Urška Polanc
7.11.2019

Sojenje: Bukovnik obtožbe o jemanju podkupnine ostro zavrača

Sojenje: Bukovnik obtožbe o jemanju podkupnine ostro zavrača
Igor Napast Župan Radelj Alan Bukovnik z zagovornico Irmo Pavlinič Krebs.
Aktualno

Župan Radelj obtožen poskusa jemanja podkupnine v korist občine. Zanika, da bi bil zahteval nakup nepremičnine v zameno za koncesijsko pogodbo.

Župan občine Radlje ob Dravi Alan Bukovnik je obtožbe o jemanju podkupnine v korist radeljske občine v svojem zagovoru ostro zavrnil. Danes je na mariborskem sodišču dejal, da Alenu Dominiću, direktorju Domanie, odkupa stavbe v zameno za podpis koncesijske pogodbe o izvajanju storitve pomoči na domu ni nikoli pogojeval. Gre za dogodke iz leta 2016, ko je Občina Radlje ob Dravi z razpisom iskala koncesionarja za izvajanje storitve, izbrali so že zavod Domania iz Puconcev, ki je podpisano koncesijsko pogodbo že poslal na občino, a je podpisane nikoli niso vrnili.

Prostore v sporni stavbi naj bi bil v najem oziroma odkup navedel zgolj kot drugo možnost, saj sam ni bil zadovoljen z izbiro prostorov direktorja Domanie in je zato tudi imel težave s podpisom pogodbe. Dominić je namreč poslovno enoto registriral v stavbi, katere lastnik je brat podžupana in županovega strankarskega kolega Roberta Potnika, v čemer je Bukovnik videl konflikt interesov, takšne poslovne vezi pa bi tudi motile občane. "Kjerkoli drugje, samo pri Marjanu Potniku ne," naj bi bil Bukovnik Dominiću povedal na njunem zadnjem sestanku. Medtem pa Dominić tudi danes vztraja: "Mi smo privat zavod, imamo svobodno izbiro, sodelujemo lahko, s komer želimo." Vse skupaj se mu ne zdi sporno tudi zato, ker sam prej za te relacije naj ne bi bil vedel niti ni poznal bratov Potnik.

image
Igor Napast Dominić je radeljskega župana ovadil kazensko in odškodninsko.

Stavbe si ne bi delil z občino

Pravi, da se je sam v prvi vrsti odločil za registracijo poslovne enote v stavbi Marjana Potnika na Mariborski cesti 2, ki mu je bila všeč in je zanjo izvedel preko znanca, ker je na tak način izpolnil pogoje razpisa občin Muta in Vuzenica, ki sta koncesionarja za izvajanje storitve pomoči na domu izbirali na podlagi bližine poslovnih enot občinama. Občina Radlje tega, kje bi moral koncesionar imeti poslovne prostore, v razpisu ni navajala. So pa imeli lokacijo v Radljah, ki bi jo v primeru pridobljenih vsaj treh koncesij med petimi občinami na tem območju tudi izbrali, zapisano v programu, viziji, ki so jo morali pripraviti za socialno zbornico.

Dominića naj bi bilo tako zmotilo dodatno pogojevanje in spreminjanje pogojev. Na zadnjem skupnem sestanku je namreč Bukovnik prišel z dokumentacijo, ki je tudi glavni dokaz, v kateri je bil elaborat in tudi po GURS-u ocenjena vrednost stavbe na Mariborski cesti 4, ki jo je župan navedel kot drugo možnost za poslovno enoto podjetja Domania. Župan naj bi bil pogojeval odkup teh prostorov. Dominiću pa se ravno to ni zdelo "higienično", kot je dejal, saj bi na tak način dal radeljski občini prednost pred drugimi, s katerimi bi potencialno prav tako sodeloval.

image
Igor Napast Župan Radelj Alan Bukovnik

Do podpisa pogodbe v radeljski občini ni prišlo tudi zato, ker je Dominić od pogodbe, ki jo je sam že podpisal, odstopil sam, potem ko mu je z radeljske občine v predvidenem roku niso vrnili podpisane. "Voda nam je tekla v grlo. Plačati bi morali deset tisočakov, kar bi podjetju prineslo likvidnostne težave, hkrati pa bi šlo za nepotrebno izgubo denarja," je med drugim dejal. Še danes Domania storitev na Koroškem opravlja v Ribnici na Pohorju in v Podvelki.

Ponujal del v lasti drugih občin?

Župan Bukovnik je v svojem zagovoru poudaril, da obtožbe proti njemu ne zdržijo predvsem zato, ker deleža stavbe, katerega lastnica je občina Radlje in v njem posluje javni zavod ŠKTM, sploh ni ponujal na prodaj, za kar je tudi omenjal znesek v vrednosti okoli 90 tisočakov in ne 143, kot so vredni vsi poslovni prostori v stavbi. Da je Dominića le želel seznaniti z možnostmi, hkrati pa zadovoljiti interese drugih občin, s katerimi naj bi se bil o najemu oziroma prodaji teh prostorov že pogovarjal, je še dejal Bukovnik.

image
Igor Napast Župan Radelj Alan Bukovnik z zagovornico Irmo Pavlinič Krebs

"Pojasnite mi, kje je tu korist za Občino Radlje ob Dravi," je navzoče na sodišču vprašal radeljski župan, ki je, kot je razbrati iz njegovega zagovora, Dominiću ponujal možnost najema ali odkupa poslovnih prostorov v lasti preostalih štirih sosednjih občin. Se je pa medtem izkazalo, da je v zemljiški knjigi kot lastnica celotne stavbe na naslovu Mariborska cesta 4 vpisana samo Občina Radlje ob Dravi, ne pa tudi občine Podvelka, Ribnica na Pohorju, Muta in Vuzenica, ki so vse nekdaj spadale pod skupno radeljsko občino.

V spis je Bukovnikova zagovornica Irma Pavlinič Krebs vložila obrazložen dokazni predlog, iz katerega izhaja, da delitev omenjene in še dveh stavb v Radljah izhaja iz premoženjskodelitvene bilance in posebnega sporazuma, da pa občine doslej niso izvedle vseh potrebnih postopkov za vpis lastnine v zemljiško knjigo. So se pa "obnašale" kot solastnice, saj so si redno letno delile prihodke in stroške, vezane na stavbe, je pojasnila.

Nadaljevanje glavne obravnave v sojenju Bukovniku, sicer članu stranke SD, je predvideno 28. novembra.