krk v sodelovanju z litijskim Trgogradom.

image
Pri Gaberkah naj bi dela končali konec letošnjega leta. 
Dars
Isti gradbinci tudi za Škale in Konovo
Ob Gaberkah in Jenini je Dars izbral tudi tretji, tako imenovani prioritetni del, kjer naj bi se dela začela najprej - območje Škale. In kako daleč so tam? Iz Darsa in z ministrstva sporočajo, da so 5. februarja za javno naročilo sklopa B - Škalsko jezero in sklopa H - Konovo odprli prijave za sodelovanje. Ob že znanih igralcih, Strabagu, Kolektorju, Pomgradu in gradbenem podjetju Krk, sta se pojavila še turški Cengiz in Cestno podjetje Ptuj v sodelovanju s sarajevskim Euroasfaltom. V teku sta pregled in ocena prijav.

"Odločitev o priznanju sposobnosti je postala pravnomočna 27. januarja. Ponudniki, ki jim je bila priznana sposobnost, bodo pozvani k oddaji ponudb. V teku je pridobivanje gradbenega dovoljenja. Po pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja in uspešno zaključenem postopku oddaje javnega naročila za izvedbo gradnje bo možno pričeti gradnjo," spet v en glas z Darsom - brez časovne zaveze - odgovarjajo z MZI, medtem ko na Koroškem upajo, da bi gradnjo letos na območju Slovenj Gradca lahko začeli.

Klugler: Upam, da bodo letos začeli, kot je obljubljeno

image
Slovenjgraški župan Tilen Klugler: "Predlagal sem razširjeni sestanek z MZI in Darsom." 
Igor Napast
Župan mestne občine Slovenj Gradec Tilen Klugler pravi, da novih uradnih informacij o časovnici, razen da poteka izbor izvajalca, ni. "Srčno upam, da bodo letos začeli. Tako je bilo obljubljeno, izbirni postopek poteka, ne vidim nobenih zadržkov, da se v Podgorju ne bi moglo začeti," meni. Seveda bo takrat treba poskrbeti tudi za dovozne poti. "Predlagal sem razširjeni sestanek z MZI in Darsom, oni so se medsebojno usklajevali, z občino pa še ne, in pričakujem, da se to v kratkem zgodi. Če ga ne bodo sklicali oni, jih bom povabil sam, saj nas zanima, kako bo tekla gradnja, kje se bo vozilo in tako naprej. Verjetno tudi po Podgorski cesti, kjer bomo v ločenem projektu obnavljali cesto od Raduš do Podgorja in na tem 2,2-kilometrskem odseku regionalne ceste gradili pločnik. Cenilec je ocenil stavbna zemljišča, in ko bo podpisanih 80 odstotkov dogovorov, se bo šlo v razpis za gradnjo pločnika. Predvideva se, da bi to bilo še pred poletjem. In če bosta tu dovozna pot za tretjo os in še gradbišče, moramo še pred začetkom doreči režim," opozarja Klugler.

Pri vodovodu se čaka na Dravograd

Korošci vseskozi pritiskajo, da bi se gradnja, potem ko se bo nekoč končala gradnja odseka med Velenjem jug in Slovenj Gradcem (kot je Dars napovedal ob zasaditvi prve lopate pri Gaberkah med Velenjem in Slovenj Gradcem, naj bi bil ta zgrajen leta 2025 ali 2026), čim prej nadaljevala do avstrijske meje.

Javna razgrnitev trase Otiški Vrh-Holmec bo od srede naprej, javni obravnavi na Prevaljah in Ravnah pa bosta 9. in 11. marca.

