Petra Lesjak Tušek
24.11.2021

Inšpekcija preverja, ali je Upravna enota Ravne pri registraciji dvojnikov društev Iršiča kršila zakonodajo

Inšpekcija preverja, ali je Upravna enota Ravne pri registraciji dvojnikov društev Iršiča kršila zakonodajo
Petra Lesjak Tušek

Upravna enota Ravne na Koroškem pod drobnogledom inšpekcije

Aktualno

Od Upravne enote Ravne na Koroškem so po tem, ko so prejeli pobudo za nadzor, z Inšpektorata za javni sektor zahtevali pojasnila. Ta jih je že posredovala, postopek je v teku.

Po registraciji društev Humanitarček in Društva za nenasilno komunikacijo, ki jih je na Ravnah na Koroškem ustanovil in ju zastopa Borut Iršič, klobčič v zvezi z ugotavljanjem vpisa društev v register vendarle še ni razvozlan in zgodba še ne povsem zaprta. V že obstoječih istoimenskih društvih Humanitarček iz Kamnice in Društvu za nenasilno komunikacijo iz Ljubljane so, kot smo poročali, pri ugotovitvi o registracij koroških različic društev ocenili, da gre za poskuse zlorabe imen in dosedanjega dela društev, v Hunamitarčku pa so se odločili sprožiti nadaljnje postopke, zahtevali so tudi nadzor nad postopkom. Iršič je sicer na Upravno enoto (UE) Ravne na Koroškem že podal vlogo za spremembo imen obeh društev, se tudi javno opravičil s pojasnilom, da omenjenih društev prej ni poznal in da je imeni izbral le glede na področji delovanja in pričakovane javne razpise. Medtem je prejšnji teden odstopil z mesta predsednika nadzornega odbora občine Ravne, ravenski občinski svet pa se je z odstopom seznanil, potem ko je na sejo občinskega sveta na pobudo svetnika Milana Mrđenovića (Levica) uvrstil točko o primernosti Iršiča za nadaljnje opravljanje funkcije. Še pred odločanjem sveta je Iršič ravenskemu županu Tomažu Roženu prejšnjo sredo sam poslal nepreklicno odstopno izjavo.

Pri ministrstvu za javno upravo smo preverili, ali so sprožili postopke nadzora v zvezi z registracijo društev. Kot so pojasnili, je upravna inšpekcija prejela pobudo za nadzor nad delom UE Ravne na Koroškem. "Od UE Ravne na Koroškem smo v skladu s svojimi pooblastili zahtevali pojasnila, ki jih je ta Upravni inšpekciji že posredovala. Prejeti odgovor bomo proučili z vidika morebitnih kršitev procesnih določb zakona o društvih in določb zakona o splošnem upravnem postopku. Postopek je v teku, zato več informacij zaenkrat ne moremo posredovati," so pojasnili na Inšpektoratu za javni sektor. Dodajajo še, da je za izvajanje zakona o društvih in strokovnega nadzora nad postopki, ki jih UE vodijo na podlagi tega zakona, pristojno ministrstvo za notranje zadeve, ki UE tudi daje usmeritve in nudi strokovne napotke in pomoč.

Na UE Ravne so sicer za Večer odgovarjali, da so v postopku registracije ugotovili, da društvi s popolnoma enakim imenom nista vpisani v register in da izpolnjujeta pogoje, ki jih določa materialni zakon za vpis društva v register društev. Zato so v register vpisali društvo za izvajanje humanitarnih dejavnosti Humanitarček, s skrajšanim imenom Društvo Humanitarček, s sedežem na Čečovju na Ravnah, v registru društev pa je že bilo vpisano društvo z imenom Humanitarček - društvo za promocijo humanitarne dejavnosti. Podoben je bil njihov model pri Društvu za nenasilno komunikacijo Koroška, kjer je torej bila dodana regija. Z odločbama je tako UE tudi dodelila matični številki iz registra društev, ki sta pogoj za vpis v poslovni register, če bi bili identični, se matična številka ne kreira, sta pojasnila načelnica UE Vlasta Božnik in Silvo Kotnik, vodja oddelka za upravne notranje in druge zadeve. Te razlage sicer Humanitarčka niso prepričale. Iršič nadaljnjega komentarja, potem ko je odstopil kot predsednik nadzornega odbora občine, ni podal.