Tomaž Ranc
21.1.2019

Tretja razvojna os: Tri lokacije pospešeno

Tretja razvojna os: Tri lokacije pospešeno
Tomaž RANC Dars (desno član uprave Vili Žavrlan), je projektantom naročil preučitev treh lokacij, za katere bi pogodbe o začetku gradnje lahko podpisali še letos.
Aktualno

Razširjeni sestanek odbora za izgradnjo tretje osi v Slovenj Gradcu je prinesel tolikšen korak naprej, da je mladinska iniciativa napoved protesta "zamrznila".

Prvi je pred novinarje stopil Vili Žavrlan, član uprave Darsa, in povedal, da so določili tri lokacije, na katerih bodo delali, da bi zanje (ali vsaj za eno, lahko pa tudi za več) v zaključku letošnjega leta lahko podpisali pogodbo za gradnjo pripravljalnih del. Prva je na Koroškem, drugi na velenjskem koncu. Predlagali so jih projektanti.

Vzporedni postopki

"Gre za priključek proti Podgorju, tu bi pričeli gradnjo dveh viaduktov, enega v dolžini 500 metrov, drugega v dolžini 250 metrov v občini Slovenj Gradec. Druga lokacija je priključek Gaberke, kjer so predvidena večja zemeljska dela in izgradnja dostopne ceste do Premogovnika Velenje, kamor bi se odvažali tudi viški materiala - to je zelo pomembna lokacija in tretja lokacija na območju Velenja, viadukt Škalsko jezero," je dejal Žavrlan.

Dodal je, da bodo vse postopke peljali vzporedno, pri čemer naj bi bili nekateri celo krajši, kot jih predvideva zakon. Sredi leta bi tako morali objaviti javno naročilo za izbor gradbenih izvajalcev in ob idealnem scenariju bi konec leta lahko podpisali vsak eno od pogodb za začetek del.

Dejansko so imeli škarje in platno pri novih rokih projektanti, med njimi so vodilni partnerji Lienal, BPI in Irgo consulting. "Predstavili smo svoje ideje, analizirali, kje se da začeti hitro, ne da bi bilo treba zagotavljati velika pripravljalna dela predvsem z vidika transportov. Seveda pa je en del projektna dokumentacija, drugo pa so potem pogoji za to, da se pridobi gradbeno dovoljenje in se gre v postopke naročanja izvedbe del. Glede na to, kar so naši naročniki predstavili kot zahtevo in pogoj, smo se pripravljeni odzvati z našim delom, da bo dokumentacija pravočasno nared za te postopke," je povedal direktor Lineala Dušan Ogrizek.

image
Tomaž RANC Korošci vršili pritisk in so zdaj zadovoljni.

Kot smo že poročali, je projektantska pogodba za odsek Velenje-Slovenj Gradec vredna 16 milijonov evrov. V projektantski ekipi dela kar 22 podjetij. Kot Dars venomer ponavlja, gre za zelo zahteven 16-kilometrski projekt, ki je po številu objektov, viaduktov, vkopov in predorov zahtevnejši od projekta čez Trojane.

"Tri mikro lokacije so bile omenjene, kjer bi bilo mogoče začeti. Ena od teh je Jenina – Podgorje v naši občini, absolutno smo s tem zadovoljni," je dogajanje komentiral Tilen Klugler, župan Mestne občine Slovenj Gradec. Mladinska iniciativa je glede na sveže informacije protest "zamrznila": "Naše aktivnosti so še vedno pripravljene in če v Darsu in na ministrstvu ne bodo delali tako, kot smo se danes dogovorili, da bi letos lahko videli temeljni kamen, je ta protest še vedno mogoč. Očitno so pritiski s Koroške zalegli, ker čudežno se je čez vikend marsikaj zgodilo, saj so se danes poiskale rešitve, kako se bo letos vendarle pričelo graditi - vsaj simbolično, kot smo se s protokolom dogovorili - in to je za nas bistveno," pa je komentiral Aljaž Verhovnik iz Mladinske iniciative.

Zakaj prej ni šlo

Na Večerovo vprašanje, kako je mogoče, da se zdaj kar naenkrat da pospešiti, prej pa se ni dalo, je Žavrlan odgovoril: "Ne gre za nek pospešek, česar mi prej ne bi hoteli, po nekih normalnih procedurah bi to seveda trajalo dalj časa. Vendar bomo zdaj vse peljali vzporedno, tudi investicijski program bo izdelan na podlagi idejnega projekta in ne projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja. Finančne rizike bomo skušali zajeti z varnostnim faktorjem."

Dars naj bi projekt financiral iz lastnih sredstev, dobil pa je tudi zagotovila ministrstva, da bo lahko najel še posojila do višine 50 odstotkov investicijske vrednosti. Državna sekretarka na ministrstvu za infrastrukturo Nina Mauhler je dejala, da bo ministrstvo Darsu, če bo treba, pomagalo pri pridobivanju soglasij in odkupih zemljišč, kjer da bodo ključno vlogo lahko odigrale tudi občine, in izrazila upanje, da se pričetek gradnje na severnem delu na odseku Velenje - Slovenj Gradec lahko začne že letos: "Tudi pri umeščanju trase Slovenj Gradec - Otiški Vrh in naprej Otiški Vrh - Holmec iščemo rešitve, danes je pričakovan tudi sestanek med ministrico Bratuškovo in ministrom Lebnom na temo, kako umeščanje pospešiti."

Naslednji operativni sestanek bo 6. marca, je povedal član neformalnega odbora, ki spremlja gradnjo tretje osi, Matic Tasič. Takrat naj bi preverili, ali gredo zadeve v to smer, kot so zastavljene, pri umeščanju v prostor pa bodo večji poudarek dali temu, kaj narediti, da bi bili roki umestitve v prostor čim krajši in da bi bili čim prej sprejeti državni prostorski načrti tudi na odsekih Slovenj Gradec - Dravograd in Dravograd – Holmec.