Jasmina Detela
9.6.2021

Država končno nakazala svoj dolg Mestni občini Slovenj Gradec

Država končno nakazala svoj dolg Mestni občini Slovenj Gradec
Jasmina Detela Tretja OŠ Slovenj Gradec je postala premajhna.
Aktualno

Ministrstvo za okolje in prostor poravnalo sofinancerski delež za blok neprofitnih stanovanj in bazenski kompleks s parkom urbanih športov

Za obe naložbi, bazenski kompleks in blok neprofitnih stanovanj, so se kljub že odobrenemu sofinanciranju morali lani zadolžiti za skoraj dva milijona evrov, saj država ni zagotovila sofinancerskega deleža. Ministrstvo za okolje in prostor je manjkajoče zneske zdaj nakazalo in pri slovenjgraški občini so jih tudi že vključili v osnutek prvega rebalansa letošnjega proračuna, ki so ga svetniki že potrdili, predlog rebalansa pa bodo obravnavali konec junija.

Skoraj leto zamude

Kot je pojasnil vodja oddelka za negospodarske dejavnosti, proračun in splošne zadeve na občini Darko Sagmeister, zadeve zdaj normalno tečejo: "Gre za zneske, ki smo jih zalagali skoraj leto dni, od lanskega aprila, saj bi se sicer gradnja ustavila. Ministrstvo je zdaj v celoti nakazalo sredstva za vse zahtevke v zvezi z gradnjo bloka. Glede bazenskega kompleksa s parkom urbanih športov pa je minister podpisal aneks, prvi zahtevek v višini 905 tisoč evrov je zagotovljen. V obravnavi so tudi že naslednji zahtevki."

Interes za neprofitna stanovanja je mnogo večji od ponudbe

V prvem letošnjem osnutku rebalansa proračuna se sicer odhodki povečujejo za dobrih deset odstotkov in znašajo 34,7 milijona evrov. Povečujejo se tudi prihodki, za skoraj 13 odstotkov, in po novem znašajo 31,7 milijona. Transferni prihodki se povečujejo za 2,4 milijona evrov, pri tem gre za sofinanciranje že omenjene izgradnje bazenskega kompleksa in bloka neprofitnih stanovanj Polje, ki se zaključuje. V njem je 54 stanovanj različnih velikosti. Interes je zelo velik, saj se je na XIII. javni razpis občine za dodelitev 54 neprofitnih stanovanj v najem odzvalo kar 198 prosilcev. Srečnim upravičencem bodo ključe razdelili predvidoma v juliju.

Sagmeister še pojasni, da je po spremembi oziroma povečanju prihodkov največja postavka izgradnja bazena s parkom urbanih športov. Ta v proračunu znaša 5,1 milijona evrov in je največja posamična v zgodovini slovenjgraške mestne občine. Med večjimi letošnjimi investicijami je še sanacija plazišč (1,1 milijona evrov), za sanacijo cest in mostov namenjajo 1,6 milijona, 1,4 za blok neprofitnih stanovanj, za komunalno opremo podjetniške cone Pameče 1,3, milijon za trajnostno mobilnost ...

​Slovenjgraška občina je za blok neprofitnih stanovanj Polje in bazenski kompleks prejela sredstva v okviru mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN). Pri gradnji bazena gre za enega največjih projektov v zgodovini občine, ki je vreden krepko čez osem milijonov evrov.

Sanacija ne bo breme občine

Svetniki so potrdili tudi dokumente v zvezi z energetsko sanacijo zdravstvenega doma, objekta stare lesarske šole in športne dvorane. Po skrajšanem postopku so sprejeli tudi koncesijski akt o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projektov energetske prenove omenjenih treh objektov v lasti občine.

Kot je pojasnil župan Tilen Klugler, so opravili analizo vseh objektov v javni lasti. Takih, ki bi jih bilo smiselno sanirati, je okoli 25. Odločili so se za omenjene tri. S sanacijo želijo prihraniti pri rednih mesečnih stroških, energentih, s prihranki pa bodo pokrivali del stroškov načrtovane sanacije. Drugi del sredstev želijo pridobiti na državnem razpisu, ki bo objavljen jeseni. Klugler še pove, da bodo na tak način prišli do energetsko bolj učinkovitih in varčnih prostorov, sanacija pa ne bo bremenila občinskega proračuna. Postopek izbire zasebnega partnerja bo sklenjen predvidoma do jeseni.

image
Tretja OŠ Slovenj Gradec je postala premajhna.
Jasmina Detela

V proračun je še vedno vključen tudi prizidek k Tretji osnovni šoli Slovenj Gradec, čeprav na razpisu niso bili uspešni. Sagmeister kljub temu verjame, da se bodo do konca leta zadeve uredile in bo prizidek vseeno sofinanciralo ministrstvo za izobraževanje. Spomnimo, da se v omenjeni šoli, kjer izobražujejo otroke in mladostnike po prilagojenem programu, že več let srečujejo z veliko prostorsko stisko. Celoten projekt, ki bi površino prostorov s sedanjih 860 kvadratnih metrov povečal za dodatnih 1000, je vreden 1,5 milijona evrov. Na razpisu ministrstva za izobraževanje so pričakovali milijon evrov nepovratnih sredstev.