Urška Polanc
29.6.2020

Svet regije enoten pri večjih projektih, a s komunikacijo so pogosto težave

Svet regije enoten pri večjih projektih, a s komunikacijo so pogosto težave
Urška Polanc Potrdili so tudi izbiro Regionalne razvojne agencije (RRA) Koroška za regionalno agencijo. 
Aktualno

Kako deluje in kakšen je njegov smisel. Predsedovanje je od vuzeniškega župana včeraj prevzela črnjanska županja

Na včerajšnji seji sveta koroške regije je predsedujoči Franjo Golob, župan občine Vuzenica, po zahtevnem delu v svojem mandatu tudi zaradi epidemije, kot je dejal, predsedstvo predal črnjanski županji Romani Lesjak. "Veliko je pričakovanj, da lahko premikamo gore, a marsikdaj se ne da. Veliko težav je s komunikacijo, v preteklosti smo jih imeli s strani vlade, resornih ministrstev, ko nismo dobili niti odgovorov na naša vprašanja. To je nedopustno, ne moremo dopustiti, da regija ostane nekje zaprta sama zase," je povedal Golob.

Zdravstvo osrednja tema
V regiji še vedno iščejo trajnejši model delovanja nujne medicinske pomoči in prehospitalnega dela urgentnega centra, kjer je zaradi pomanjkanja zdravnikov prihajalo do težav pri izvajanju dela dejavnosti. Še vedno velja začasni model, je včeraj povedal Golob. Koroški župani oziroma njihovi predstavniki so na seji sveta regije med drugim prisluhnili predstavitvi aplikacije Kopa Maps, ki gibalno oviranim prinaša informacije za lažjo mobilnost na določenem območju oziroma v občini. Sledili bodo individualni pogovori občin z Geodetskim inštitutom Slovenije, ki pri projektu sodeluje poleg ministrstva za infrastrukturo.

Širše delovanje sveta in njegovo učinkovitost je ocenil še župan občine Prevalje Matic Tasič. "Vsaka občina ima svoj proračun in se pri določenih stvareh, ki niso tako strateško pomembne za funkcioniranje sveta regije, sama odloči. A pri bistvenih, strateških, tistih skupnih stvareh smo vedno našli rešitve, to je posebej pomembno pri teh velikih infrastrukturnih projektih, da se pokažemo kot celota in tako tudi funkcioniramo," je povedal.

Lokalno ne sme prevladati

Vsi imajo svoje manjše in večje probleme po občinah, ampak pomembno je, da problemi posameznih občin ne prevladajo pri skupnih problemih, da so ti v srži in vsebini vsega, dodaja prevaljski župan: "Tukaj smo dovolj močni. Če smo enotni, lahko v Ljubljani na ministrstvih tudi dosežemo določene pozitivne stvari, ki se tičejo razvoja cele koroške regije. Vsak ima svojo strategijo in način dela, ampak pri skupnih stvareh, kot so regionalizem, tretja razvojna os, zdravstvena oskrba, ki je izjemno pomembna, obnova cest, kolesarke steze - tu pa ni razhajanj, tu smo popolnoma enotni."

Občine prevečkrat gledajo le nase in se zapirajo v svoje meje

Na tak način so delovali tudi v primeru tretje razvojne osi, preden je bil zakon za financiranje za državno poroštvo sprejet v parlamentu, je opomnil. "Enostavno smo si razdelili, kdo bo komuniciral s katero poslansko skupino, kdo bo šel in jih prepričal, bili smo uspešni, na ta način smo delali v preteklosti in bomo tudi v prihodnosti, sploh pri večjih projektih. Pred nami je perspektiva 2020/21, ki je izjemno pomembna, da bo v regijo prišlo čim več kohezijskih sredstev, regija pa jih bo na ta način lahko čim bolje izkoristila za izboljšanje standarda bivanja vseh Korošic in Korošcev."

"Mislim, da smo občine nekako obrnjene same vase in da se precej zapiramo v svoje meje, kar ni prav, glede na to, da je Koroška le neka potencialna nova pokrajina," je povedala Lesjakova. Kot je dejala na seji, se ji zdi posebno pomembno, da bi Koroško promovirali kot eno turistično destinacijo. "To se mi zdi ključna naloga, ki jo bom tudi izpostavila v času vodenja sveta regije. Premajhni smo, da bi lahko sami zase dosegli kaj več. Svet koroške regije, kljub temu da je velikokrat sprejel določene sklepe, ni bil uspešen nasproti državi, zato se mi zdi ključno, da v prihodnje na seje vabimo tudi predstavnike ministrstev. Tako bi se zavezali, da uresničijo to, kar mi tukaj sklenemo, drugače te seje in sklepi nimajo velikega smisla," razmišlja Lesjakova, ki je v Črno na naslednjo sejo glede širokopasovnega omrežja v zaselkih, ki jih nobeden od komercialnih ponudnikov ne želi pokriti, povabila ministra za javno upravo.

Zametki pokrajine, ki je ni

Svet koroške regije ima težo predvsem nasproti države. Lokalno pa, znotraj regije, dvanajstih občin, seveda v vsaki lokalni skupnosti in o finančnih posledicah ravnanja odloča občinski svet kot najvišji organ, dodaja vuzeniški župan. S ciljem, da kakšna občina ne bi solirala, so v času epidemije covida-19 tedensko opravljali videokonference, na katerih so sprejemali skupne sklepe.

Kot državni svetnik se je opredelil še do ustanavljanja pokrajin, ki je bila tudi ena pomembnejših tem njegovega mandata predsedovanja regiji. "Na prošnjo predsednika države Boruta Pahorja je državni svet koordinator ustanavljanja pokrajin, sem v ožji skupini teh priprav. O finančnih posledicah ustanavljanja pokrajin, predvsem pa o pristojnostih, kaj prenesti z občine na državo, kaj z države na regijo, razpravljamo v zadnjem času. Moje osebno mnenje je, da so vso stvar pokvarili, ko so najprej zarisali zemljevid in tako razdvojili prebivalce znotraj statističnih regij, ki jih imamo. Na Koroškem vztrajamo, da je Koroška samostojna pokrajina, kar je bil tudi sklep sveta regije. Nikakor ne pristajamo na to, da nas bi priključili Savinjski in tudi ne Štajerski. Neki izračuni so že na mizi in verjamem, da bomo kmalu obravnavali finančne, kadrovske posledice, kaj pomeni za Koroško v nadaljnjih korakih ustanavljanja pokrajin in umeščanja."

image
Urška Polanc Seja sveta regije Vuzenica 

"Načeloma sem ves čas nasprotoval regionalizaciji sami in najprej postavljanju meja, zahteval sem, da se najprej postavi vsebina in zagotovijo finančna sredstva. Dejstvo je, da v primeru regionalizma Koroška mora biti samostojna regija. Dokler pa nimamo vsebine in finančnih sredstev, je nesmiselno, da se kregamo o mejah," razmišlja Tasič. Tudi Lesjakova dodaja, da mora Koroška že zaradi svoje zgodovinske vrednosti nujno biti tudi pokrajina, pri čemer bodo absolutno vztrajali.