Tanja Fajnik Milakovič
13.10.2021

Otrok mora v karanteno. Ali staršem pripada nadomestilo?

Otrok mora v karanteno. Ali staršem pripada nadomestilo?
Andrej Petelinšek Ob okužbi je otrokom odrejena karantena in ne smejo zapuščati doma.
Aktualno

Staršem otrok, ki obiskujejo vrtec ali nižje razrede osnovne šole, do vključno petega razreda, v primeru, da mora otrok v karanteno, ne pripada karantena. Kaj torej storiti, če sta oba starša zaposlena, nimate možnosti dela od doma in tudi ne varstva za otroka?

V tem primeru lahko eden ostane z otrokom doma in mu pripada nadomestilo plače za odsotnost z dela. To je v višini 80 odstotkov plače, pri čemer se kot osnova upošteva povprečna mesečna plača za polni delovni čas zadnjih treh mesecev pred začetkom odsotnosti, in ne sme biti nižje od minimalne plače. Ta letos znaša 1024 evrov bruto oziroma 736 evrov neto.

Samozaposleni brez nadomestila

Do nadomestila plače je v skladu z zakonom o nujnih ukrepih na področju zdravstva (ZNUPZ), ki velja od 14. julija, upravičen le eden od staršev. Oba starša naenkrat ne moreta uveljaviti pravice do varstva otroka zaradi višje sile, za kar se šteje karantena otroka, lahko pa si delita odsotnost denimo po dnevih ali je vsak odsoten le del delovnega časa. O tem je delavec...