STA, N.S.
7.11.2019

Ustanavljanje pokrajin: "Najprej moramo določiti meje"

Ustanavljanje pokrajin: "Najprej moramo določiti meje"
Aktualno

Predsednik DZ Dejan Židan pri ustanavljanju pokrajin podpira pristop od spodaj navzgor, poleg tega pa bi morali glede na pretekle izkušnje najprej določiti meje regij oz. njihovo število, je dejal na seji predsedstva Skupnosti občin Slovenije. Seje sta se udeležila tudi predsednika DS in računskega sodišča, Alojz Kovšca in Tomaž Vesel.

Po Židanovem mnenju je v državi preveč centralizacije, hkrati pa regionalizacijo zahteva tudi ustava, so sporočili iz skupnosti po današnji seji, ki je potekala v Ribnici.

Predsednik DS Kovšca je povedal, da bo delovna skupina za pripravo pokrajinske zakonodaje še naprej aktivna. Obiskala bo tiste dele Slovenije, kjer so še vedno nerešena vprašanja glede predvidenih pokrajinskih mej. Med njimi so Posavje, Zasavje, Koroška, Šaleška in Koper, je naštel. Ob tem je opozoril, da bi preveliko drobljenje pokrajin pripeljalo do drobljenja moči, kar bi slabilo njihovo moč v odnosu do države. Sicer pa je napoved optimistična, saj so občine dobro samoorganizirane in že danes dobro sodelujejo na širšem območju, je poudaril.

Predsednik računskega sodišča Vesel je v povezavi z ustanavljanjem pokrajin opozoril na nekatera odprta vprašanja, denimo na financiranje pokrajin, na zagotavljanje primernega kadra in na financiranje občin pred ustanovitvijo pokrajin in po njej.

Glede policentričnega razvoja pa je menil, da niso vsi državljani v enakopravnem položaju, ker nimajo enakega dostopa do storitev najširšega splošnega pomena. Med perečimi problemi je izpostavil tudi staranje prebivalstva, slabo omrežje javnega transporta, nizko investicijsko moč države in slabo preverjanje učinkov, ki jih imajo rešitve na državni ravni.

Možno rešitev za negativni trend centralizacije vidi v povečanju delovnih mest na podeželju, v spremembi davčnega režima in zagotavljanju davčnih spodbud ter v teritorialni navzočnosti države na območju celotne države.

Predsedstvo skupnosti je bilo enotno, da je potrebna jasna razmejitev pristojnosti med lokalno samoupravo, državo in pokrajino z zagotovitvijo ustreznih virov za doseganje avtonomnosti pokrajin. Predlagajo, da pripravljavec pokrajinske zakonodaje pripravi pregled pristojnosti in nalog pokrajin z oceno finančnih in drugih posledic njihovega izvajanja, predlog zakona o financiranju pokrajin pa naj čim prej posreduje v nadaljnjo obravnavo.

Predstavniki politike in stroke so bili na posvetu pri predsedniku republike Borutu Pahorju 4. novembra naklonjeni ustanovitvi pokrajin. Vendar je predlagana teritorialna členitev sprožila nekatere pomisleke, slišati pa je bilo tudi, da bi morali sočasno z območji pokrajin doreči vprašanje njihovih pristojnosti in financiranja.

Po prvotnem konceptu bi Slovenija dobila 11 pokrajin, ki bi bile vezane na mestne občine kot že danes administrativna in urbana središča. A so kasneje ta predlog preoblikovali in je predlaganih deset pokrajin s posebnim statusom mestnih občin Ljubljane in Maribora.