Jasmina Detela
8.4.2021

Covid povečal obremenitve, pa tudi plače zaposlenih v zdravstvenih domovih

Covid povečal obremenitve, pa tudi plače zaposlenih v zdravstvenih domovih
Jasmina Detela Zdravstvenemu domu Ravne so zahtevek za obdobje od junija do septembra dvakrat zavrnili. 
Aktualno

Težave z izplačevanjem covid dodatkov v zdravstvenih domovih, ker država zavrača nekatere zahtevke oziroma jih ne priznava.

Nekateri zaposleni v zdravstvu in socialnem varstvu so že prejeli dodatke za delo v epidemiji, vsi pa še ne, saj država, ki mora zagotoviti denar iz proračuna, z izplačili zamuja. V koroških zdravstvenih domovih (ZD) in slovenjgraški bolnišnici smo v prvi polovici marca preverili, kdo od zaposlenih je dodatek prejel in koliko je teh ter koliko programa so opravili lani. Dejstvo je, da so se zaradi epidemije povečale obremenitve in tudi plače večine zaposlenih.

V Slovenj Gradcu uprava brez dodatka

V slovenjgraškem ZD, kjer je zaposlenih skupno 130 delavcev, je na podlagi zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic covida dodatek za neposredno delo z bolniki od 1. junija do 30. septembra lani prejelo 47 zaposlenih. Od 1. oktobra do 31. decembra lani pa so v zadnjih dneh januarja vložili zahtevek za izplačilo, vendar denarja še niso prejeli. Zaposleni v upravi ga niso bili deležni, enajst zdravnikov je prejelo dobrih sedem tisoč evrov bruto, srednje in diplomirane medicinske sestre, skupno jih je 27, skoraj 15 tisoč evrov bruto. V slovenjgraškem ZD so sicer v lanskem letu opravili 84,5 odstotka realizacije delovnega načrta. V ZD Dravograd, kjer je zaposlenih 38 delavcev, je dodatek prejelo od 30 do 35 delavcev. Na število vpliva opravljanje dela in prisotnost na delu, so pa zajeti tudi delavci v tehničnih službah in zobozdravstvu. Kot pojasnjuje direktor Jože Studenčnik, so trije družinski zdravniki in v zadnjem kvartalu še pediatrinja lani prejeli 32.398 evrov bruto dodatka, 17 medicinskih sester je lani dobilo dodatek v skupni višini 68.511 evrov bruto, uprava z administracijo in direktorjem, skupno pet zaposlenih, pa 10.066 evrov bruto. Dodatek so sicer izplačali za marec, april, maj, september, oktober, november, december lani in za januar letos ter za mesece od junija do septembra za nujno medicinsko pomoč za tri zdravnike, ki so dežurali v sivi coni slovenjgraškega ZD. V povprečju so vse programe izpolnili 95-odstotno. Največji izpad so imeli v zobozdravstvu, v povprečju so v vseh ambulantah izpolnili plan v višini 74,3 odstotka.

Enajst zdravnikov v ZD Slovenj Gradec je prejelo dobrih 7 tisoč evrov bruto dodatka

V radeljskem ZD s 74 zaposlenimi dodatek prejemajo vsi, ki opravljajo delo in zanj izpolnjujejo pogoje. Na vprašanje, ali ga dobijo zdravniki, medicinske sestre, uprava in administracija ter koliko, je direktorica Lidija Golob odgovorila, da zaposleni prejmejo dodatek za delo v rizičnih razmerah skladno s 125. členom interventnega zakona v višini 65 odstotkov za ure na delu v rizičnih razmerah ter za neposredno delo z bolniki za opravljeno delo na deloviščih po seznamu v višini 30 odstotkov. Na vprašanje, za koliko mesecev so ga izplačali, pa je odgovorila, "da do sedaj dodatek v višini 65 odstotkov za delo v rizičnih razmerah za čas od 19. oktobra do 31. decembra lani izplačamo po prejemu sredstev s strani državnega proračuna na podlagi vloženega zahtevka, 30 odstotkov pa za neposredno delo z bolniki le za čas od junija do septembra, ker s strani ministrstva za zdravje nismo prejeli povračila po zahtevku niti ne želijo priznati vseh oddelanih ur zaposlenih. Čakamo na nadaljnja navodila in zdrav razum, saj so zaposleni na omenjenih deloviščih ves čas dela izpostavljeni nevarnosti."

