Tomaž Ranc
12.9.2020

Črtomir Remec: Na Koroškem smo izjemno zadovoljni s ponudbo zasebnih investitorjev

Črtomir Remec: Na Koroškem smo izjemno zadovoljni s ponudbo zasebnih investitorjev
Vld Rotar Črtomir Remec, direktor SSRS: ”V kratkem bomo prevzeli še 20 stanovanj v Mežici, napovedana pa je tudi gradnja stanovanj na več lokacijah na Ravnah in Prevaljah.”
Aktualno

Direktor Stanovanjskega sklada Republike Slovenije (SRSS): "Projekt Homški park mi je posebej pri srcu, učili smo se skupaj. V Slovenj Gradcu sledi še izgradnja 27 oskrbovanih stanovanj in kasneje še nakup 40 najemnih stanovanj iz projekta Ozare."

Kdaj lahko pričakujemo vselitve prvih stanovalcev?

"Stanovanjski sklad bo 20 stanovanj v dveh stanovanjskih blokih, poimenovanih Vile Homški park, prevzel v septembru 2020 in jih namenil stroškovnemu najemu, skladno s časovnim načrtom javnega razpisa za oddajo stanovanj v najem pa načrtujemo razširitev ponudbe stanovanj z novimi stanovanji v Slovenj Gradcu 2. oktobra. Prve vselitve najemnikov bodo po zaključenih postopkih sprejemanja in pregleda vlog ter izbora najemnikov in sklepanja najemnih pogodb predvidoma v začetku novembra 2020."

Kakšni bodo kriteriji pri izbiri stanovalcev? Kolikšna bo najemnina?

"Prednostne kategorije objavljenega razpisa za oddajo stanovanj v stroškovni najem so mlade družine, družine z osnovnošolskim otrokom, družine ter mlade osebe do 29. leta starosti. Znotraj teh kategorij imajo prednost prosilci, ki prvič rešujejo stanovanjsko vprašanje. Celotna razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani Ssrs.si. Stanovanja bodo na voljo za dolgoročni najem po stroškovni najemnini, ki bo oblikovana po prevzemu stanovanj in bo objavljena z vključitvijo stanovanj v ponudbo preko javnega razpisa."

Kje kot direktor sklada na Koroškem še vidite potenciale za tovrstno ali drugačno sodelovanje? V Slovenj Gradcu boste kupili tudi dva nova bloka, ki so ju pravkar začeli graditi na območju Ozare ... Kaj pa druge občine?

"Na Koroškem smo izjemno zadovoljni s ponudbo zasebnih investitorjev za nakup gotovih stanovanj. Poleg Slovenj Gradca, kjer 20 stanovanjem v Homškem parku sledi še 27 oskrbovanih stanovanj in kasneje še nakup 40 najemnih stanovanj iz projekta Ozare, bomo v kratkem prevzeli še 20 stanovanj v Mežici, napovedana pa je tudi gradnja stanovanj na več lokacijah na Ravnah in Prevaljah. Vsekakor si želimo, da poleg nakupa SSRS od zasebnih investitorjev tudi občine izkoristijo možnosti naših razpisov za sofinanciranje neprofitnih najemnih in oskrbovanih stanovanj."

image
Tomaž Ranc Vile Homški park Slovenj Gradec končane

Kako sicer ocenjujete projekt in širše potenciale stanovanjske politike v regiji in državi?

"Projekt dveh blokov v Homškem parku mi je kot direktorju še posebej pri srcu, ker je prvi od začetka zgrajen po našem novem razpisu za nakup stanovanj in zemljišč. Pri tem smo se učili skupaj s prodajalci, ki so rasli skupaj s projektom in imajo danes že več drugih projektov na Koroškem. Ravno zato se mi zdi pomembno, da Stanovanjski sklad spodbuja lokalne podjetnike, da se usmerjajo v stanovanjsko gradnjo, ker le tako lahko vplivamo na boljšo in stabilno stanovanjsko ponudbo tudi na trgu. Cilj SSRS je, da do leta 2025 povečamo ponudbo javnih najemnih stanovanj v sodelovanju z občinami in mestnimi stanovanjskimi skladi do deset tisoč enot. Vsekakor bomo za dosego tega cilja potrebovali še dodatna finančna sredstva s krediti, dokapitalizacijo ali težko pričakovanim sistemskim virom financiranja."