Urška Polanc
10.9.2021

Podružnična šola v Lehnu bo ostala zaprta

Podružnična šola v Lehnu bo ostala zaprta
Urška Polanc Osnovna šola Brezno Podvelka je vključena v projekt prenove razširjenega programa Zavoda RS za šolstvo. 
Aktualno

V Lehnu so razočarani, da šolska podružnica z oddelkom vrtca kljub številnim pobudam v tem šolskem letu ni ponovno oživela. Medtem so na Kapli odprli dodaten polovični oddelek vrtca.

Kljub težnji šole, staršev in svetnikov, ki so zadevo problematizirali na več sejah občinskega sveta, so vrata šolske podružnice Lehen na Pohorju Osnovne šole Brezno-Podvelka tudi v tem šolskem letu ostala zaprta. Za šolsko leto 2021/2022 je prvotno za vrtec v Lehnu sicer vpisanih pet otrok - kar naj bi zaradi demografsko ogrožene občine zakonsko zadostovalo za odprtje oddelka vrtca -, a šola soglasja občine za vnovično odprtje podružnice, ki so jo leta 2019 zaradi premajhnega števila otrok dali v mirovanje, ni prejela. Večkrat izglasovanega sklepa na občinskem svetu, da naj se v tem šolskem letu odpreta oddelka vrtca v Lehnu in dodaten na Kapli, župan Podvelke Anton Kovše tako ni izpolnil v celoti, ampak le deloma, saj so letos vendarle odprli dodaten polovični oddelek vrtca na Kapli. "Župan ni popustil glede odprtja oddelka vrtca v Lehnu in je prenesel odločitev za odprtje podružnice v naslednje šolsko leto (2022/2023), če bo ustrezno število otrok. Razlog je finančne narave - da ni dovolj denarja za odprtje. Ti otroci so se zdaj vključili v oddelke vrtca Brezno in Podvelka, en starš pa je otroka odpeljal drugam. Z vsako zamujeno priložnostjo se upanje za ponovno odprtje podružnice zmanjšuje," je povedal ravnatelj osnovne šole Brezno-Podvelka Leo Čelofiga. Župan nam je pojasnil, da je sklep za odprtje oddelka vrtca v Lehnu zadržal, ker imajo premalo sredstev, kot drugi razlog pa, da je za obisk podružnice premalo vpisa. Na dodaten polovični oddelek vrtca na Kapli je župan vendarle pristal, saj bodo po županovih besedah zdaj, ko so morali dodatno zaposliti le eno vzgojiteljico, namenili bistveno manj denarja - okoli 30 tisočakov. Na Podružnični šola Kapla so tako s prerazporeditvijo oblikovali dodaten polovični oddelek, ki ga obiskuje sedem otrok, v glavnem, drugem oddelku jih je 19.

Ustanoviteljica je sledila zakonodaji

Z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport sporočajo, da na Koroškem v šolskem letu 2021/2022 deluje 17 podružnic. Od leta 2015 sta poleg podružnice Lehen na Pohorju pri osnovni šoli Brezno-Podvelka (2019) vrata zaprli še podružnici Javorje pri OŠ Črna na Koroškem (2016) in Završe pri OŠ Mislinja (2016).

"Z vsako zamujeno priložnostjo se upanje za ponovno odprtje podružnice zmanjšuje"

"V skladu s pravilnikom o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javnih glasbenih šol se podružnica šole na območjih s specifično poselitvijo in na območjih z razvojnimi posebnostmi (za območje Lehna veljajo te posebnosti) lahko organizira, če je zagotovljen vpis najmanj za dva oddelka učencev. Ustanovitelj lahko sprejme sklep o začasnem prenehanju delovanja podružnice šole oziroma sklep o ponovnem aktiviranju podružnice šole na podlagi demografskih podatkov in podatkov o številu vpisanih otrok.

image
Da je ustanoviteljica - občina Podvelka - torej sledila zakonodaji in izvedla vse ak- tivnosti, ki so potrebne za zakonitost stanja, ugotavljajo na ministrstvu. 
Andrej Petelinsek

Če je podružnica šole predhodno prenehala delovati, ustanovitelj na podlagi podatkov o vpisu sprejme sklep, da se podružnica šole ponovno aktivira, če je zagotovljen vpis za najmanj deset učencev," so zapisali. Da je ustanoviteljica - občina Podvelka - torej sledila zakonodaji in izvedla vse aktivnosti, ki so potrebne za zakonitost stanja, ugotavljajo na ministrstvu, kjer pa so prisluhnili težavam, ki jih za vasi na demografsko ogroženem področju, kot je Lehen, povzroča zmanjševanje števila učencev v šolah. "Osnovna šola Brezno-Podvelka je vključena v projekt prenove razširjenega programa Zavoda RS za šolstvo. Na predlog ravnatelja šole je ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport specifično obravnavalo situacijo in s sistemizacijo dodatnih deležev delovnih mest omogočilo, da se nekatere aktivnosti v povezavi s tem projektom odvijajo tudi v stavbi podružnice, ki je sicer v začasnem mirovanju," so še zapisali.

Svetniki so sklep večkrat izglasovali

Po izredni seji, ki so jo občinski svetniki Podvelke sklicali sami in nato sklep za odprtje obeh oddelkov vrtca tudi sprejeli, je sledila še redna seja, na kateri so to storili vnovič, udeležili pa so se je tudi nekateri starši otrok iz Lehna. "Sem žalostna in razočarana, vse vaške skupnosti imajo vrtce. Če ne bi župan ostalih spodbujal, da naj se vpišejo drugam, bi se vpisalo še več otrok. Za Kaplo je navsezadnje popustil, saj je bilo za še več staršev. Ne razumem, da ni kakšne višje instance, ki bi lahko ukrepala, sploh glede na to, da so svetniki sklep tolikokrat potrdili. Počutimo se izobčeni, manj vredni kot Kapla, Ožbalt," je povedala mama otroka iz Lehna.

Na območju vaške skupnosti Kapla so do leta 2018 izvajali poldnevni program vrtca, glede na potrebe staršev po daljšem odprtju vrtca s šolskim letom 2018/2019 izvajajo polni program. "Število otrok vsako leto raste, danes jih je skupaj s sosednjim Gradiščem že 26," razlaga ravnatelj. Podružnično šolo Kapla sicer obiskuje 49 učencev, sedem jih je letos šlo v prvi razred. Skupno osnovno šolo Brezno-Podvelka obiskuje 168 otrok.