Jasmina Detela
30.1.2019

Tilen Klugler: Nikomur nisem ničesar obljubil

Tilen Klugler: Nikomur nisem ničesar obljubil
Andrej PETELINŠEK Tilen Klugler, slovenjgraški župan: ”Želim si, da bi bil novi direktor občinske uprave iz Slovenj Gradca.” 
Aktualno

Župan Slovenj Gradca: "Pomembno je, da sodelujemo, ne želim rivalstva, saj smo povezani močnejši in lahko hitreje in več dosežemo tudi v razmerju do države. Sodelovanje je zlasti pomembno pri projektu tretje razvojni osi."

Pred vrati pisarne novega slovenjgraškega župana Tilna Kluglerja je že od njegovega nastopa mandata vedno gneča. Obiskovalci si dobesedno podajajo kljuko. Novinec na političnem parketu pravi, da ga to ne moti, saj želi biti v stiku z ljudmi. Predlagal je tudi že nekatere rešitve glede hmeljarske problematike, lotili se bodo postopne obnove počitniškega doma Fiesa ... Na regijski ravni pa ne želi rivalstva, prizadeval si bo za sodelovanje.

Je pritisk velik? Ali trkajo na vaša vrata tudi ljudje s svojimi pričakovanji pri uresničitvi zasebnih, parcialnih interesov?

"V večini ne prihajajo posamezniki, seveda se tu in tam najde kdo, ki poskuša kaj pridobiti zase, a nič večjega. Spomnim se dveh primerov, prošnje, ali lahko občan dobi les, ko bomo rušili staro hišo, in vloge za odpis dolga do komunalnega podjetja. Omogočili smo mu možnost obročnega odplačila zapadlih obveznosti. Največ prihajajo predstavniki institucij, zavodov in drugih organizacij, predstavijo mi svoje delo, zanima jih tudi, kakšno sodelovanje si lahko obetajo. Veliko je tudi konkretnih nalog, ki jih moramo izpeljati in so povezane z delom občine. Dogovor ob nastopu mandata je bil, da bom ob torkih in četrtkih sprejemal občinske uslužbence, ostale tri dni pa občane in druge zainteresirane. A enostavno ne gre, prve stranke pridejo že ob sedmih zjutraj, po navadi mi zmanjka časa za 'hišne' projekte."

Že na Spoturju ste si prizadevali za gradnjo nove športne hale in pomožnega stadiona z umetno travo. Kako nameravate uresničiti ta projekt?

"Glede na zastavljene občinske projekte, ki so vredni več milijonov evrov, proračunskega denarja za njeno uresničitev še nekaj let ne bo. Prav tako nisem zagovornik javno-zasebnega partnerstva, saj gre za prikrito zadolževanje. Prihaja pa druga finančna perspektiva 2020-2027, kjer naj bi Slovenj Gradcu znova pripadlo približno deset milijonov evrov nepovratnih sredstev za degradirana območja. Upam, da bomo lahko določili nove degradirane cone in s tem denarjem zgradili tudi novo športno halo. Če pa bo pred tem objavljen kak državni ali evropski razpis, se bomo nanj seveda prijavili."

image
Andrej PETELINŠEK ”Bolj ali manj sem v službi cel dan.”

Napovedali ste že revizijo osnutka letošnjega proračuna. Kje se obetajo največje spremembe?

"Sprostili oziroma prerazporedili smo okoli 400 tisoč evrov, sredstva smo vzeli iz različnih postavk (promocija občine itd.). Približno polovico zneska bomo namenili za cestno-komunalne naložbe, kako razporediti ta denar, se bomo pogovorili s predsedniki vaških in četrtnih skupnosti. Uresničili bomo tudi tri investicije, ki so bile v preteklem mandatu obljubljene, a niso bile uresničene (nadaljevanje preplastitve ceste v Starem trgu in dva mosta - pri domu starostnikov in v Šmartnem). Vsaka vaška skupnost bo za svoje potrebe dobila dodatnih 2000 evrov (1000 evrov je že doslej za prireditve, op.p.), sofinancirali bomo gradnjo malih čistilnih naprav v skupni višini 30 tisoč evrov, znova bomo poravnali stroške prevoza za plavalne tečaje, v bodoče tudi za smučarske tečaje. Sofinancirali bomo tudi zvezke za prvo triado osnovne šole."

Nedavno ste predlagali vršilko dolžnosti (v.d.) direktorja občinske uprave. Kako je s podžupani, večina koroških občin jih že ima?

"Z 19. februarjem ​bom za v. d. direktorja občinske uprave imenoval Darjo Vrčkovnik, sicer finančnico v referatu za proračun in finance, za obdobje pol leta. Dosedanja direktorica občinske uprave Vesna Kozlar ostaja na občini do maja prihodnje leto, ko se bo upokojila. Predvidoma poleti bomo objavili razpis za direktorja občinske uprave. Želim si, da bi bil novi direktor občinske uprave iz Slovenj Gradca. Glede podžupanov si bom vzel še kak mesec ali dva, da spoznam svetnike. Obljubljeno ni nikomur nič. Predvidoma bosta dva, najverjetneje iz strank oziroma z list, ki so dobile največ mandatov."

Prejšnji župan je imel tudi svetovalca. Kako se boste odločili vi?

