N.S.
12.10.2020

Na Ravnah za zunanje uporabnike zapirajo vse telovadnice, ki spadajo k osnovnim šolam

Na Ravnah za zunanje uporabnike zapirajo vse telovadnice, ki spadajo k osnovnim šolam
Nejc Strojnik Dvorana pri OŠ Prežihovega Voranca
Aktualno

Zaradi slabšanja epidemiološke slike na Ravnah na Koroškem, povečevanja števila okužb in višanja obolevnosti se za obdobje 14 dni, za zunanje izvajalce zaprejo vse telovadnice na Ravnah na Koroškem. Po tem obdobju bo na osnovi aktualnih razmer ponovno potekala presoja o utemeljenosti ukrepa oziroma morebitnem podaljšanju.

Športni klubi vpeti v tekmovalni sistem lahko nadaljujejo z organizirano vadbo, pod pogoji usklajenimi z NIJZ.

"Vse občanke in občane vljudno prosimo za dosledno izvajanje samozaščitnih ukrepov za preprečevanje skokovitega širjenja okužb," je zapisal poveljnik občinskega štaba Civilne zaščite Branko Kaker. Je pa Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti medtem sporočil, da DTK dvorana, bazen in...