Petra Lesjak Tušek
9.9.2019

V Mežiški dolini še vedno peščica triletnih otrok s preveč svinca

V Mežiški dolini še vedno peščica triletnih otrok s preveč svinca
Andrej Petelinsek Odvzemi krvi otrokom v laboratoriju
Aktualno

Po večletnih meritvah vsebnosti svinca v krvi otrok prvič izmerili prekoračene vsebnosti pri občutno manj otrocih. Razloga za alarm ni več, a za zadovoljstvo v celoti tudi ne

Končno je v Zgornji Mežiški dolini po več letih negativnih vplivov svinca na zdravje ljudi in okolje opazno izboljšanje in število triletnih otrok z izmerjenimi preseženimi vsebnostmi svinca v krvi ni več alarmantno. Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), območna enota (OE) Ravne na Koroškem, je namreč sporočil najnovejše rezultate analiz zadnjih meritev te težke kovine v krvi triletnih otrok, ki kažejo, da so povišane vrednosti svinca izmerili le še pri štirih triletnih otrocih iz te doline (kar predstavlja 4,6 odstotka).

Težke kovine in rak
V Črni so včeraj s predstavniki NIJZ in Onkološkim inštitutom razpravljali tudi o pojavu rakavih obolenj kot posledici vpliva težkih kovin na zdravje. Neposredni vplivi težkih kovin na razvoj bolezni sicer po strokovni plati zaradi premajhnega vzorca niso dokazani, prav tako pojavnost raka v okolju ne odstopa bistveno. Je pa znano, da je kadmij, ki nastopa v kombinaciji s svincem, rakotvoren.

To je v primerjavi z letom prej, ko so pri meritvah spet zaznali poslabšanje (potem ko se je število prekoračitev v prejšnjih letih že ustalilo nekje na desetini), kar opazen preskok.

Še posebno je ta podatek spodbuden glede na pretekla leta. Glede na izhodiščno opredelitev okoljskega programa za izboljšanje kakovosti okolja v tej koroški dolini pravzaprav ta rezultat predstavlja že skorajda dosego končnega cilja okoljske sanacije - pri zasnovi sanacijskega programa je bilo namreč opredeljeno, da je cilj izmeriti sprejemljive vsebnosti svinca v krvi pri več kot 95 odstotkih otrok iz te doline.

Kljub temu so pri NIJZ ob generalni načelni pozitivni oceni še previdni pri dokončnih ocenah, da so razmere zdaj dejansko zadovoljive, in opozarjajo na še nekatere vidike. Bolj pravilno je po njihovi oceni sklepati, da je cilj programa realno dosegljiv, in sicer ob zmanjšanju izpostavljenosti onesnaženemu prahu. To pa zahteva določene prilagoditve v delovanju skupnosti in življenju posameznika. "Prostora za raznos starih depozitov svinca v okolju in pojav novih emisij v Zgornji Mežiški dolini ni," izpostavljajo pri ravenski NIJZ.

Dovolj sodelujočih, a manj kot prej

Letos spomladi je NIJZ na odvzem vzorcev krvi povabil tri leta stare otroke iz občin Črna in Mežica. Zbrali so 87 vzorcev krvi, kar je predstavljalo tri četrtine vabljenih. "V mesecu maju smo na odvzem vzorcev krvi povabili 115 tri leta starih otrok iz Zgornje Mežiške doline. Vzorci krvi so bili odvzeti v laboratorijih Zdravstvenega doma Ravne v Mežici, Črni in na Ravnah. Laboratorijske analize na vsebnost svinca v polni krvi so bile izvedene na Kliničnem inštitutu za klinično kemijo in biokemijo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana."

image
Andrej Petelinsek Odvzemi krvi otrokom v laboratoriju

Zdravnica Neda Hudopisk, vodja OE NIJZ Ravne, pojasnjuje: "Vabilu se je odzvalo dobrih 75 odstotkov otrok, kar je dobro - pa vendar slabše, kot smo bili vajeni v zadnjih letih. Predvsem v občini Črna je bil odziv nekoliko manjši. So pa letošnje izmerjene vrednosti svinca v krvi otrok nizke. Ciljna vrednost programa, pod sto mikrogramov na liter krvi, je bila presežena zgolj pri štirih otrocih. Pri enem otroku pa je bila ugotovljena zelo visoka vrednost." Najvišja vsebnost je znašala kar 417 mikrogramov na liter krvi (mejna vrednost pri otrocih je 100 mikrogramov).

Nadaljnje preprečevanje izpostavljenosti

Primerjava rezultatov glede na občino bivanja in spol je pokazala višje vrednosti pri otrocih iz občine Črna in pri dečkih, je pa bila večina otrok z izmerjenimi visokimi vrednostmi iz Mežice.

"V zadnjih letih opažamo, da se povprečne vrednosti svinca v krvi otrok iz Zgornje Mežiške doline iz leta v leto precej spreminjajo. V letu 2017 smo po zelo sušnem maju ugotavljali visoke vrednosti, letos pa po deževnem obdobju nizke. To znova kaže na onesnažen prah kot pomemben vir izpostavljenosti otrok svincu. Ponovno apeliramo, da se morajo aktivnosti v Zgornji Mežiški dolini usmerjati v preprečevanje izpostavljenosti onesnaženemu prahu. Poleg prekrivanja makadamskih cest so pomembne tudi druge aktivnosti, kjer se tvori prah - na primer prekopavanje onesnaženih tal ob poljedelstvu oziroma vrtnarjenju in že večkrat omenjena uporaba močno onesnaženega materiala za različna gradbena dela," še opozarjajo pri NIJZ.

Izidi pri fantih slabši
Izmerjene vsebnosti svinca v krvi otrok iz Zgornje Mežiške doline so znašale od 13 do 417 mikrogramov na liter krvi, pri čemer je najvišja vrednost močno odstopala od preostalih. Povprečna koncentracija je bila 47,7, mediana pa 38 mikrogramov svinca na liter krvi. Nizke vrednosti (pod 50 mikrogramov) so izmerili pri 59 otrocih (67,8 odstotka). Izmerjene vrednosti so bile med najnižjimi v dosedanjem izvajanju programa. V analizo je bilo vključenih 48 rezultatov testiranja krvi deklic in 39 rezultatov testiranja krvi fantov. Srednje vrednosti so bile višje pri fantih.

Medtem se program odpravljanja negativnih vplivov svinca v okolju na terenu nadaljuje v obeh občinah. Denar za ukrepe je, kot je znano, zagotovljen v državnem proračunu. V največji meri je še naprej usmerjen za preplastitve makadamskih površin z asfaltom in za urejanje območij, na katerih se zadržujejo otroci.

Cilj okoljskega programa je dosežen le pogojno