A najprej je treba za to pripraviti podlage. "Za državno cesto od priključka Slovenj Gradec jug do Dravograda z obvoznicami je v pripravi državni prostorski načrt (DPN). Zanj se trenutno izdelujeta idejni projekt z vsemi potrebnimi strokovnimi podlagami (hidrološko-hidravlična študija, geološko-geomehanski elaborat, geodezija ...) in okoljsko poročilo. Sledili bodo izvedba javne razgrnitve dopolnjenega osnutka DPN in okoljskega poročila, obravnava in sprejetje stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve, dopolnitev vseh strokovnih podlag, izdelava predloga DPN in sprejetje uredbe o DPN na Vladi RS," so uradni pristojni.

image
Delavci na gradbišču pri Gaberkah 
Dars

Konkretnejši je bil znova Klugler in povedal je, da so se Korošci zaradi trase državne ceste, ki naprej poteka po občinah Slovenj Gradec in Dravograd, sestali s predstavniki ministrstva za okolje in prostor ter MZI. Tema? Trasa, umeščanje obvoznic in vodovarstveno območje v Jederti in Bukovski vasi. "Čakamo še dravograjsko občino, ki je sprojektirala priključitev hiš na javni vodovod in pridobiva soglasje. Do oktobra naj bi to bilo rešeno, mi pa bomo začeli postopek ukinitve vodovarstvenega območja. Pomembno je, da vse, kar se da, peljemo vzporedno," pravi Klugler. Štiripasovnico med Otiškim Vrhom in Ravnami naj bi začeli graditi decembra 2026 in jo končali leta 2030. "Roki za končno izgradnjo so oddaljeni, ampak se premika, začela se je gradnja, objavljeni so razpisi za izbore izvajalcev, tudi pri DPN se dela, seveda pa bomo zadovoljni vsake pohitritve," je generalno dogajanje pri projektu komentiral Klugler.

image
Gradbišče pri Gaberkah je za zdaj edino na severnem delu tretje razvojne osi, sledili bodo sklopi Jenina, Škale in Konovo. 
Dars

Prevalje: Predstavljena bo tunelska varianta

Konkretizira se prav tako trasa za odsek državne ceste Otiški Vrh- Holmec. To sredo, 24. februarja, se namreč na ravenski in prevaljski občini prične javna razgrnitev študije variant, ki bo na ogled vse do 26. marca. Nato bodo sledili obravnava in sprejetje stališč do pripomb in predlogov ter seznanitev vlade s predlogom najustreznejše variante. Po preteklih informacijah se od Otiškega Vrha do Raven na Koroškem načrtuje nova štiripasovna cesta s projektno hitrostjo 100 kilometrov na uro; drugi odsek študije variant teče od Raven do odcepa za Šentanel (Štoparjev most), z novo dvopasovno cesto s projektno hitrostjo 90 kilometrov na uro; tretji odsek je načrtovan od Štoparjevega mosta do mejnega prehoda Holmec, pri čemer tukaj ne načrtujejo nove trase, ampak rekonstrukcijo oziroma temeljito posodobitev obstoječe glavne ceste s predvideno projektno hitrostjo 70 kilometrov na uro.

image
Prevaljski župan Matic Tasič: "Ko se bo v Slovenj Gradcu gradnja končala, bi morali zastartati oba odseka naprej."
 
Igor Napast

"Razgrnjena bo varianta od Otiškega Vrha do Holmca, ki gre mimo Prevalj v tunelu na severni strani železnice. Varianta je bila predstavljena že avgusta 2018, na trasi so neke manjše prilagoditve, ni pa bistvenih sprememb. Prestala je vse presoje, tako z ekonomskega, socialnega kot z drugih vidikov," je dejal prevaljski župan Matic Tasič. Predor bo enocevni.

In terminski plani? "Upamo, da bo konec leta 2022 DPN pripravljen, nato gre zadeva v projektiranje, razpise in zagotovitev finančnih sredstev. Ko se bo v Slovenj Gradcu gradnja končala, bi morali zastartati oba odseka naprej. Tak je naš načrt in tako bomo pritiskali," je dejal Tasič. Javni obravnavi tras od Otiškega Vrha do Holmca bosta v torek, 9. marca, ob 16. uri v Družbenem domu na Prevaljah in v četrtek, 11. marca, ob 16. uri v Mali dvorani Kulturnega doma na Ravnah.