Jasmina Detela
14.5.2019

V Slovenj Gradcu iščejo direktorja občinske uprave 

V Slovenj Gradcu iščejo direktorja občinske uprave 
Jasmina Detela
Aktualno

Mestna občina Slovenj Gradec objavila razpis za direktorja občinske uprave, rok za prijavo se izteče prihodnji torek. 

Slovenjgraška mestna občina je objavila javni natečaj za prosto delovno mesto direktorja občinske uprave. Od kandidata se pričakuje univerzitetna ali najmanj visoka strokovna šola s specializacijo oziroma magisterijem ter najmanj sedem let delovnih izkušenj. Opravljen mora imeti izpit iz upravnega postopka (če ga nima, ga je dolžan opraviti v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja), obvladati mora tudi funkcionalna znanja upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov (če usposabljanja nima, ga mora opraviti v petnajstih mesecih od dneva imenovanja na položaj). K prijavi, razpis je objavljen na spletni strani občine in tudi na portalu Zavoda za zaposlovanje, morajo kandidati priložiti tudi program dela oziroma vizijo razvoja občinske uprave in kratek življenjepis. Prijave so mogoče do 21. maja. Izbirni postopek bo vodil župan oziroma posebna komisija, ki jo imenuje župan. Zaposlitev traja pet let.

Vršilka dolžnosti direktorice (v.d.) občinske uprave je od 20. februarja letos Darja Vrčkovnik, ki je na tem delovnem mestu zamenjala Vesno Kozlar, ta se sredi letošnjega leta upokoji. Vrčkovnikova, pred tem je bila finančnica na občinskem referatu za proračun in finance, je bila na mesto v. d. direktorice občinske uprave imenovana za največ pol leta. Na naše vprašanje, ali se bo prijavila na razpis za direktorico občinske uprave, je odgovorila pritrdilno.