Tomaž Ranc
21.11.2020

Dela le v nedokončanih in praznih večstanovanjskih objektih

Dela le v nedokončanih in praznih večstanovanjskih objektih
Robert Balen Boštjan Udovič
Aktualno

Boštjan Udovič, direktor Zbornice za poslovanje z nepremičninami pri GZS, pravi, da se bo morebitna plačilna nezmožnost videla šele kasneje

S kakšnimi težavami se srečujejo upravniki stanovanj v času strožjih ukrepov za zajezitev virusa, tako imenovanega lockdowna?

"V času strožjih ukrepov, ki so pričeli veljati v tem tednu, smo dobili nekaj vprašanj predvsem v zvezi z izvajanjem gradbenih del v večstanovanjskih stavbah. Ali je dovoljeno izvajati dela na fasadah, teh je bilo največ, in strehah, ki v bistvu niso znotraj stavb in pri tem delu ni stika s potrošniki. In drugo, ali je dovoljeno izvajati dela v praznih stanovanjih v stavbah, ki so naseljene. Vprašanja smo naslovili na ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Objavili so pojasnilo, ki sicer ni v celoti jasno. Iz njega izhaja, da če je prazno stanovanje v večstanovanjski stavbi, ki je naseljena, ta izjema ne velja, torej se tam ne sme delati. Razen če bi šlo za nujna dela, če bi kaj puščalo ali pa če se je začela obnova kopalnice pred lockdownom in bi jo bilo treba dokončati zaradi zdravja ljudi, ker je edina v stanovanju, in podobno. Take primere je potem treba presojati od primera do primera."

Kaj pa fasade in strehe?

"Iz odgovora ministrstva je mogoče razumeti, da se lahko dela v nedokončanih objektih, ki so prazni in niso vseljeni, medtem ko se v naseljenih objektih fasade, enako razumemo tudi za dela na strehah, ne smejo delati. Ampak bomo skušali dobiti še pojasnilo, ker v odgovoru niso bili dovolj jasni ali podrobni."

Kako se je obnesla nabava razkužilnikov?

"Že v spomladanskem valu smo poudarjali, ko je bilo odrejeno razkuževanje površin, da se nam zdi z vidika stroška za etažne lastnike bistveno bolj smotrno, da bi namestili razpršilnike. Še preden je bila epidemija razglašena, smo članom predlagali, naj se z etažnimi lastniki dogovorijo o tem. Zdaj tudi ne zaznavamo, da bi bilo toliko slabe volje, kot jo je bilo spomladi. Vlada ta ukrep podaljšuje, in ko so razkužilniki nameščeni, je strošek minimalen, saj gre le za dopolnjevanje razkužila. Se pa kdaj oglasi kdo, ki se mu to zdi nepotrebno, ampak mislimo, da je prav, da zaupamo strokovnjakom."

Imate kaj informacij iz tujine? Kakšni režimi veljajo v blokih?

"V tujini je zelo redko to tako podrobno regulirano kot pri nas, mi bistveno bolj posegamo v upravljanje stavb. Nekako je to tudi razumljivo, ker nimamo take tradicije zasebne lastnine, kot jo imajo na Zahodu. Tam ni treba predpisovati etažnim lastnikom, da morajo imeti upravnika, ker je to samoumevno."

Pričakujete več plačilne nezmožnosti ali nediscipline zaradi krize?

"Razlog bi lahko bi slabši ekonomski položaj ali izguba službe, ampak to je treba presojati od primera do primera, ljudje so deležni tudi socialne podpore. Po prvem valu tega ni bilo, kaj bo prinesel drugi, pa bomo še ugotavljali. Res pa je, da je bilo precej tega občutka in pričakovanj, da zdaj, ko je kriza, ne bo več treba plačevati storitev ali da bomo zniževali cene."