Jasmina Detela
23.2.2021

Slovenj Gradec: Za 54 stanovanj kar 198 prosilcev

Slovenj Gradec: Za 54 stanovanj kar 198 prosilcev
Jasmina Detela Nov blok neprofitnih stanovanj v Slovenj Gradcu
Aktualno

Prvi upravičenci se bodo lahko v nova stanovanja vselili predvidoma v maju.

Kar 198 prosilcev se je odzvalo na XIII. javni razpis slovenjgraške občine za dodelitev 54 neprofitnih stanovanj v najem. Na listo A se je uvrstilo 153 prosilcev, na listo B pa 22. Od prispelih vlog je bilo 14 zavrnjenih zaradi neizpolnjevanja razpisnih pogojev, 9 pa jih je samih umaknilo vloge še pred iztekom razpisa, zato so jim na občini izdali sklep o ustavitvi postopka. Stanovanja bodo upravičencem dodelili po vrstnem redu na prednostni listi glede na stanovanjsko površino, ki jim glede na število družinskih članov pripada, so sporočili s slovenjgraške občine. Prvi upravičenci se bodo lahko v nova stanovanja vselili predvidoma v  maju. 
Na prednostno listo A za oddajo neprofitnih stanovanj v najem so uvrščeni prosilci z nižjimi dohodki, ki niso zavezanci k plačilu varščine, na prednostno listo B za oddajo neprofitnih stanovanj v najem pa prosilci, ki so glede na višji dohodek zavezani plačilu varščino.
In kako je odziv na javni razpis komentiral slovenjgraški župan Tilen Klugler? "Številka je res velika in odraža, da je potreba po tovrstnih stanovanjih v občini precejšnja. V Slovenj Gradcu nov blok gradi tudi stanovanjski sklad, kamor se bo verjetno preselil kdo, ki na našem razpisu ni bil uspešen, podobno k zasebnikom, ki tudi gradijo kar nekaj novih blokov. Septembra lani smo objavili tudi javni poziv za prodajo neprofitnih stanovanj v lasti občine. Za nakup se je odločilo 13 najemnikov. Razpis bomo v marcu ponovili. Pričakujemo, da bomo skupno prejeli okoli 20 vlog za odkup neprofitnih stanovanj. S temi sredstvi in denarjem, ki ga imamo rezerviranega iz naslova najemnim bomo v prihodnosti najverjetneje zgradili še en blok neprofitnih stanovanj."