Tomaž Ranc
11.6.2019

Tretja razvojna os: Kdaj bo Bertoncelj dahnil "da"

Tretja razvojna os: Kdaj bo Bertoncelj dahnil "da"
Tomaž Ranc ”Za odsek pri Gaberkah bi lahko že junija pričeli postopek objave javnega naročila za gradnjo. Če bo denar, pa bi konec leta lahko podpisali pogodbe za gradnjo,” je povedal Vili Žavrlan, član uprave Darsa. 
Aktualno

Napredek na trasi med Velenjem in Slovenj Gradcem z nekaj zavlačevanja pri Podgorju in skrbi, kaj bo z državnim poroštvom za Darsove kredite za izgradnjo.

Seja odbora, ki spremlja dogajanje v projektu tretje razvojne osi, je zaprta za javnost, pred novinarje pa je po seji danes prvi stopil član uprave Darsa Vili Žavrlan. In kako kaže z možnostjo, da se letos vendarle začne graditi na treh prednostno preučevanih lokacijah med Velenjem in Slovenj Gradcem?

"Najbolje zadeve potekajo na lokaciji Gaberke, ki je tudi najbolj zanimiva, ker lahko s te točke nadaljujemo in širimo gradbišče proti severu. Na lokaciji Podgorje se pojavljajo manjše težave, dogovorili smo se tudi, kako jih bomo skušali skupaj odpraviti. Medtem ko tudi lokacija Škale teče dovolj dobro."

Kot je pojasnil, so pri Podgorju težave z mnenjedajalci za projekt za gradbeno dovoljenje, ki postavljajo določene pogoje in tako podaljšujejo postopke. "Govorim o plinarjih, električarjih, manjše uskladitve moramo izvesti tudi z direkcijo za vode in z direkcijo za infrastrukturo. Postopki so v teku."

​Gaberke: Že junija mogoče javno naročilo za gradnjo

Pri "vodilnih" Gaberkah bi lahko po Žavrlanu že junija pričeli postopek objave javnega naročila za gradnjo in oddali vlogo za gradbeno dovoljenje. "Edini pogoj je, da bomo imeli zagotovljena sredstva za celoten odsek, da bi konec leta podpisali pogodbe za gradnjo," je vrgel žogico politiki in dejal, da to rešuje ministrstvo za infrastrukturo, in ponovil, da Dars za najem posojil potrebuje državno poroštvo.

Nina Mauhler, državna sekretarka na ministrstvu za infrastrukturo, je dejala, da je zakon za velike infrastrukturne projekte pripravljen. "Odločitev, da gremo z zakonom za oba velika infrastrukturna projekta, je bila sprejeta, eden od teh je tretja razvojna os." Po njenih besedah je investicijski program dal odgovor o natančni višini investicije za zgornji del severnega dela tretje osi, medtem ko imajo za odseka od Šentruperta do Velenja kot tudi za južni del še vedno ocenjeno vrednost na podlagi idejnega projekta. "Pričakujemo, da bo poroštveni zakon vložen v prihodnjih tednih. Na vrhu koalicije na Brdu je minister za finance Andrej Bertoncelj potrdil, da se z ministrico za infrastrukturo dogovarjata o finančni rešitvi." Četudi Mauhlerjeva o številkah ni želela govoriti, pa je znano, da je bila ocenjena vrednost na podlagi idejnih projektov 800 milijonov za celotno traso med Šentrupertom in Slovenj Gradcem, pri čemer pa bi si Dars lahko številke za rezervno nekoliko napihnil.

Prednik: Bertoncelj se izogiba direktnemu odgovoru

Manj optimističen glede drže finančnega ministra pa je poslanec državnega zbora Jani Prednik, ki je bil prav tako na koalicijskem vrhu: "Ne trdim, da minister Bertoncelj ni zagovornik projekta, vendar se je do zdaj izogibal direktnemu odgovoru, ali poroštvo ja, poroštvo ne. Pa to pa sploh ni vprašanje, poroštvo mora biti - in sprejeti ga mora državni zbor. Upam, da bo to storjeno ne eni od prvih jesenskih sej državnega zbora." Od kod občutek o izogibanju, pa je Prednik pojasnil: "Na nobeno vprašanje o poroštvu ne odgovori direktno. Pa vemo, da je poroštvo potrebno, verjetno se tega zaveda tudi on, a je previden, ker trdi, da mu poroštva ali krediti ne smejo povečati javnega dolga države."

Da bo treba vložiti vse napore za podporo poroštvenemu zakonu, ki je nujno potreben za stabilno finančno konstrukcijo celotnega projekta, pa meni tudi mladinska iniciativa za tretjo os. Na vprašanje Večera, ali je prepričan, da bo do tega prišlo - in kdaj, pa je Aljaž Verhovnik dejal: "Zakon bo vlagalo ministrstvo in v proceduro naj bi šel še pred parlamentarnimi počitnicami. Če bo potrebno, bomo Korošci šli tudi na kolena - ali pa bomo protestirali, odvisno, kaj bo bolj učinkovito. Storili bomo vse, da dobimo to podporo."

Da Korošce in Velenjčane čaka po "fronti ustavne presoje" še "fronta financiranje", se seveda zaveda tudi lokalno okolje. "Zadovoljni smo z generalnim premikom, medtem ko investicijski projekt še ni podpisan. Zaradi ustavne presoje smo izgubili eno leto. Kar zadeva umeščanje, bomo imeli v desetih dneh poseben sestanek s predstavniki Darsa in ministrstva za okolje in prostor, da bi pospešili postopek umeščanja za traso Slovenj Gradec–Dravograd–Holmec, ker se nekateri nosilci mnenj ne odzivajo. Od ministrstva za kmetijstvo, vodarjev, Arsa … kajti vsi roki so potekli, odziva ni in bomo poskušali najti rešitev za pospešitev. Sicer pa računamo, da letos začnemo na odseku Gaberke."

Mahlerjeva sicer meni nasprotno, da umeščanje trase med Slovenj Gradcem in Holmcem kot tudi vse ostale aktivnosti, ki so si jih zadali, za zdaj potekajo po dogovorjeni časovnici, in upa, da po junijskih razpisih ne bo revizijskih zahtevkov. Tudi mladinska iniciativa sicer novico o mogočem začetku del še letos ocenjuje kot dobro, le da bi si želeli začetka tudi pri Podgorju.

S fronte ustavne presoje v fronto financiranja

Kmalu podpis 11,5-milijonske pogodbe
Pomemben mejnik za celoten projekt tretje razvojne osi je nedavna odločitev ustavnega sodišča v zvezi z odsekom Šentrupert–Velenje jug. Kot je pojasnil Vili Žavrlan, sledi kmalu podpis pogodbe z izbranim konzorcijem projektantov, pri čemer so trije partnerji nosilci, podizvajalcev pa je šestnajst. "Gre za zelo zahteven odsek in velik obseg projektiranja. Takoj po podpisu pogodb morajo predati še garancije za dobro izvedbo del in lahko začnejo delati. Pogodbo bi lahko podpisali že konec tega tedna, zanesljivo pa v prihodnjem tednu. Izvajalci so bili izbrani leto nazaj."
Vrednost pogodbe je okoli 11,5 milijona evrov za dokumentacijo za gradbeno dovoljenje (ta rok je 420 dni) in nato za projekte za izvedbo (ta rok je nekaj manj kot eno leto). Izbrani izvajalci nosilci so podjetja PNZ iz Ljubljane, Projekt Nova Gorica in Elea iz Ljubljane.