Jasmina Detela
8.10.2019

Velenje: ​Poroštveni zakon mora vključevati celotni severni del hitre ceste

Velenje: ​Poroštveni zakon mora vključevati celotni severni del hitre ceste
Andrej Petelinšek Šaleška dolina
Aktualno

V Velenju nezadovoljstvo, ker poroštveni zakon, ki vključuje tretjo razvojno os in je v vladni proceduri, ne zajema celotne trase med Slovenj Gradcem in Šentrupertom, ampak zgolj del med Velenjem in Slovenj Gradcem

Velenjski župan Bojan Kontič in predsednik Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice Blaž Nardin sta predsedniku vlade Marjanu Šarcu poslala odprto pismo. V njem med drugim izpostavljata, da je potrebno poroštveni zakon sprejeti za celotni severni del tretje razvojne osi. 

"Ves čas opozarjamo, da je potrebno voditi postopke za oba odseka avtoceste vzporedno in istočasno ter da mora biti v finančno konstrukcijo zajeta celotna trasa tretje razvojne osi. Ne moremo se strinjati z obrazložitvijo, da ni podlage za sprejem poroštvenega zakona za južni del zato, ker še ni izdelan investicijski program. Prav tako nimamo nobene garancije, da bo poroštveni zakon za južni del hitre ceste v nadaljevanju sprejet. Poudarjamo, da ne nasprotujemo sprejetju poroštvenega zakona za odsek Velenje-Slovenj Gradec, skrbi pa nas dejstvo, da nimamo nobenih jasnih zagotovil, da bo v najkrajšem možnem času (torej takoj po sprejetju investicijskega programa) speljan identičen postopek tudi za sprejem poroštvenega zakona za odsek Velenje-Šentrupert," sta zapisala.

Izražata nezadovoljstvo in razočaranje, da poroštveni zakon, ki vključuje tretjo razvojno os in je v vladni proceduri, ne zajema celotne trase med Slovenj Gradcem in Šentrupertom, ampak zgolj del med Velenjem in Slovenj Gradcem. Po njunem prepričanju je to v nasprotju z razgovori, ki so bili opravljeni na sestankih koordinacijskega odbora. Nesprejemljiv je izgovor, da za del hitre ceste Velenje-Šentrupert še ni izdelan investicijski program, ki je pogoj za sprejem državnega poroštva. Pripomba ministrstva za finance o nedoločljivosti investicije je nerazumna, saj, če je trasa vrisana v prostorske načrte, je s tem tudi določljiva, so prepričani v Šaleški dolini.

"Ponovno izpostavljamo, da ne bomo dovolili, da bi bil zgrajen samo odsek iz Velenja proti severu države. Na ta način bi dosedanjemu prometu po Partizanski cesti, po kateri poteka velika večina tovornega prometa v in iz Velenja in po kateri se dnevno vozi na delo več tisoč ljudi, priključili še tranzit s koroške smeri, kar bi bistveno poslabšalo življenjsko okolje in obremenilo logistične povezave gospodarskim subjektom. V tem primeru bomo primorani poseči po drastičnih ukrepih in ves tranzit usmeriti skozi spodnjo Savinjsko dolino," so še zapisali.

Vztrajajo, da je edina prava pot, da se projekt tretje razvojne osi vodi kot celoto. V tem delu Slovenije je gospodarski potencial velik in izgradnja avtoceste je bistvenega pomena za normalno in učinkovito poslovanje podjetij. Pismo so poslali v vednost tudi ministru za finance in ministrici za infrastrukturo Alenki Bratušek.