Jasmina Detela
12.2.2020

Višja šola strokovna Slovenj Gradec: Ob jubileju različne prireditve

Višja šola strokovna Slovenj Gradec: Ob jubileju različne prireditve
Arhiv šole Višja strokovna šola Slovenj Gradec
Aktualno

Včeraj so organizirali srečanje diplomantov prve generacije, marca bo osrednja slovesnost s podelitvijo diplom in razglasitvijo tisočega diplomanta

Višja strokovna šola Slovenj Gradec že dvajset let posreduje znanje študentkam in študentom. Začeli so z enim izobraževalnim programom - poslovni sekretar, pred približno desetimi leti so uvedli program ekonomist, kot novost pa letos prvič omogočajo tudi izobraževanje v poklicu inženir informatike. 

image
Arhiv šole Višja strokovna šola Slovenj Gradec

V letu, ko praznujejo 20. obletnico, pripravljajo različne prireditve. Začeli so že decembra s športnim srečanjem, včeraj popoldan so pripravili srečanje prve generacije diplomantov, osrednja slovesnost pa bo konec marca v Koroški galeriji likovnih umetnosti. Na dogodku bodo med drugim podelili diplome novi generaciji diplomantov in razglasili tisočega diplomanta.

Prva generacija, ki je predavanja obiskovala v šolskem letu 2000/01 v programu poslovni sekretar, je štela 82 študentov (redni in izredni). Čez dve leti so dodali program komercialist, leta 2005 pa uvedli še izobraževalni program računovodja. Oba sta se kasneje prenovila in nastal je program ekonomist, ki ga še vedno izvajajo in je tudi dobro obiskan. Že šesto leto imajo tudi dislocirano enoto v Velenju, kjer omogočajo izredni študij za program ekonomist. V letošnjem šolskem letu pa so zaradi izraženega interesa delodajalcev po kadrih s tega področja uvedli še program informatika.

image
Arhiv šole Višja strokovna šola Slovenj Gradec

V aktualnem študijskem letu šolo v vseh programih obiskuje 164 študentov, kar je 54 več kot leto poprej. "Vpis se je povečal predvsem na račun projekta Munera 3, ki omogoča brezplačni izredni študij zaposlenim v smereh ekonomist in informatika. Teh je 62," je povedala ravnateljica Višje strokovne šole Slovenj Gradec Janja Razgoršek.

image
Arhiv šole Višja strokovna šola Slovenj Gradec

Šola sicer zaposluje 14 predavateljev, pomagajo pa jim še trije zunanji strokovnjaki. Domuje v prizidku Šolskega centra na Štibuhu. S prostori in njihovo opremljenostjo so zadovoljni, kar pa v preteklosti ni bila praksa. "Šele leta 2007 se je pričela prenova in nadzidava prostorov. Pred tem pa smo bili primorani gostovati na različnih lokacijah po Slovenj Gradcu," še pove ravnateljica.