Jasmina Detela
9.7.2021

Ravenski ZKŠTM posluje pozitivno, a z likvidnostnimi težavami

Ravenski ZKŠTM posluje pozitivno, a z likvidnostnimi težavami
Petra Lesjak Tušek Naložba v novo tribuno se je s 600 tisoč evrov podražila na 813 tisoč.
Aktualno

Likvidnostni problemi, konec letošnjega februarja za 233 tisoč evrov obveznosti do dobaviteljev. Pri pokrivanju bo pomagala občina

Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti (ZKŠTM) Ravne je lansko poslovno leto sicer končal z manjšim presežkom prihodkov nad odhodki, a se sooča z likvidnostmi težavami. Kot je razvidno iz poročila o poslovanju, ki so ga prejšnji teden obravnavali ravenski občinski svetniki, imajo med drugim za preko 230 tisoč evrov obveznosti do dobaviteljev. Za pomoč so zaprosili lastnico, ravensko občino, ki bo pomagala pri sanaciji.

Manj na tržnem delu

Zavod je lani ustvaril 1,326.046 evrov odhodkov in 1,340.165 prihodkov, kar izkazuje 14.119 evrov presežka. Je pa imel konec preteklega leta kratkoročnih obveznosti za 494.746 evrov. Glede na leto 2019 so se sicer zmanjšale za 123.772 evrov. Skrb vzbujajoča je višina kratkoročnih...