U.P.
27.7.2020

Sodelovanje Črne in kitajskega Harbina: Razstava, predlog izmenjav učiteljev in obisk v Črni

Sodelovanje Črne in kitajskega Harbina: Razstava, predlog izmenjav učiteljev in obisk v Črni
Nejc Strojnik Januarja letos je črnjanska županja z delegacijo obiskala kitajski Harbin.
Aktualno

Občini sta lani avgusta v Črni podpisali sporazum o medsebojnem sodelovanju, januarja letos pa je črnjanska županja z delegacijo obiskala kitajski Harbin. Danes so se na sestanku preko spleta pogovarjali o novih projektih.

Danes sta županja Romana Lesjak in župan Sun Zhe razpravljala o sodelovanju občin. Občini sta lani podpisali sporazum o medsebojnem sodelovanju, januarja letos pa je črnjanska županja z delegacijo obiskala kitajski Harbin. Kljub resni zdravstveni krizi njihovi odnosi ostajajo trdni. 

Sun Zhe se je zahvalil za donacijo mask in zaščitne opreme, ki jo je Občina Črna na Koroškem podarila, ko so jo v Harbinu najbolj potrebovali. Ko jim je situacija to dovoljevala, so se na pošiljko odzvali z enako gesto in črnjanski občini poslali zaščitno opremo. Župan se je posebej zahvalil za video učencev iz Osnovne šole Črna na Koroškem in izpostavil, da je tudi to zelo dober pokazatelj odličnih odnosov med občinama.

V nadaljevanju sestanka so se pogovarjali o gospodarstvu, turizmu, trajnostnem razvoju, izobraževanju in kulturi. Harbinska delegacija je predlagala tesnejše sodelovanje na področju lokalne produkcije in gospodarstva, zagotovili so prihod skupine iz Harbin Snow and Ice Festivala v Črno na Gradove kralja Matjaža. Obe delegaciji sta se strinjali, da pristopijo tudi k promociji kulturne in naravne dediščine obeh mest, in sicer s spletno online razstavo, ki bo dostopna prebivalcem obeh občin.

Oblikovali so še predlog programov izmenjav učiteljev in tako krepitev vezi tudi na področju vzgoje in izobraževanja.

Sestanek so zaključili z obojestranskim vabilom obeh županov za obisk z delegacijama v Črni in Harbinu.