Petra Lesjak Tušek
11.12.2019

Sindikat v Sij Metalu na nogah, ker božičnice tokrat ne bo

Sindikat v Sij Metalu na nogah, ker božičnice tokrat ne bo
Tomo Jeseničnik Sindikat je ponovno pozval upravo in lastnika k izplačilu božičnice delavcem in izpostavil, da ti niso le strošek. 
Aktualno

V družbah Skupine Sij - Slovenska industrija jekla z izjemo Zip Centra ne bo božičnice, ker niso izpolnili gospodarskega načrta. V sindikatu kritično in ostro pozvali upravo in lastnike k izplačilu, saj je bila božičnica izplačana tudi v največji krizi.

Precej razburjenja med delavci in v sindikatu je v Sij Metalu Ravne povzročilo dejstvo, da tokrat za razliko od ustaljene prakse ne bodo izplačali božičnice. Sindikat Skei je sicer upravo in lastnika Sij - Slovenske industrije jekla danes pozval k izplačilu in ostro izpostavil, da "je za stanje v Metalu in ostalih družbah skupine Sij krivo vodstvo v Ljubljani in da je najlažje s prstom pokazati na zaposlene, ki da niso izpolnili gospodarskega načrta. Poslovanje družbe Sij Metal Ravne je bilo v obdobju gospodarske krize 2008 bistveno slabše in smo kljub temu izplačali božičnico. S tem je delodajalec takrat dokazal, da je delavec vrednota in ne strošek kot sedaj." Boris Štriker, predsednik SKEI konference v ravenskih družbah Sij, je izpostavil, da so ob sklenitvi dogovora za letni regres zapisali, da bodo sindikati seznanjeni z gospodarskim načrtom družbe kot merilom za izplačilo božičnice. Poudaril je, da z gospodarskim načrtom do včeraj niso bili seznanjeni.

Iz skupine Sij so pojasnili, da je bil po sporazumu med družbami in sindikati kriterij za izplačilo nagrade gospodarski načrt družbe. "Kjer gospodarski načrt ni bil dosežen, nagrada ne bo izplačana. Reprezentativni sindikati družb so maja 2019 podpisali z družbami Skupine Sij dogovor o izplačilu regresa in nagrade za poslovno uspešnost. Ker gospodarski načrti družb Sij Metal Ravne in SIJ Ravne Systems ni bil uresničen, nagrada za poslovno uspešnost, enako kot v ostalih družbah Skupine Sij, v letu 2019 ne bo izplačana. V družbi Sij Zip center, ki je edina uresničila načrtovani gospodarski načrt, bo izplačana nagrada za poslovno uspešnost v letu 2019 v višini 250 evrov bruto," pojasnjujejo odločitev. Dodajajo še, da so letos izplačali "krepko višji regres kot v letu 2018 in znatno na kolektivno pogodbo. V letu 2019 izplačan regres v višini 1.400 evrov neto je primerljiv s skupnim zneskom izplačila regresa in nagrade za poslovno uspešnost v letu 2018." Že v letu 2018 je uprava Skupine Sij z namenom motiviranja zaposlenih za izboljšanje rezultatov odobrila izplačilo maksimalnega regresa v višini 70 odstotkov povprečne plače v Republiki Sloveniji, predvsem pa izplačilo nagrade za poslovno uspešnost, kljub nedoseganju gospodarskih načrtov družb ob koncu leta 2018. V nekaterih družbah je bila nagrada izplačana celo nad zneskom, ki bi ga družbe smele izplačati glede na (ne)dosežen gospodarski načrt," še dodajajo v Sij-u.

Po nerevidiranih podatkih poslovanja je Skupina Sij v prvem polletju leta 2019 ustvarila 417,2 milijona evrov prihodkov od prodaje, od tega 84,4 odstotka na tujih trgih, pri čemer je ustvarila 81,2 milijona evrov čistega dobička.