Jasmina Detela
11.9.2019

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec: Kadrovski premiki in nova oddelka 

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec: Kadrovski premiki in nova oddelka 
Jasmina Detela Splošna bolnišnica Slovenj Gradec z nekaj spremembami.
Aktualno

Ob polletju s 418 tisoč evrov primanjkljaja, ob koncu leta morebiti uravnoteženo poslovanje. 

V slovenjgraški splošni bolnišnici so izpeljali nekatere kadrovske spremembe pri vodstvenih položajih. Oddelek za pediatrijo ima novo vršilko dolžnosti predstojnice. Po odhodu dolgoletne predstojnice Katarine Rednak Paradiž v velenjski zdravstveni dom je vršilec dolžnosti predstojnice postala njena namestnica in vodja razvojne ambulante Anita Kušej Jošt, ki pojasnjuje, da na oddelku in v razvojni ambulanti delo teče naprej in se bo razvijalo tudi v prihodnje. Pri tem posebej poudarja, da se dejavnost v razvojni ambulantni ne spreminja, nasprotno, se širi, saj so zaposlili več novih strokovnjakov.

Direktor bolnišnice Janez Lavre pa je razrešil pomočnico direktorja za zdravstveno in babiško nego in oskrbo Tino Vetter. Na to delovno mesto je za vršilca dolžnosti imenoval Bojana Krznarja. Oba sta mandat nastopila septembra.

Strokovni svet je potrdil spremembo akta o podrobnejši organizaciji v bolnišnici, kar omogoča uvedbo oddelka za ortopedijo in oddelka za nevrologijo. Lavre pojasnjuje: "V skladu z razvojem stroke je bil že čas, da se ta oddelka osamosvojita. Tako bomo dosegli boljšo obravnavo bolnikov in hitrejši razvoj stroke."

Ob polletju je slovenjgraška bolnišnica poslovala s primanjkljajem v višini 418 tisoč evrov, kar je za okoli 200 tisoč evrov manj kot v enakem obdobju lani. Lavre opozarja, da bi bilo poslovanje uravnoteženo, če bi se dogovorili z zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije o internih prestrukturiranjih. Enako velja tudi za celoletno poslovanje, ki je po noveliranem sanacijskem in finančnem načrtu predvideno kot uravnoteženo. Če dogovora ne bo, dodaja, bo poslovanje negativno. Najbolj jim primanjkuje zdravnikov na področju urologije, ortopedije in na področju radioloških storitev. Takoj bi zaposlili dvanajst zdravnikov, da bi lahko opravili ves predviden program.

​Na torkovi seji sveta zavoda so obravnavali tudi predlog strateškega razvojnega programa bolnišnice za obdobje 2019-2023. Njegove glavne usmeritve so, da bolnišnica potrebuje nove prostore za operativne dejavnosti (gre za nadomestno gradnjo za tako imenovani klošter) in nov kirurški blok. Novogradnje so skupaj ocenjene na okoli 50 milijonov evrov.