V. K.
14.10.2021

(PISMA BRALCEV) Slovenj Gradec: "Hmelj je bolj škodljiv kot drugi posegi v okolje"

(PISMA BRALCEV) Slovenj Gradec: "Hmelj je bolj škodljiv kot drugi posegi v okolje"
Urška Polanc
Aktualno

Objavljamo odziv Civoza na zapis Andreje Hace, ki smo ga v rubriki pisma bralcev objavili 9. oktobra. Odziv objavljamo v celoti in brez popravkov.

S tem prispevkom v CIVOZ ne želimo polemizirati z avtorico zgoraj omenjenega in objavljenega prispevka, pač pa želimo potrditi pravilnost njene ugotovitve korektnega novinarkinega povzetka vsebine razpravljavcev na javni obravnavi SDOPN3. To si štejemo v čast, saj razumemo, da je prispevek CIVOZ, ki sem ga predstavil kot predstavnik, bil sprejet pozitivno z vsemi verodostojnimi ugotovitvami in navedki. Opozoriti želim, da prispevka nikakor nisem predstavljal v osebnem imenu, kot navaja gospa Hace, ampak v imenu društva CIVOZ.

Da smo v svojem prispevku izpostavili hmeljarstvo, so nas na to spodbudili nasprotniki sprememb in dopolnitev OPN in hmeljarji s svojimi predsodki in poudarjanjem uničevanja najrodovitnejše zemlje in načrtnega uničenja naše doline. V prispevku so pozabili ali pa širše javnosti niso želeli seznaniti z dejstvi, da z nasadi hmelja, ki je izključno industrijska rastlina, zastrupljajo zemljo z navozom odpadne hmeljevine prepletene s polipropilenskimi vrvicami in posledično s prisotnostjo pesticidov. To je nesporno bolj škodljivo od kakršnih koli drugih posegov v okolje. Iz navedb stroke je razbrati, da bi se ob eventualni nameri hmeljarjev v preusmeritev na kmetijsko dejavnost pridelave poljščin morala kontaminirana zemljina z obstoječih hmeljišč odstraniti v globino cca. 30 cm, pa še ob tem posegu ni možna takojšnja uporaba zemljišč za kmetijstvo.

Je pa pravilna ugotovitev, da krompirja ni mogoče saditi na asfaltu in tudi, da hmelj ni hrana.

V prispevku so ne dopustni in lažni navedki v zadnjem odstavku v zvezi nevednosti, nasedanja psevdoznanosti in škodoželjnosti povezani s sovraštvom do uspešnih kmetov. V CIVOZ absolutno podpiramo vse uspešne kmete, ki s svojimi prizadevanji in vsemi razpoložljivimi sredstvi skrbijo za pridelavo zdrave in neoporečne hrane, nikakor pa ne podpiramo pridelovanja industrijske kulture, ki je zdravju škodljivo, s pridelki pa ne more nahraniti niti enega samega človeka. Sprejemljiva bi bila zgolj ekološka pridelava hmelja.

Za CIVOZ

Peter Metulj, predsednik