"Delovno mesto je sistematizirano, trenutno eno, lahko bi bili dve. O tem še nisem razmišljal. Najprej želim izvesti reorganizacijo občinske uprave. Znova bomo vzpostavili oddelke, vsaj štiri (oddelek za gospodarstvo, negospodarstvo, urad župana, finance), kot so bili nekdaj. Mislim, da bodo vodje oddelkov, ki jih bom izbrali med zaposlenimi, tisti pravi 'svetovalci'. Bodo prvi, na katere se bodo lahko obrnili občani s kakršnimikoli težavami. Šele potem, če se zadeve ne bodo rešile, posreduje direktor občinske uprave in na koncu župan."

image
Igor NAPAST Na volitvah je v drugem krogu premagal Andreja Časa.

Sodelavce na občini po večini poznate že od prej, ste zadovoljni z njimi?

"Sem. Verjamem pa, da je še pri marsikomu rezerva. S prerazporeditvijo katere od delovnih nalog bomo komu kaj odvzeli ali dodali, da bo delo še bolj steklo. Ne izključujem pa tudi kakšne prerazporeditve zaposlenih znotraj oddelkov."

Kako pa je z reorganizacijo občinskih javnih zavodov?

"Spotur je multizavod, ki pokriva vsa področja, od športa, sociale, turizma do mladinskih dejavnosti. Poleg tega organizira še prireditve. Deset strokovnih delavcev je premalo, da bi se lahko ob vsem naštetem posvečali še razvoju turizma in športa. Moj predlog je, da bi se en zavod ukvarjal s turizmom, mladino, socialo in kulturo, drugi pa bi prevzel prireditve in abonmaje. Strokovnim službam sem že naročil, da pripravijo možne predloge rešitev (pripojitev, ukinitev, novi zavod ...). Ko bo analiza pripravljena, jo bom predstavil občinskemu svetu, kjer verjamem, da bo politična volja za spremembe."

Poudarjali ste tudi, da boste prisluhnili ljudem ne terenu. To že uresničujete?

"Ta čas so aktualni občini zbori društev, vsak vikend sodelujem vsaj na treh. Aktiven sem velikokrat tudi ob popoldnevih kot gost na raznih prireditvah. Bolj ali manj sem v službi cel dan. Prav je, da vzpostavimo kontakte, da se spoznamo in pogovorimo o viziji Slovenj Gradca. Prisoten sem bil na vseh dogodkih, kamor so me doslej povabili. Le enkrat sem zaradi časovne stiske prosil za zamenjavo enega od svetnikov."

Kako boste razrešili dolgoletno dilemo glede mestnega jedra - ga zapreti za promet ali ne?

"Idejna zasnova je bila izdelana že pred mojim prihodom na občino, ocenjujem, da ni ustrezna. Med drugim predvideva zmanjšanje števila parkirnih mest z 90 na 30. Mesto bi sicer bilo prevozno, a bi bili pešci in promet na enaki coni, kar ne ocenjujem za primerno. Zato smo se odločili, da s prenovo malo počakamo, prav tako se ne bomo prijavili na prvi poziv za črpanje evropskih sredstev. Vzeli si bomo čas do septembra in se prijavili na drugi poziv. Preden karkoli sprejmemo, bomo projekt predstavili četrtni skupnosti in drugim deležnikom, da nam posredujejo svoje mnenje in predloge. S temi sredstvi je možno obnoviti tudi kaj drugega, denimo avtobusno postajo. Katere mikrolokacije se bomo lotili, je v tem trenutku še preuranjeno napovedati."

image
Tomo JESENIČNIK

Kaj pa glede počitniškega doma v Fiesi?

"V občinskem proračunu smo rezervirali 54 tisoč evrov za investicijsko prenovo. Prihodnji teden si bo objekt ogledal projektant in pripravil projekt prenove. Klimatizacija, nova oprema, ogrevanje ... To je v prihodnje nujno treba urediti. Poskušali bomo tudi na razpisih za energetsko sanacijo. Želim, da dom ostane namenjen letovanju otrok (kolonije), društev, družin in tudi za šole v naravi."

Ob izvolitvi ste dejali, da je vaš cilj Slovenj Gradec uvrstiti med 10 top slovenskih občin. Kako nameravate to doseči?

"Zdaj smo po nekaterih kriterijih na 33. mestu. Izboljšati želim te kazalnike, na primer zmanjšati brezposelnost. Eden od ukrepov na tem področju je ureditev nove podjetniške cone v Pamečah, idejni projekt se že pripravlja. Izboljšali bomo ponudbo stanovanj, šteje tudi dostopnost, zato je hitra cesta tako pomembna. Izgraditi je treba standarde na področju družbenih dejavnosti, se truditi za črpanje državnih in evropskih virov financiranja ..."

Aktualna problematika so tudi hmeljišča. Kako jo nameravate reševati?

"Imenoval sem delovno skupino, vanjo smo povabili zaposlene v občinski upravi, sodelavca kmetijsko-pospeševalne službe, kmeta in občinskega svetnika. Naš namen je opredeliti območja za širitve strnjenih naselij, ki jih bomo potem vključili v občinski prostorski plan. Potrebujemo pa soglasja ministrstva za kmetijstvo, saj gre za kmetijska zemljišča. Na teh območjih kmetje potem ne bi več mogli urejati trajnostnih nasadov."

Kje vidite vlogo Slovenj Gradca v povezovanju koroških občin?

"Hitra cesta je prvi tovrstni primer, ponudil sem aktivno sodelovanje, sodelujem tudi v odboru za izgradnjo 3. razvojne osi. Slovenj Gradec je edina koroška mestna občina, kot taka bo mogla odigrati pomembno vlogo pri razvoju celotne regije, seveda v sodelovanju z vsemi župani. Aktivno se vključujem tudi v dogajanje okoli skupnega organa občinske uprave. Ne želim rivalstva, moj moto je, da smo skupaj močnejši in le tako bomo nekaj dosegli."