Petra Lesjak Tušek
11.9.2020

Po pompu le še tih umik Turkov iz Iverke

Po pompu le še tih umik Turkov iz Iverke
Jasmina Detela Namesto razmaha proizvodnje na lesni lokaciji v Otiškem Vrhu zastoj 
Aktualno

Turški investitorji so odstopili od nadaljevanja milijonskih vlaganj na pogorišču Lesne TIP v Otiškem Vrhu, delavcem so po čakanju podali odpovedi. Dvomov, da je umik le začasen, je več od (za)upanja v nadaljevanje; na gospodarskem ministrstvu so presenečeni.

Precej pompozno so turški vlagatelji stopili na pogorišče Lesne Tovarne ivernih plošč (TIP) Otiški Vrh, veliko bolj tih pa je umik, ki se je sicer ob nenehnem prelaganju obsežnejšega zagona proizvodnje nakazoval že dlje časa, sedaj pa se vendarle izpeljal s sklicevanjem na koronakrizo. Podjetje v turški lasti Yildiz Entegre Adria, del turške skupine Yildiz Entegre, je napovedovalo milijonska vlaganja, potem ko je pred slabimi tremi leti postalo lastnik propadle Iverke in ko je kupilo tudi njeno osrednjo proizvodno linijo, kontinuirano stiskalnico, na proizvodni lokaciji v Otiškem Vrhu. Z napovedmi in načrti o zajetnem zagonu lesne industrije je navduševalo tudi državo, se ob napovedih izjemne širitve povezovalo tako z gospodarskim kot kmetijskim ministrstvom, še posebej vpet je bil nekdanji minister Dejan Židan. Minister Zdravko Počivalšek je turške namere na Koroškem prav tako ocenjeval za pozitivne in poudarjal, da bo sodelovala tudi država. Koroška se je vzporedno, sicer neodvisno od te naložbe, a s to, še dodatno smiselno omenjala tudi kot ena od lokacij lesnih centrov v državi. A je tudi za to, kot vse kaže, vse manj možnosti, ker lesni center naj ne bi bil ekonomsko upravičen, čeprav je bilo političnih zagotovil za uresničitev tega projekta veliko.

Delavci od čakanja do odpovedi

Potem ko so zaposlene v Yildiz Entegre Adria spomladi napotili na čakanje na delo, so jim pozneje napovedali in vročili odpovedi zaposlitvenih pogodb, glede na odpovedne roke je bila večina nato na zavodu za zaposlovanje (okoli 20 delavcev) prijavljena avgusta. Nekateri od 30 delavcev so se medtem že prezaposlili, struktura zaposlenih v podjetju je bila raznolika in so si delo tudi hitro našli v drugih okoliških podjetjih, ki so iskala delavce, so nam pojasnili na zavodu za zaposlovanje, v koroškem uradu za delo. O odpovedi delavcem in o tem, ali dokončno opuščajo načrte, smo že v začetku tedna vprašali tudi v podjetje, vendar nam na naša vprašanja za zdaj niso odgovorili.

image
Petra Lesjak Tušek Nekdanji minister Dejan Židan s turškimi vlagatelji in širšo delegacijo v Lesni TIP Otiški Vrh novembra 2017 

Po nekaterih neuradnih virih naj bi naložbe opuščali le začasno, omenja se obdobje dveletnega mirovanja, vendar pa je dvomov glede nadaljevanja, upoštevajoč počasno dinamiko, ki je ves čas in vse bolj odstopala od napovedi, več kot (za)upanj v le začasen umik. Že od prihoda investitorjev je bilo ne glede na zajetna vlaganja ves čas tudi več špekulacij o tem, kakšen je realen namen vlaganj in ali morebiti na koncu proizvodnje (oziroma linije) v perspektivi ne bodo selili drugam. So nam pa pojasnila o tem, kaj pričakujejo in kaj so jim medtem pojasnili potencialni vlagatelji, podali na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), tudi ob poudarku, da podpirajo predelavo manjvrednega lesa, ki ga imamo v Sloveniji v izobilju. "Poleg podpore projektu Izdelava in izvoz ivernih plošč, ki jo izkazujemo ves čas, smo si na lokaciji z različnimi deležniki prizadevali za sklenitev dolgoročne pogodbe za oskrbo lesne surovine in za eventualni najem skladiščnih prostorov za skladiščenje hlodovine. S strani MGRT je bilo 3. 4. 2019 izdano potrdilo, da investicija Izdelava in izvoz ivernih plošč podjetja Yildiz Entegre, pod pridržkom natančne preveritve, izpolnjuje pogoje in merila iz zakona o spodbujanju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij, kar pa še ne pomeni dodelitve spodbude. O spodbudi odloča Vlada RS, izdano potrdilo pa je pogoj za začetek del na projektu," so razložili.

Na MGRT ob sedanji ustavitvi še pripravljeni na nadaljevanje

A potencialni prejemnik spodbude Yildiz Entegre Adria je MGRT sredi junija letos nato obvestil, da zaradi zdravstvene in gospodarske negotovosti kot posledice svetovne pandemije covida-19 ne more nadaljevati z uresničevanjem investicijskega projekta in da bo z njim nadaljeval v bližnji prihodnosti. "Obvestilo o ustavitvi in prestavitvi pričetka izvedbe investicije nas je presenetilo, saj smo si ves čas prizadevali, da bi prišlo do realizacije investicije, prav tako smo investicijo po interventnem zakonu za odpravo ovir pri izvedbi pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji covida-19 uvrstili med strateške investicije. Investicijski projekt na MGRT še vedno podpiramo in želimo, da se nadaljuje v skladu z vlogo in podanimi investicijskimi parametri. Če pride do bistvenih sprememb oziroma odstopanj od načrtovanih parametrov, pa to lahko tudi vpliva na proces odločanja glede potencialne finančne spodbude s strani države," še pojasnjujejo na MGRT. Investitor je o svojem začasnem odhodu sicer obvestil tudi Občino Dravograd, kjer pa, kot pravi podžupan Tone Preksavec, dvomijo o nadaljevanju projekta.

Pred epidemijo so turški investitorji sicer zastoj pri uresničitvi načrtov pojasnjevali z neugodnim tečajem lire v razmerju do evra. Že prej so se usklajevali z družbo Slovenski državni gozdovi (SIDG) glede sklenitve pogodbe o dobavi lesa, a se dlje od pisma o nameri niso premaknili. Napovedovali so kar 45 milijonov evrov vlaganj v tovarno, za katero so sprva odšteli 7,5 milijona evrov in vložili še nadaljnja dva milijona evrov v nakup proizvodne linije - stiskalnice. Omenjali so 150 novih delovnih mest v prvi fazi, v nadaljnji pa tudi do 300.

Obrat bi imel letno proizvodno zmogljivost 490.000 kubičnih metrov ivernih plošč, izdelke bi po napovedih iz Slovenije izvažali v Italijo, na Balkan in v severnoafriške države. Lesna TIP Otiški Vrh, ki je v preteklosti sodila v Preventov koncern, nato pa je bila v lasti turškega Miadorja, je v stečaju pristala marca 2016, okoli 90 takrat še zaposlenih delavcev je s proizvodnjo zaključilo decembra 2015. Stečajni postopek Lesne TIP je bil v začetku letošnjega leta tudi pravnomočno končan.