A.L.
13.10.2021

Izolski župan v postopku, ki ga je KPK vodila v zvezi z urejanjem nastanitve Pivčevi, komisiji podal neresnične informacije

Izolski župan v postopku, ki ga je KPK vodila v zvezi z urejanjem nastanitve Pivčevi, komisiji podal neresnične informacije
Robert Balen Danilo Markočič
Aktualno

Komisija za preprečevanje korupcije je objavila ugotovitve o konkretnem primeru v zvezi z ravnanjem župana Občine Izola Danila Markočiča, ki so pravnomočne. "Komisija je ugotovila kršitev integritete, kot jo opredeljuje zakon o integriteti in preprečevanju korupcije, saj je župan v postopku, ki ga je komisija vodila v zvezi z urejanjem nastanitve nekdanje ministrice za kmetijstvo, komisiji podal neresnične informacije."

V postopku je komisija ugotovila, da je župan podpisal odgovor komisiji z navedbo: "Občina Izola je poravnala stroške dveh noči bivanja v hotelu za ministrico in osebje njene varnostne službe …" S tem je omogočil, da je bil komisiji poslan odgovor, ki se ne ujema z dejstvi oziroma resničnim stanjem, "pri čemer je mogel in moral vedeti, da pojasnilo v delu, ki se nanaša na poravnanje stroškov za osebje ministričine varnostne službe, ni resnično".

image
Aleksandra Pivec
Robert Balen

Takšno ravnanje je v nasprotju s pričakovanim delovanjem in odgovornostjo uradne osebe in s tem kršitev integritete, so sporočili s KPK. Od uradnih oseb, še posebej pa od najvišjih funkcionarjev lokalne oblasti, se pričakuje, da pri odgovarjanju na zaprosilo državnega organa podajo točne in celovite informacije oziroma navedejo informacije, ki se skladajo z dejanskim stanjem. "Le na tak način namreč lahko prispevajo h krepitvi integritete, transparentnosti in zaupanja v pravno državo ter k preprečevanju korupcije."

Ugotovitve KPK v postopku zoper Pivčevo po zavrnitvi tožbenega zahtevka pravnomočne
Ugotovitve Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) v postopku zoper nekdanjo kmetijsko ministrico Aleksandro Pivec glede nastanitve v Izoli in na Krasu v letih 2019 in 2020 so pravnomočne, je konec junija poročala STA. Upravno sodišče je namreč zavrnilo tožbeni zahtevek Pivčeve, so sporočili iz KPK.

KPK je lani uvedla preiskavo zoper Pivčevo in izolskega župana Danila Markočiča. Pri takratni predsednici DeSUS in ministrici je preiskovala dogodke v Izoli in na Krasu v letih 2019 in 2020, in sicer sume kršitev etike in integritete javnega sektorja ter sume kršitev prepovedi oziroma omejitev sprejemanja daril.
Komisija zaradi sprememb zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki so začele veljati 17. novembra lani in so spremenile pogoje za javno objavo njenih ugotovitev, do dokončnega razpleta zadeve ni smela objaviti ugotovitev o konkretnem primeru, niti ne smela razkrivati dejanskega stanja, ki ga je ugotovila v postopku in je bilo zapisano v ugotovitvah.
KPK pravilno zapolnila pojem integritete
Sodbo upravnega sodišča je KPK prejela sredi junija in jo skupaj z ugotovitvami objavila na spletnih straneh. Sodba, kot so zapisali pri KPK, v celoti potrjuje pravilnost postopka, ki ga je KPK vodila v zvezi s Pivčevo, kot tudi pravilnost ugotovitev KPK glede kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije tako glede kršitve integritete kot glede kršitev določb v zvezi s prepovedjo in omejitvami pri sprejemanju daril v javnem sektorju.
Sodišče je ugotovilo, da je KPK pravilno zapolnila pojem integritete in ugotovila ravnanje v nasprotju z integriteto, ki pomeni pričakovano delovanje in odgovornost javnih funkcionarjev in uslužbencev pri izvrševanju javne oblasti, funkcije, pooblastila ali druge pristojnosti za odločanje. Prav tako je pritrdilo odločitvi KPK, da je podana kršitev prepovedi in omejitev sprejemanja daril s tem, ko je obravnavana oseba sprejela korist za svoja družinska člana v obliki plačila hotelskih nočitev.
Kot je razvidno iz takrat objavljenih ugotovitev KPK, je Pivčeva v funkciji kmetijske ministrice sprejela korist za svoja sinova v obliki plačila nočitve v Izoli v letih 2019 in 2020 v skupni vrednosti 360 evrov, s tem pa je ravnala v nasprotju z določbami iz pravilnika o omejitvah in dolžnostih funkcionarjev z zvezi s sprejemanjem daril. Omenjeni pravilnik je kršila tudi s tem, da ni izpolnila obrazcev za evidentiranje prejetega darila o sprejemu daril oz. koristi in ju izročila ministrstvu.
Pivčeva kršila tudi določbe etičnega kodeksa funkcionarjev v vladi in ministrstvih
Komisija je še ugotovila, da je medijem oz. javnosti podala neresnično izjavo, s čimer je ravnala "v nasprotju s pričakovanim delovanjem in odgovornostjo funkcije ministrice, kar predstavlja kršitve integritete", kot jo opredeljuje zakon o integriteti in preprečevanju korupcije. Pivčeva je s tem kršila tudi določbe etičnega kodeksa funkcionarjev v vladi in ministrstvih, saj s svojim ravnanjem ni prispevala h krepitvi zaupanja javnosti v njeno delo in integriteto ter v delo in integriteto vlade in ministrstva. (STA)