Urška Polanc
24.2.2021

Radlje ob Dravi: Obračunavanja svetnico Dominiko Karlatec privedla k odstopu

Radlje ob Dravi: Obračunavanja svetnico Dominiko Karlatec privedla k odstopu
Igor Napast Okoli 10,5 milijona evrov znašajo prihodki radeljskega proračuna v letu 2021. 
Aktualno

Radeljski občinski svet prvič na seji z novo svetnico, naslednjo kandidatko z zadnjih volitev na listi predlagatelja stranke SD. Sprejeli so proračun za leti 2021 in 2022.

Potem ko je svetnica Dominika Karlatec nedavno podala odstopno izjavo, v kateri je navedla, da zaradi osebnih razlogov nepreklicno odstopa z mesta občinske svetnice in od vseh s tem povezanih funkcij, so svetniki občinskega sveta Radlje ob Dravi v ponedeljek na seji medse prvič sprejeli novo svetnico Ivanko Kus. Namreč, na zadnjih volitvah je bila Ivanka Kus naslednja na listi SD, na kateri so kandidirali tudi svetniki člani nestrankarske liste Alan Bukovnik in ekipa. Njihov vodja Alan Bukovnik, župan Radelj, je lani jeseni nato izstopil iz stranke SD, od takrat deluje le še neodvisno v svoji ekipi.

"V tem letu in pol sem vseskozi naivno verjela, da politika na lokalnem nivoju ni tako prisotna in da bomo lahko vsi svetniki med seboj sodelovali, dajali predloge, poslušali drug drugega. A žal ni bilo tako. V lokalni skupnosti sem delala dobro, potem pa sem zaradi ene drugačne odločitve, ki je bila povezana z glasovanjem o dvigu nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Radlje, v občinskem svetu ostala sama," nam je o razlogih za svoj odstop povedala Karlatčeva, ki je predvsem na zadnjih treh sejah opazila, da v ospredje stopa medsebojno obračunavanje, zato je po njeni oceni vse izgubilo smisel.

​Opozarjala je na pritiske

Dejala je, da je na vseh področjih, kjer je delovala, občutila pritiske, na kar je javno, tudi na sejah, pogosto opozarjala. "Ko je to začelo vplivati na moje zdravje, sem morala sprejeti odločitev, kako nadaljevati. V času svojega delovanja kot občinska svetnica sem vseskozi opozarjala na neetična delovanja in nemoralnost. Nisem bila slišana, vedno znova so obračunavali z mano. Ne zdi se mi prav, da so se na podlagi ene odločitve, ki ni bila v škodo občine, v občinskem svetu pričela tako izrazito lomiti kopja. Ko potegnem črto, je lahko vsak konec tudi začetek. Vse člane v občinskem svetu, tudi župana, spoštujem, polagam pa jim na srce, naj se začnejo poslušati, naj se zamislijo, si še enkrat preberejo priročnik o delovanju. Tam niso zaradi politike, ampak da sodelujejo v dobro občanov, so namreč prvi predstavniki naše občine. Delujejo preveč na osebnem nivoju, premalo za ljudi. Zdaj sem bila na vrsti jaz, naslednjič bo mogoče kdo drug," je povedala Karlatčeva in obžaluje, da ji je "zmanjkalo zadnjih nekaj atomov moči".

image
Dominika Karlatec: "Vse člane v občinskem svetu, tudi župana, spoštujem, polagam pa jim na srce, naj se začnejo poslušati."
Foto Anka

Obeta se zgraditev prizidka vrtca

Na ponedeljkovi seji v spremenjeni sestavi so svetniki sprejeli proračuna za leti 2021 in 2022. Skupni prihodki proračuna Občine Radlje ob Dravi za leto 2021 so ocenjeni na 10,572.394 evrov, glede na splošno obravnavo so se zvišali za 0,78 odstotka, na kar je vplival predvsem razpis ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), povezan z gradnjo prizidka k radeljskemu vrtcu. Občina je namreč začela graditi prizidek v vrednosti 939.263 evrov. Za del nepovratnih sredstev bodo tako kandidirali na javnem razpisu MIZŠ in za del sredstev pri Eko skladu, neupravičene stroške pa bo občina pokrila z lastnimi sredstvi. Za investicijo v letu 2021 predvidevajo 432.063 evrov, zaključili bi jo v letu 2023. Skupni odhodki proračuna 2021 so ocenjeni na 9,168.164 evrov. Skupni prihodki proračuna 2022 pa so ocenjeni v višini 8,717.213 evrov in skupni odhodki proračuna 2022 v višini 8.106.487 evrov. Občinski odbor SDS je k proračunoma podal nekaj pripomb in predlogov, med drugim si želijo več investicij v sozvočju z gospodarstvom, za delovanje gospodarskih subjektov, investicije v gospodarsko infrastrukturo, za vzdrževanja, menijo namreč, da se povišanje NUSZ ne odraža na porabi teh dodatnih proračunskih prihodkov.

Župan Bukovnik jim je odgovoril, da občina skrbi za gospodarsko infrastrukturo in vanjo investira, prav tako ureja komunalno infrastrukturo v poslovni coni Pušnik v znesku 474.467 evrov, v letu 2021 namenja še dodatnih 256.555 evrov. Povedal je tudi, da občina iz naslova NUSZ planira letos ​843.318 evrov, in sicer od fizičnih oseb 262.306 evrov in od pravnih oseb 581.012 evrov.