Jasmina Detela
16.9.2021

Južna obvoznica v Slovenj Gradcu tudi po javni razpravi ostaja kamen spotike

Južna obvoznica v Slovenj Gradcu tudi po javni razpravi ostaja kamen spotike
Jasmina Detela Javni obravnavi v kulturnem domu je prisluhnilo okoli 60 občanov. 
Aktualno

Kmetje podali več pripomb na predlagane spremembe in dopolnitve OPN, so proti uničevanju najboljših kmetijskih zemljišč za ceste. Župan za pridelavo hrane, a na veliko zemljiščih raste hmelj.

Na javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta (OPN) mestne občine Slovenj Gradec so se odprla že znana nasprotovanja umeščanju cestne infrastrukture v prostor. Sodelovalo je okoli 60 ljudi, v večini kmetje in nekateri drugi posamezniki, ki so predstavnike občine in načrtovalce prostora ponovno pozvali, naj obvoznic in razbremenilnika ne načrtujejo po najboljših kmetijskih zemljiščih.

Mnenja so se najbolj kresala pri južni obvoznici, ki bo navezovalna cesta na hitro cesto in bo speljana od novega krožišča pri pokopališču proti Strnadovi ulici do južnega dela mesta (Celjske ceste). Kmetje temu nasprotujejo, češ, da bodo ta in drugi dve načrtovani trasi (obvoznica Legen in Stari trg) uničile veliko rodovitne...