Jasmina Detela
6.1.2021

Inovativna rešitev predelave blata v Slovenj Gradcu bo tudi cenejša

Inovativna rešitev predelave blata v Slovenj Gradcu bo tudi cenejša
Komunala Slovenj Gradec Takšna naj bi bila nova linija za predelavo odpadnega blata. 
Aktualno

Na letni ravni bi lahko z načrtovano linijo v Pamečah predelali do sedem tisoč ton odpadnega blata, to je precej več, kot ga nastane v vseh čistilnih napravah v regiji.

Potem ko je Madžarska omejila sprejemanje odpadnega blata iz čistilnih naprav - Slovenija večino mulja izvozi prav tja - in so se zato cene za oddajo blata drastično zvišale, so v Slovenj Gradcu sami poiskali rešitev. Tamkajšnja Komunala bo skupaj z zasebnim investitorjem postavila linijo za predelavo blata iz čistilnih naprav. Zaživela bi lahko že letos poleti, uredili pa jo bodo ob obstoječi centralni čistilni napravi v Pamečah.

Rešitev za regijo za 25 let

Kot je povedal slovenjgraški župan Tilen Klugler, bo občina prispevala zemljišče, zasebni partner pa linijo. "To pomeni, da naslednjih 25 let ne bomo imeli skrbi s tem, kam dati to blato," je dejal župan. Komunala Slovenj Gradec je v fazi podpisa pogodbe za oddajo zemljišča v najem ljubljanskemu podjetju, ki bo linijo tudi izdelalo. "Projekt bo financiralo in izvedlo zasebno podjetje. Naprava bo stala v prostorih objekta za dehidracijo blata na obstoječi centralni čistilni napravi v Pamečah, ki mu bodo dogradili nadstrešek," je pojasnil direktor Komunale Slovenj Gradec Jože Dvorjak. Linija za predelavo blata bi lahko zaživela v prvi polovici prihodnjega leta, če bodo pridobili vsa dovoljenja in dokumentacijo.

Tehnologija predelave je plod slovenskega znanja

V čistilnih napravah v Pamečah in Dovžah letno proizvedejo okoli 1200 ton odpadnega blata. "Trenutno ga kot odpadek oddamo pooblaščenemu prevzemniku, to je Komunalno podjetje Velenje. Zaradi neurejenih razmer glede oddaje, predvsem v smislu omejevanja izvoza na Madžarsko, so se cene za njegovo oddajo drastično zvišale, pri nas za 100 odstotkov, drugje pa še več. To je botrovalo tudi povišanju cene čiščenja odpadne vode v začetku letošnjega leta. Na letnem nivoju nas odstranitev blata stane slabih 200 tisoč evrov. Po vzpostavitvi predelave blata v gradbeni produkt bi se ta cena znižala za okoli 90 tisoč evrov, kar bi nam omogočilo tudi znižanje cene čiščenja odpadnih voda," razloži direktor. V Slovenj Gradcu zdaj za odstranjevanje tone blata plačajo 164 evrov, po vzpostavitvi lastne linije pa bo cena pod 100 evrov.

image
Jože Dvorjak
Jasmina Detela

Naprava bo lahko predelala več blata, kot ga proizvedeta slovenjgraški čistilni napravi. "Letna količina odpadnega blata, ki bi ga lahko predelali, bo dobrih pet tisoč ton, ob polni zmogljivosti pa tudi do sedem tisoč ton. To pomeni, da bi lahko predelali odpadno blato iz celotne koroške regije in tudi od drugod," meni Dvorjak, ki je opisal tudi tehnologijo predelave. Ta je plod slovenskega znanja. Kot navaja, deluje po principu mešanja dveh odpadnih materialov: blatu dodajo lesni pepel. Ob tem nastane gradbeni material, ki se lahko uporablja za prekrivke odlagališč odpadkov, za utrjevanje in gradnjo cest, brežin rek in potokov. Direktor pove, da bodo nekaj lesnega pepela zagotovili sami, saj bo nastal pri obratovanju nove toplarne na lesno biomaso, ki jo že gradijo. Po njegovi oceni je to, da bodo izkoristili že izrabljene naravne vire in jim dali nov pomen, primer krožnega gospodarstva.

Prihodnjo sezono cenejše ogrevanje?

Gradnja nove kotlarne na Štibuhu v vrednosti okoli 2,6 milijona evrov (na razpisu ministrstva za infrastrukturo so pridobili slabih 740 tisoč evrov nepovratnih sredstev) se je začela konec oktobra lani. Poteka po planu, izvedena je večina izkopov, poteka že betoniranje temeljev. Investicijo bodo sklenili v prihodnjem septembru. To pomeni, da bodo v ogrevalni sezoni 2021/2022 vso toploto proizvedli iz obnovljivih virov, 65 odstotkov z lesno biomaso in 35 odstotkov iz odpadne toplote pri kogeneraciji. Cena ogrevanja se ne bo dvignila. Dvorjak pojasnjuje: "Zaradi investicije se bo fiksni del cene ogrevanja nekoliko zvišal, zmanjšala pa se bo vrednost variabilnega dela. Prvotni izračuni kažejo, da bi se cena za odjemalce toplote lahko znižala za nekaj odstotkov."

image
Komunala Slovenj Gradec
Nejc Strojnik

Nekateri občani so izrazili nejevoljo zaradi gostejšega prometa v času gradnje kotlarne. V dogovoru z mestno občino in mestnima četrtma Štibuh in Polje je bila ustanovljena komisija za prometno ureditev v času njene gradnje, ki je pripravila prometni elaborat ureditve začasnega prometa. Skrbela bo za upoštevanje sprejetih določil in morebitne dopolnitve elaborata. Na mestni občini potekajo tudi aktivnosti glede čimprejšnje izgradnje južne obvoznice na tem območju.