image
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec 
Nejc Strojnik

​Največji izpad v specialističnih dejavnostih

O programu za lani dodaja, da je njegova realizacija ne glede na težke razmere zadovoljiva. Odstopanje je največje na področju izvajanja referenčne dejavnosti, preventive otrok, zdravstvene vzgoje, zobozdravstvene vzgoje in logopedske dejavnosti. Omenjenih dejavnosti zaradi vladnega odloka niso mogli izvajati, tudi ne v dejavnosti RTG zaradi okvare aparata v prvi polovici leta. V več dejavnosti so plan dosegli ali jim je do popolne realizacije zmanjkalo le malo (splošna dejavnost, zobozdravstvo za odrasle in mladino, klinični psiholog, diabetologija, patronaža in nega na domu, fizioterapija).

Na Ravnah, kjer je v ZD 177 zaposlenih, so glede covid dodatka pojasnili, da ga ne izplačujejo, saj od ministrstva za zdravje še niso prejeli potrjenih zahtevkov iz leta 2020. Kot je pojasnil direktor Stanislav Pušnik, je bil njihov zahtevek od junija do septembra dvakrat zavrnjen, zahtevek za čas od oktobra do decembra pa še ni bil plačan. V povprečju je za obdobje od junija do decembra dodatek prejelo 74 zaposlenih (od 58 do 77 oseb). Dodatek po 123. členu interventnega zakona (oz. 39. členu kolektivne pogodbe za javni sektor) v povprečju prejme 150 zaposlenih (od 139 oseb v oktobru 2020 do 157 oseb v januarju 2021). Dodatek po pojasnilu vodstva prejmejo zdravstveni delavci in sodelavci za najmanj 75 odstotkov ur prisotnosti na delu, uprava za 37,5 odstotka ur prisotnosti, nezdravstveni delavci (čistilke) pa za 75 odstotkov ur prisotnosti na delu. Dodatek po 56. členu in 33. členu so izplačali za šest mesecev, dodatek po 123. členu pa za obdobje od 18. oktobra 2020 do 31. januarja 2021.

Programa za lani na vseh področjih niso dosegli. Največji izpad je pri specialističnih dejavnostih, pri katerih so odvisni od zunanjih izvajalcev, ki pa so imeli prepoved izvajanja. Realiziran ni bil program fizioterapije, saj so prostore odstopili Domu starejših na Fari Prevalje, da so lahko organizirali rdečo cono (november-december 2020). Nerealiziran je tudi v dejavnostih, kjer je vpliv drugačnega načina dela zaradi covida večji (npr. dispanzer za ženske).

5,2 milijona evrov dodatkov
V slovenjgraški splošni bolnišnici so v lanskem letu ob 59,4 milijona evrov prihodkov, kar je za dobro petino več od doseženega v letu 2019, ustvarili 3,4 milijona evrov presežka. Namenili so ga za kritje preteklih primanjkljajev, leto 2019 so denimo sklenili s 746.435 primanjkljaja. V decembru 2020 je bil dodatek po kolektivni pogodbi za javni sektor v višini 65 odstotkov osnovne plače obračunan 852 zaposlenim, dodatek za neposredno delo s covid bolniki v višini 30 odstotkov osnovne plače pa 524 zaposlenim. Lani je bilo zaposlenim obračunanih skupno 5,2 milijona evrov dodatkov, povezanih z obvladovanjem pandemije. Glavnina tega zneska je dodatek za delo v rizičnih razmerah po kolektivni pogodbi, in sicer v višini 4,7 milijona evrov, pojasnjujejo v bolnišnici.