Petra Lesjak Tušek
8.6.2021

Kaj bodo pokazale nove meritve svinca v krvi otrok v zgornji Mežiški dolini

Kaj bodo pokazale nove meritve svinca v krvi otrok v zgornji Mežiški dolini
Andrej Petelinsek Tokrat so v laboratorij na odvzem krvi povabili 128 otrok iz Črne in Mežice, kot vsako leto v okviru sanacijskega programa bodo analizirali vsebnosti svinca v krvi.
 
Aktualno

Delež prekoračenih vsebnosti svinca v krvi najmlajših v zgornji Mežiški dolini postopno upada, a z zaključki kljub izboljšanju ne kaže prehitevati. Danes in v četrtek odvzemi krvi v laboratorijih v Črni in Mežici v okviru izvedbe letošnjega sanacijskega programa.

V laboratorijih zdravstvenih postaj Črna in Mežica bodo danes in v četrtek po uskladitvi terminov jemali vzorce krvi triletnim otrokom iz omenjenih občin, ki jih je območna enota NIJZ Ravne povabila na odvzeme v okviru rednih letnih meritev vsebnosti svinca v krvi otrok, ki so zajeti v zdravstveni del okoljskega sanacijskega programa za izboljšanje kakovosti bivanja v okolju, obremenjenim s težkimi kovinami. Tokrat je v naboru vabljenih skupno 128 otrok iz obeh občin. Odziv v Črni je glede na že vpisane v termine za zdaj boljši kot v Mežici - v Črni se je odzvalo 65 odstotkov vabljenih, v Mežici pa 45 odstotkov. Helena Pavlič, ki na NIJZ koordinira odvzeme, poudarja, da se lahko starši, ki bi se vseeno še odločili pripeljati otroke in so zamudili termin tega tedna oziroma ne morejo priti, še odločijo in pokličejo na NIJZ oziroma lahko stopijo v stik z njo pisno (telefonska številka 041 654 455 ali elektronska pošta Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.), bo pa hkrati že prihodnji teden mogoč odvzem v okviru rednega delovnega časa laboratorijev. Upajo, da bo odziv v končnem seštevku vseeno primerljiv s prejšnjimi leti, ko so uspeli dovolj motivirati starše, da so otroke pripeljali - čim večja vključitev in s tem čim boljši vzorec za analize sta namreč ključna za to, da lahko na terenu preverijo dejansko stanje in vlečejo verodostojne zaključke o razmerah v okolju. Prav vsebnosti svinca v krvi otrok so v sanacijskem programu opredeljene kot indikator, na podlagi katerega med drugim ugotavljajo, kako so z ukrepi in s tem spremembami v okolju napredovali pri izboljšanju okolja in vsaj deloma tudi vplivih za zdravje.

Ključna motiviranje in promocija

Kot pojasnjuje predstojnica ravenske NIJZ Neda Hudopisk, je ključno nadaljevanje sanacijskega programa in s tem kontinuiteta aktivnosti. Zato sta potem, ko je v koronačasu zastal pretežni del programov (meritve svinca so sicer izvedli tudi v letu 2020), še bolj pomembna promoviranje aktivnosti in motiviranje za upoštevanje vsakdanjih ukrepov, s katerimi je mogoče preprečevati škodljive vplive svinca. Tudi zato se osredotočajo na promocijo v šoli in vrtcih (video film, lutkovna predstava), da o vsakdanji higieni, s katero lahko na najbolj preprost in učinkovit način preprečujejo vnos svinca, pa tudi o pomenu zdrave prehrane ozaveščajo že najmlajše.

image
Andrej Petelinšek

"Izpostavljenost svincu v tem okolju ostaja in moramo znati živeti s tem, v tem smislu tudi nadaljujemo aktivnosti," poudarja Hudopiskova. Primerjave rezultatov za vrednost svinca v krvi triletnikov iz zgornje Mežiške doline kažejo, da so prekoračene vsebnosti po začetku izvajanja ukrepov padale, nato se ustalile in še nekoliko upadle. Primerjava obdobij 2006-2007, 2008-2009 in 2010-2011 pokaže, da je imela na začetku visoke vrednosti (nad 100 mikrogramov na liter krvi) svinca v krvi skoraj polovica otrok, kar se je najprej znižalo na 20 odstotkov, nato pa na desetino. Od leta 2016 so vrednosti precej nihale. Leta 2016 so bile visoke vrednosti izmerjene pri 7,9 odstotka triletnikov, leta 2017 pri 20 odstotkih, leta 2018 pri 16, leta 2019 pri petih odstotkih in leta 2020 pri štirih odstotkih. "Glede na rezultate meritev v zadnjih dveh letih bi lahko ocenili, da je cilj programa dosežen, vendar pa z zaključki ne kaže prehitevati. Nižje vrednosti so bile izmerjene v letih, ko je bila zaradi vremena (2016, 2019) oziroma protiepidemijskih ukrepov (2020) izpostavljenost otrok onesnaženemu prahu verjetno nižja," so zapisali tudi v letnem programu ukrepov, ki ga je vlada že potrdila tudi za letošnje leto. Za program ukrepov v okolju tako država namenja dobrih 2,5 milijona evrov.

Katera sanacijska dela potekajo na terenu

V obeh občinah zgornje Mežiške doline ključne ukrepe za omejevanje škodljivih vplivov naloženega svinca na terenu že izvajajo oziroma so v delu v fazi priprav za izvedbo. Kot je pojasnil Blaž Šaloven, direktor občinske uprave mežiške občine, v Mežici trenutno poteka preplastitev javnih površin - v zaključni fazi (priprava za asfaltiranje) je preplastitev Prežihove ulice in ceste mimo zaselka hiš pri kmetiji Pušnik. Izvajajo tudi mokro čiščenje javnih površin in zagotavljajo varovalno prehrano otrokom v vrtcu, dodaja Šaloven. Tudi v Črni so sanacijske aktivnosti stekle in so prav tako še nadalje osredotočene na preplastitev makadamskih površin - po nedavnem izboru izvajalca del (podjetje Voc je bilo izbrano med dvema prijavljenima na razpis) bodo stekla gradbena dela v skupni vrednosti 954 tisoč evrov, ki so tokrat v večji meri kot prejšnja leta usmerjena na zaselke in kmetije oziroma hiše v odročnejših predelih občine. Načrtovano je tudi urejanje fasade gasilskega doma kot dela ukrepov čiščenja ostrešij oziroma fasad javnih stavb v lasti občine.