Melita Forstnerič Hajnšek
24.11.2021

Novi odzivi na odstop Igorja Samoborja: "Sedanja oblast deluje kot bager. Ampak v ljudeh je moč ustvarjalne energije"

Novi odzivi na odstop Igorja Samoborja: "Sedanja oblast deluje kot bager. Ampak v ljudeh je moč ustvarjalne energije"
Robert Balen
Aktualno

Odziva prvakinje SNG Drame Ljubljana Saše Pavček in predsednika Združenja dramskih umetnikov Slovenije, člana kolektiva ljubljanske Drame Borisa Mihalja

Vendarle so se tudi nekateri igralci Slovenskega narodnega gledališča Drama Ljubljana odzvali na odstopno izjavo direktorja osrednjega slovenskega gledališča Igorja Samobora.

image

Boris Mihalj

Igor Napast
Ddr. Boris Mihalj, predsednik Združenja dramskih umetnikov Slovenije, član Slovenskega narodnega gledlaišča Drama Ljubljana: "Nepreklicni odstop ravnatelja osrednjega slovenskega gledališča SNG Drama Ljubljana izraža resnost položaja neodgovornega vodenja kulturne politike vse od časa osamosvojitve. Tako kot je slovensko in svetovno družbo razgalila epidemija zelo nalezljive koronavirusne bolezni, ki vse jasneje kaže dalj časa potekajoč proces razčlovečenja, nizanje nespametnih ravnanj, ki vodijo do neizogibnega uničenja narave in civiliziranega sveta, se v odzivu nosilca funkcije ravnatelja javnega zavoda SNG Drama Ljubljana zrcali shizofrena podoba njenega ustanovitelja, vsakokratne vlade Republike Slovenije, odgovorne nosilke uresničevanja javnega interesa za kulturo. Ravnatelj, ki ga na vodilno mesto pooblaščenca ustanovitelja imenuje minister za kulturo, zastopa, predstavlja in vodi zavod, delovno organizacijo za opravljanje natančno določenih dramskih dejavnosti oziroma nalog, opredeljenih v Sklepu o ustanovitvi, pri čemer je dolžan skrbeti za razvoj in kvalitativno rast vseh zaposlenih, kar pomeni sledenje njihovemu delu in prizadevanjem, ocenjevanje rezultatov njihovega dela, predvsem pa uresničevanju pooblastil za ohranitev in trajnostni razvoj področja dramskih umetnosti v državi, ki vključuje določene potrebne ali nujne investicijske načrte, kakršen je prepotrebna, dolgo odlašana obnova matične hiše. Poleg primarne naloge, usmerjanja zaposlenih, ki predvideva njihovo redno obveščanje o trenutnih in v prihodnost naravnanih ciljih, s svojim delom odgovarja tudi za zakonito in strokovno delovanje. Enako velja za visokega državnega funkcionarja, odgovornega za določeno področje državne uprave, konkretno vsakokratnega ministra oziroma ministrico. Za obe strani zrcaljene podobe, ki sta se znašli v trenutnem poteku nesoglasij, v dobesednem razcepu obličja velja, da sta v komunikaciji šibki."

O prihodnosti kulture se ne razpravlja

"Zaposleni na področju umetnosti in kulture že desetletja nimajo omogočenega enakopravnega dostopa do predstavnikov upravljavca, ki odloča o njihovih življenjskih vprašanjih v družbeni in delovni skupnosti. Ne spoštljivega, pomembnosti področja umetnosti in kulture primernega odnosa s strani predstavnikov ljudstva, zbranih v različnih sebi zadostnih zajemih političnih strank, ki vzpostavljajo vsakokratne, trenutne oblasti. V predvolilnem obdobju se o prihodnosti kulture, bolje, o načrtih in vizijah razvoja umetnosti in kulture v javnosti ne razpravlja. Politične stranke, pozvane z desetimi zastavljenimi vprašanji, da predstavijo svoja stališča in videnja na to temo, se ne odzovejo. Niti ena! Podobno velja za medije. Novica o odstopu ravnatelja je zgolj prvovrstna poslovna priložnost. Kaj se za njo skriva in katere reči/rabote prikriva, pa predstavlja kislo jabolko, v katerega ni posrečeno zagristi, plod, ki ne prinaša koristnega dobitka.

Položaj zapostavljenega, nevidnega, neenakopravno obravnavanega posameznika je boleč. In pomeni zavrnitev. Odklonitev, ki z napovedanim zamikom nujne in že dogovorjene obnove Drame, ki je ob zavlačevanju projekta izgradnje Narodne univerzitetne knjižnice, NUK II dobesedno obsojena na propad in ki predstavlja ponoven nesprejemljiv odklon od družbenega dogovora, sklenjenega ob izraženi zahtevi po skupni državi pa pomeni zavrnitev nuje po ohranitvi in osvetlitvi kvalitativnih identitet nacije.

Očitno je, da je tridesetletna politična pot prilaščevalcev spomina, vrednot, skupnega dobrega in lastnine, globoko ožrla temelj skupnosti, njenih ljudi, ki se upravičeno in vse glasneje sprašuje, koliko še lahko zdržimo. Zato naj bo umik ravnatelja Igorja Samoborja priložnost, da se javnost seznani s celostno problematiko delujočih na področju umetnosti in kulture v državi, pozove karierni razred politikov k odgovornemu ravnanju do skupnega dobrega, k enakovrednem spoštovanju vseh sodržavljanov in k zahtevi po prevladi strokovnosti nad nestrokovnostjo in k izbrisu neotesanosti iz političnega prostora.

Več kulture in ustvarjalnosti pomeni več svetlobe med ljudmi in boljšo, bolj zdravo, človekovemu potencialu primerno skupno prihodnost."

image

Saša Pavček

Andrej Petelinšek

Skrajni čas že pred dvajsetimi leti

Saša Pavček, prvakinja Slovenskega narodnega gledališča Drama Ljubljana: "Stavba SNG Drama Ljubljana je bila dotrajana že v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. To vedo vsi, ki so jo obiskovali, pa tudi iz lastne izkušnje vem, saj sem takrat začela tam igrati. Že takrat je klicala po prenovi! Kolikor mi je znano, so bili pred dvajsetimi leti narejeni vsi načrti, že takrat je bil skrajni čas. Toda nobena vlada do danes ni speljala prenove. To pove vse o tem, koliko je politiki kultura pomembna. Kaže se tudi, koliko je vsaka nova vlada sposobna spoštovati in nadaljevati tisto, kar je bilo že narejeno, in stremeti k ciljem, ki so za vse državljane in državljanke dobri. Kultura je temelj. Tako se poleg stavb kulturne dediščine danes ruši tudi kultura medsebojnih odnosov na vseh nivojih. Sedanja oblast deluje kot bager. Ampak v ljudeh je moč ustvarjalne energije, ki povezuje in spoštuje. Preporod v svetlobo je nujen in vanj verjamem."