Urška Polanc
13.3.2019

Seja občinskega sveta v Podvelki zaprta za javnost: upravičeno ali ne?

Seja občinskega sveta v Podvelki zaprta za javnost: upravičeno ali ne?
Andrej PETELINŠEK Občinskemu svetniku bodo v Podvelki prodali prostore v stari osnovni šoli. 
Aktualno

Nova uredba o varstvu osebnih podatkov sproža dileme tudi pri snemanju občinskih sej, pa je sklicevanje nanjo res upravičeno? V Podvelki so zadnjo sejo sveta zaradi varstva osebnih podatkov občanov deloma zaprli za javnost, kar sproža več pomislekov.

Poleg tega, da so zadnjo sejo občinskega sveta v Podvelki pri točki, pod katero so obravnavali odkupe občinskih stanovanj, zaprli za javnost, so svetnikom občinskega sveta prepovedali, da posnetke sej delijo na facebooku. "V poslovniku imamo določeno, da sejo zapremo za javnost, ko obravnavamo osebne podatke občanov in tretjih oseb, za katere občina nima pridobljenega soglasja. Iz tega razloga je bila tudi ta točka zaprta. Obravnavali smo namreč zadeve, ki so vezane na občane, in ni bilo primerno, da bi njihove osebne podatke javno izpostavljali," nam je pojasnila Pina Planinšič, nova direktorica občinske uprave v Podvelki. Svetnik Janez Otorepec je na drugi strani povedal, da so pri točki, zaprti za javnost, obravnavali tudi prodajo prostorov v prvem nadstropju stare šole Podvelka za 22 tisočakov. Otorepcu se zdi sporno, da so svetniki sprejeli sklep, po katerem bodo prostore prodali točno določeni fizični osebi - občinskemu svetniku, brez javne dražbe ali javnega zbiranja ponudb in na seji, zaprti za javnost.

Gre za stavbo v občinski lasti, v kateri sta še vrtec in gostilna, za njeno obnovo se bodo prijavili še na razpis lokalne akcijske skupine (LAS), v zadnjih letih pa so sanirali že streho, je pojasnil župan Podvelke Anton Kovše. Planinšičeva nam je v zvezi z varovanjem osebnih podatkov na sejah pojasnila še, da so svetniki sicer podpisali izjave, zato se njihova imena in priimki lahko javno objavljajo, zadnja seja pa je bila na tem mestu za javnost kljub temu zaprta zgolj zato, ker so na tej točki obravnavali še druge vloge, vezane na občane. Obenem je Planinšičeva v nedavnem dopisu svetnikom zapisala, naj resno razmislijo o smiselnosti javnega objavljanja sej občinskega sveta na spletu, saj objava na spletu ni nekaj tako samoumevnega - kar nekaj občin po Sloveniji jih ne objavlja, med njimi tudi sosednja Ribnica na Pohorju. Zapisala je tudi, da je v osnovi snemanje seje občinskega sveta namenjeno izključno pisanju zapisnika.

Seja - informacija javnega značaja?

Snemanja sej občinskega sveta ne ureja zakon, pač pa je poslovnik občinskega sveta temeljni predpis, s katerim si občinski svet sam uredi svoje poslovanje, med drugim mora urediti tudi vprašanje zagotovitve javnosti dela organa, so nam pojasnili na ministrstvu za javno upravo (MJU). Ob snemanju sej občinskih svetov morajo biti posamezniki predhodno seznanjeni o tem ter kdo bo upravljavec in kdo uporabnik teh posnetkov, pa tudi na kakšen način in za kakšen namen bodo uporabljeni (za posredovanje medijem, za splet, za pripravo zapisnika in podobno). Pomemben podatek je tudi, kje in koliko časa se bodo ti posnetki shranjevali, so nam pojasnili na MJU in dodali, da to vsebino podrobneje ureja zakon o dostopu do informacij javnega značaja. Gre za informacijo, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali drugega dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom ali pridobil od drugih oseb. Po takem tolmačenju so taki posnetki sej informacija javnega značaja, dostopna vsakomur. Iz tega izhaja, da je objava posnetkov sej občinskega sveta z ustrezno pravno podlago dopustna, razen tistih sej, ki so zaprte za javnost. Prav tako mora biti tudi pri sejah, ki so zaprte za javnost, za to navedena ustrezna pravna podlaga (na primer zakon o varstvu osebnih podatkov).

Kako med varovanjem zasebnosti in javnim interesom

Prepoved reprodukcije

Svetnik Janez Otorepec je, ker je bližnjico s posnetkom seje delil na facebook profilu, prejel opozorilo. Občinska uprava je svetnikom v dopisu namreč sporočila, da seje, ki je objavljena na spletni strani občine, ni dovoljeno reproducirati, shraniti v spominskih sistemih ali posredovati v kakršnikoli obliki brez predhodnega izrecnega pisnega dovoljenja župana občine Podvelka. Da jim je takšna navodila podalo podjetje za svetovanje in storitve Virtuo, d.o.o. Petja Šege, ki ga je za varstvo osebnih podatkov pooblastila občina, so nam pojasnili. "Z njimi sodelujemo, povprašala sem, kako naj v tem primeru nastopamo, to so bila njegova navodila oziroma priporočila, da na sami seji, ko jo objavimo, napišemo, da ni dovoljeno reproducirati in prenašati sej, in samo iz tega razloga je bil svetnik obveščen, da naše seje ne more predvajati na svoji spleti strani oziroma facebooku, tam lahko objavi le link, ne sme pa posnetka. Svetnik je bil tako z naše strani pozvan, da umakne sejo," je pojasnila Planinšičeva. Medtem pa so nam iz Virtua odgovorili, da je pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov podala mnenje le v delu, vezanem na zavarovanje varovanih osebnih podatkov ob javni obravnavi posnetkov sej. Podano mnenje se ne nanaša na navodila za reprodukcijo in prenos javno dostopnega gradiva občine ali način objave oziroma izbrise gradiva in vsega naštetega ne vključuje, so pojasnili. Da je pravi razlog v tem, da občani občine Podvelka ne bi bili seznanjeni z nepravilnostmi in nezakonitostmi, ki se dogajajo v občini Podvelka in o katerih svetniki govorijo javno in tudi na sejah, je ocenil Otorepec in dodal, da so videoposnetki sej skriti v zavihke, ki običajnemu obiskovalcu spletne strani ne dopuščajo, da bi jih našel, pravi Otorepec. Z MJU pa odgovarjajo, da je to, v kateri rubriki na spletni strani občine bodo seje občinskega sveta objavljene, odločitev občinske uprave, ki takšno snemanje zagotavlja.